Chuyên Đề Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà máy xay xát tân mỹ hưng giai đoạn 2006 - 2010

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Chương 1: TỔNG QUAN 1

  1.1.Sự cần thiết của đề tài1

  1.2.Mục tiêu nghiên cứu. 1

  1.3.Phạm vi nghiên cứu. 1

  1.4.Phương pháp nghiên cứu. 2

  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

  2.1.Khái niệm quản trị chiến lược. 3

  2.2.Qui trình quản trị chiến lược. 3

  2.2.1.Xác định tầm nhìn, nhiệm vụ kinh doanh. 3

  2.2.2.Phân tích môi trường hoạt động. 4

  2.2.2.1.Môi trường vĩ mô. 4

  2.2.2.2.Môi trường tác nghiệp. 5

  2.2.2.3.Môi trường nội bộ. 7

  2.2.3.Xác định các mục tiêu của doanh nghiệp. 8

  2.2.4.Phân tích và lựa chọn chiến lược. 9

  2.3.Công ty cổ phần. 10

  2.3.1.Sơ lược về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước10

  2.3.2.Khái niệm-đặc trưng. 10

  2.3.3.Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. 11

  2.3.4.Các loại cổ phần, cổ đông và cổ phiếu. 12

  2.3.5.Ưu-nhược điểm của công ty cổ phần. 13

  2.3.6.Vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện cổ phần hóa. 13

  2.3.7.Qui trình thực hiện cổ phần hóa theo nghị định 187/2004/NĐ-CP 14

  Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 16

  3.1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển. 16

  3.2.Chức năng, nghĩa vụ, phương thức hoạt động. 16

  3.3.Phân tích hiện trạng của nhà máy. 17

  Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 20

  4.1.Phân tích môi trường hoạt động của nhà máy. 20

  4.1.1.Môi trường bên ngoài20

  4.1.1.1.Ảnh hưởng kinh tế. 20

  4.1.1.2.Ảnh hưởng xã hội, văn hóa, dân số. 20

  4.1.1.3.Ảnh hưởng tự nhiên. 21

  4.1.1.4.Ảnh hưởng của pháp luật-chính quyền. 22

  4.1.1.5.Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. 22

  4.1.2.Môi trường tác nghiệp. 24

  4.1.2.1.Nhà cung cấp nguyên liệu. 24

  4.1.2.2.Đối thủ cạnh tranh. 25

  4.1.2.3.Khách hàng. 26

  4.1.3.Môi trường bên trong. 26

  4.1.3.1.Quản trị-nhân sự 27

  4.1.3.2.Tài chính kế toán. 29

  4.1.3.3.Sản xuất tác nghiệp. 32

  4.1.3.4.Marketing. 34

  4.2.Xây dựng mục tiêu chiến lược. 35

  2.2.1.Căn cứ xác định mục tiêu. 35

  2.2.2.Mục tiêu chiến lược. 35

  4.3.Phân tích ma trận SWOT 36

  4.4.Phân tích các chiến lược đề xuất37

  4.4.1.Nhóm chiến lược S-O 37

  4.4.2.Nhóm chiến lược S-T 37

  4.4.3.Nhóm chiến lược W-O 38

  4.4.4.Nhóm chiến lược W-T 38

  Chương 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 39

  5.1.Giải pháp huy động vốn. 39

  5.2.Giải pháp thực hiện các chiến lược ngắn hạn. 39

  5.2.1.Giải pháp quản trị-nhân sự 39

  5.2.2.Giải pháp ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. 40

  5.2.3.Giải pháp sản xuất41

  5.2.4.Giải pháp marketing. 42

  5.3.Giải pháp cổ phần hóa. 43

  5.3.1.Mục tiêu thực hiện cổ phần hóa. 44

  5.3.2.Thời gian dự kiến thực hiện. 44

  5.3.3.Các công việc cần làm khi thực hiện cổ phần hóa. 44

  5.3.4.Tiến độ thực hiện cổ phần hóa. 48

  5.4.Dự toán kinh phí thực hiện các chiến lược. 49

  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 50

  6.1.Kết luận. 50

  6.2.Kiến nghị51
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...