Thạc Sĩ Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn ( kỹ thuật LEAN ) tại công ty ESTec VINA

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  XÂY DỰNG “HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN” (KỸ THUẬT LEAN) TẠI CÔNG TY ESTec VINA


  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN- KỸ THUẬT LEAN .1
  1.1 Định nghĩa về Hệ thống sản xuất tinh gọn (kỹ thuật Lean) 1

  1.2 Hiệu quả kinh tế của việc xây dựng Hệ thống sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp .15
  1.3 Quy trình xây dựng .17

  1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng Hệ thống sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp: 19
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY ESTEC VINA THỜI GIAN QUA .20
  2.1 Giới thiệu về công ty ESTec VINA (ESTV) 20

  2.2 Phân tích thực trạng Hệ thống sản xuất tại Công ty ESTV thời gian qua 30

  2.3 Đánh giá hiệu quả họat động của hệ thống sản xuất tại Công ty ESTVN thời gian qua: .36
  CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÔNG TY ESTV 42
  3.1 Mục tiêu xây dựng Hệ thống Sản hệ thống sản xuất tinh gọn (Kỹ thuật Lean)

  tại Công ty ESTV .42

  3.2 Quan điểm xây dựng Hệ thống sản xuất Tinh gọn tại Công ty ESTVN: .44

  3.3 Giải pháp xây dựng Hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty ESTVN: 44

  3.4 Kiến nghị – Kết luận: .74

  KẾT LUẬN 78

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  DANH MỤC CÁC BẢNG III

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ . V
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...