Luận Văn Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục

Thảo luận trong 'Chưa Phân Loại' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu

  Xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, cần khẳng định lập trường dứt khoát của mọi nền kinh tế quốc gia và dân tộc là chuyển sang nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập tích cực vào các nền kinh tế khu vực và thế giới. Là một nước đi sau, có xuất phát điểm thấp, Việt Nam cần phải chủ động và kiên định với mô hình kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế dựa vào tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh của mình về thị trường, về nguyên liệu và lao động rẻ.

  Với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước tạo nền tảng để đến năm 2010 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thì ngành công nghiệp đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế.
  Để minh chứng sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thì phải phân tích được những biến động giá trị sản xuất của ngành công nghiệp.

  Trong thời gian qua em đã thu thập được một số tài liệu viết về ngành công nghiệp của một địa phương và được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo TS. Trần Kim Thu, em đã đi sâu vào phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam. Với tên đề án nghiên cứu: "Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam thời kỳ 2000-2004"

  Qua phương pháp dãy số thời gian mà chúng ta có thể nghiên cứu các đặc điểm về sự biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam vạch rõ xu hướng và tính quy luật của sự phát triển. Đồng thời dựa vào dãy số thời gian mà có thể dự đoán các mức độ của giá trị sản xuất công nghiệp trong tương lai.

  Để các cán bộ lãnh đạo của Bình Lục - Hà Nam đưa ra những mục tiêu, những chính sách, kế hoạch trong tương lai, cùng sát cánh với nhân dân để đạt được kết quả tốt nhất đã đề ra.

  Nội dung của đề án bao gồm:
  - Lý luận chung về phương pháp dãy số thời gian.
  - Vận dụng dãy số thời gian vào phân tích biến động giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam.
  - Dự đoán giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam trong tương lai.
  - Một số kiến nghị và giải pháp.
  Mặc dù em đã cố gắng song không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Em mong có được sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô giáo và phòng Tổ chức công nghiệp Bình Lục - Hà Nam để em viết đề án được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS. Trần Thị Kim Thu và các thầy cô trong Khoa Thống Kê đã truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong thời gian ở trường để em viết đề án môn học này.

  Mục lục

  Lời mở đầu 1
  Lý luận chung về phương pháp dãy số thời gian 3
  I. Một số vấn đề lý luận chung về phương pháp dãy số thời gian 3
  1. Khái niệm, cấu tạo, phân loại, các yêu cầu và tác dụng của dãy số thời gian 3
  1.1. Khái niệm 3
  1.2. Cấu tạo 3
  1.3. Phân loại 3
  1.4. Các yêu cầu cơ bản khi xây dựng dãy số thời gian 4
  1.5. Tác dụng của dãy số thời gian 4
  2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian và vận dụng các chỉ tiêu của dãy số thời gian vào phân tích giá trị sản xuất (Go) công nghiệp của địa phương (Bình Lục - Hà Nam). 4
  2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 4
  2.1.1. Mức độ trung bình qua thời gian 4
  2.1.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 5
  2.1.3. Tốc độ phát triển 6
  2.1.4. Tốc độ tăng (giảm) 7
  2.1.5. Chỉ tiêu 1% tăng (giảm) 8
  2.2. Vận dụng các chỉ tiêu trên vào phân tích giá trị sản xuất (Go) công nghiệp trong thời kỳ 2000-2004 8
  II. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 13
  1. Phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 14
  1.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian 14
  1.2. Phương pháp dãy số bình quân trượt (di động) 14
  1.3. Xây dựng hàm xu thế (phương pháp hồi quy) 15
  1.4. Phương pháp biểu hiện sự biến động thời vụ 17
  2. Vận dụng các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng vào ra xu hướng biến động giá trị sản xuất công nghiệp Bình Lục - Hà Nam thời kỳ (2000-2004). 18
  2.1. Bảng tính 18
  2.2. Phương trình parabol bậc 2 20
  III. Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn trên cơ sở dãy số thời gian và vận dụng vào để dự đoán giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam đến 2008 22
  1. Một số phương pháp dự đoán thống kê trên cơ sở dãy số thời gian 22
  1.1. Dự đoán vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân 22
  1.2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình 22
  1.3. Dự đoán điểm bằng ngoại suy hàm xu thế 23
  1.4. Dự đoán dựa vào hàm xu thế tuyến tính và biến động thời vụ (dựa vào bảng Buys-Ballot) 23
  2. Vận dụng để dự đoán giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Lục - Hà Nam đến 2008 24
  IV. Một số kiến nghị và giải pháp 27
  Kết luận 29
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...