Luận Văn Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 19/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Hoạt động xuất khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động thương mại của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia khai thác được lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế, tạo nguồn thu lợi nhuận quan trọng cho đất nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân.
  Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2010, Đảng và Nhà nước ta đã nêu rõ: “Chúng ta phải tiến hành xây dựng một nền kinh tế mở cửa theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những mặt hàng trong nước sản xuất có hiệu quả”.
  Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không được hình thành và thực hiện nhiệm vụ xuất nhập khẩu trước hết cho nghành hàng không. Công ty chú trọng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của mình. Trong suốt thời gian tồn tại và phát triển, Công ty đã tìm ra cho mình một hướng đi đúng trong hoạt động xuất khẩu đặc biệt trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới hiện nay có nhiều biến động lớn và Công ty đã thu được những thành công nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, Công ty vẫn còn không ít khó khăn cần phải khắc phục.Để nghiên cứu sâu hơn hoạt động sản suất của công ty, đồng thời trang bị thêm cho mình những kiến thức thực tiễn về hoạt động xuất khẩu nói riêng .Được sự hướng dẫn tận tình của thầy PGS Trần Văn Chu, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp ”.

  Cơ cấu luận văn ngoài mở đầu và kết luận gồm 3 chương .
  Chương I: Vai trò của Xuất Khẩu đối với nền kinh tế Việt Nam.
  Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không.
  Chương III. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty.
  Do còn hạn chế về kiến thức cũng như hiểu biết thực tế, bài luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy cô giáo, các cô các chú cán bộ trong Công ty cũng như các bạn sinh viên quan tâm.
  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương I: Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế Việt Nam 2
  I. ý nghĩa của hoạt động xuất khẩu ở Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 2
  II. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân và với Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 2
  1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu 2
  2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 2
  2.1. Xuất khẩu là phương tiện chính tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước 3
  2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 3
  2.3. Xuất khẩu tác động tích cực đến giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân 4
  2.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại của nước ta 4
  2.5. Một số lợi thế so sánh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 5
  III. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 5
  1. Nghiên cứu thị trường, xác định mặt hàng xuất khẩu 5
  2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch xuất khẩu 8
  2.1. Chiến lược xuất khẩu 8
  2.2. Kế hoạch xuất khẩu 8
  3. Lựa chọn hình thức xuất khẩu phù hợp 9
  4. Các hoạt động marketing trong xuất khẩu 9
  5. Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất khẩu 9
  5.1. Tạo nguồn hàng xuất khẩu 9
  5.2. Đàm phán ký kết hợp đồng 10
  5.3. Ký kết hợp đồng xuất khẩu 10
  5.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 10
  6. Công thức tính hiệu quả xuất khẩu 11
  Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 12
  I. Quá trình hình thành và phát triển 12
  1. Sơ lược quá trình hình thành của công ty 12
  2. Mô hình hoạt động của công ty 12
  3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty 13
  II. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 14
  1. Một số chỉ tiêu phản ánh vốn và tài sản của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 14
  2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 16
  3. Thị trường xuất khẩu 18
  4. Một số chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận và hiệu quả tổng hợp 19
  4.1. Một số chỉ tiêu lợi nhuận 19
  III. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 20
  1. Ưu điểm mô hình sản xuất kinh doanh 20
  2. Những kết quả đạt được 20
  3. Những mặt tồn tại và nguyên nhân 21
  3.1. Những mặt tồn tại 21
  3.2. Nguyên nhân 22
  Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 23
  I. Phương hướng xuất khẩu của công ty trong những năm tiếp theo 23
  1. Định hướng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới 23
  2. Phương hướng xuất khẩu của công ty trong những năm tiếp theo 23
  II. Các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 24
  1. Phát triển và mở rộng thị trường 24
  1.1. Nghiên cứu lựa chọn thị trường 24
  1.2. Sử dụng các chính sách marketing thích hợp 25
  1.3. Các thị trường mà công ty cần tập trung trong những năm tới 25
  2. Hoàn thiện công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu 26
  2.1. Mở rộng hình thức tạo nguồn 26
  2.2. Đẩy mạnh chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm 27
  2.3. Thực hiện tốt công tác dự trữ và bảo quản hàng hoá 27
  3. Các giải pháp nâng cao cạnh tranh 27
  4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 27
  4.1. Thành lập phòng marketing 27
  4.2. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên 28
  5. Xây dựng chiến lược thích hợp cho xuất khẩu trong thời gian tới 29
  5.1. Các mục tiêu của công ty 29
  5.2. Những giải pháp chiến lược cụ thể 29
  6. Nâng cao nghiệp vụ ký kết hợp đồng 30
  III. Một số kiến nghị với Nhà nước 30
  1. Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 31
  2. Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hướng đơn giản hơn, thông thoáng hơn phù hợp với cơ chế thị trường 31
  Kết luận 33
  Phụ lục 35
  Tài liệu tham khảo 38
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/3100080403080805/TM081.DOC.file[/charge]
   
Đang tải...