Luận Văn văn hóa kinh doanh

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mục lục​ ​ Phần I. Lời mở đầu . 1
  Phần II. Nội dung của đề tài . 3
  Chương I. Cơ sở lý luận của văn hóa trong kinh doanh 3
  I. Khái niệm văn hóa trong kinh doanh 3
  1. Khái niệm văn hóa 3
  2. Khái niệm kinh doanh . 5
  3. Khái niệm văn hóa trong kinh doanh . 6
  II. Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế . 7
  III. Vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất – kinh doanh 9
  1. Văn hóa với tư cách là tri thức, kiến thức tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất – kinh doanh phát triển 9
  2. Các yếu tố văn hóa với tư cách là những biểu hiện của trình độ cao trong sinh hoạt xã hội . 10
  3. Các di sản văn hóa của một nền văn mình cổ xưa có vai trò tạo ra động lực tinh thần trong hoạt động sản xuất kinh doanh . 10
  4. Các yếu văn hóa trong kinh doanh tạo ra sự phát triển hài hòa, lành mạnh của mỗi quốc gia, tạo ra sức sống của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, tạo ra sức mạnh cộng đồng cho phát triển, tạo điều kiện cho tái sản xuất lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh 10
  Chương II. Tình hình và thực trạng về văn hóa trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 12
  I. Văn hóa trong kinh doanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 12
  II. Những kết quả đạt được trong việc đưa văn hóa vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh . 15
  III. Đưa nhân tố văn hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay 16
  1. Đưa nhân tố văn hóa vào quá trình khôi phục và phát triển lực lượng sản xuất xã hội 17
  2. Đề cao thang giá trị trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và biến đổi cơ cấu xã hội – dân cư 17
  3. Từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nâng cao tầm vóc và hiệu quả của nó 18
  4. áp dụng hệ thống ISO trong sản xuất kinh doanh ở tất cả các doanh nghiệp 18
  Chương III. Nguyên nhân, phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hóa vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay 19
  I. Nguyên nhân 19
  1. Chưa nhận thức được vai trò của văn hóa trong kinh doanh . 19
  2. Dư luận xã hội còn có quá nhiều áp lực về văn hóa và kinh doanh 19
  II. Một số định hướng trong xây dựng văn hóa kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam 21
  1. Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi 21
  2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp . 21
  3. Xây dựng một đội ngũ doanh nhân văn hóa . 22
  4. Nâng cao nhận thức cộng đồng về văn hóa kinh doanh 23
  III. Một số giải pháp tạo sắc thái văn hóa kinh doanh ở Việt Nam 23
  1. Nhóm giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng . 24
  2. Nhóm giải pháp về tăng cường và nâng cao quản lý nhà nước 24
  3. Nhóm giải pháp xây dựng môi trường văn hóa, xã hội 25
  4. Nhóm giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ 26
  Phần III. Kết luận 27
  Tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...