Luận Văn Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp việt nam

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LờI Mở ĐầU
  Đất nước ta vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội khi mà nền sản xuất công nghiệp chưa vận động theo con đường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất công nghiệp nghèo nàn , lạc hậu lại bi chiến tranh tàn phá nặng nề lực lượng sản xuất rất thấp kém. Để chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự phát triển công nghiệp hiện đại từ điểm xuất phát thấp nước ta không thể đi theo các bước tuần tự như các nước đi trước đã làm mà phải phát triển theo kiểu (nhảy vọt) rút ngắn , đây là cơ hội tận dụng lợi thế về khoa học công nghệ của các nước phát triển sau vừa là thách thức đòi hỏi phải vượt qua. Muốn phát triển nhanh công nghệ theo các thức như vậy nhất thiết phải đẩy mạnh khoa học công nghệ .
  Đẩy mạnh sự phát triển khoa học công nghệ đối với nước ta không chỉ bắt nguồn từ đòi hỏi bức xúc của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá bền vững mà còn bắt nguồn từ yêu cầu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài học thành công trong quá trình phát triển nền sản xuất công nghiệp và thực hiện công nghiệp hoá dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ của các nước Nics đã chỉ ra rằng việc xây dựng một cơ cấu kinh tế theo hướng mở cửa và một nền sản xuất công nghiệp hiện đại dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất quyết định thành công của quy trình phát triển và công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước vì vây em mạnh dạn lựa chọn đề tài "Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp việt nam" để nghiên cứu.
  Do lượng kiến thức có hạn bài viết của em còn có nhiều hạn chế kính mong thầy giáo góp ý để bài viết của em được hoàn thiện

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  chương I: Lý luận chung về khoa học công nghệ và phát triển công nghiệp 2
  I. Lý luận chung về khoa học công nghệ 2
  1. Lý luận về khoa học 2
  1.1. Khái niệm về khoa học 2
  1.2 Đặc điểm khoa học 2
  2. Lý luận về công nghệ 2
  2.1 Khái niệm công nghệ 2
  2.2 Đặc điểm công nghệ 3
  3. Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ 3
  4. Đổi mới và chuyển giao công nghệ 4
  II. Lý luận chung về công nghiệp 4
  1. Khái niệm công nghiệp 4
  2. Vai trò công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 5
  3. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp 6
  3.1 Các đặc trưng về mặt kĩ thuật sản xuất của công nghiệp được thể hiện ở các khía cạnh chủ yếu sau. 7
  3.2 Đặc trưng kinh tế xã hội của sản xuất 7
  4. Vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển công nghiệp 8
  Chương II: đánh giá tác động của khoa học công nghệ đối với phát triển ngành công nghiệp ở việt nam 10
  I. Một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng khoa học công nghệ vào khu vục sản xuất công nghiệp 10
  1. Nhân tố con người 10
  2. Giáo dục và đào tạo 10
  3. Đội ngũ cán bộ khoa học và nguồn lao động có tay nghề cao. 11
  4. Nguồn vốn cho sự phát triển khoa học và công nghệ 12
  II. Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 12
  1. Khoa học công nghệ là động lực phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 12
  2. Khoa học công nghệ thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 13
  3. Khoa học công nghệ thúc đẩy quá trình phân công lao động, làm thay đổi sâu sắc phương thức lao động của con người. 15
  4. Khoa học công nghệ góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. 15
  III. Thành công, thuận lợi khi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp ở Việt Nam. 17
  1. Lợi thế của nước đi sau. 17
  2. Thành công khi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp ở Việt Nam. 17
  IV. Một số hạn chế còn tồn tại khi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp 19
  1. Một số hạn chế 19
  2. Nguyên nhân của những hạn chế. 21
  Chương III: Giải pháp nâng cao vai trò KHCN trong thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp 23
  I. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của một số nước 23
  1. Chiến lược phát triển KHCN của Trung Quốc 23
  2. Chính sách phát triển KHCN của Hàn Quốc 24
  III. Giải pháp 26
  Kết luận 31
  Danh mục tài liệu tham khảo 32
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7849414b484b4f4a/DA114.doc.file[/charge]
   
Đang tải...