Thạc Sĩ Tối ưu hoá các thông số công nghệ trên máy cắt dây edm khi gia công thép không gỉ

Thảo luận trong 'Khoa Học Công Nghệ' bắt đầu bởi Lan Chip, 10/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  PHẦN MỞ ĐẦU
  I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Ứng dụng công nghệ mới luôn luô n là nhu cầu cấp bách của mọi nền sản xuất
  và mọi quốc gia. Đối với nền sản xuất cơ khí, các phương pháp gia công truyền
  thống như: đúc, rèn, dập, tiện, phay, mài, .và những công nghệ như phay, tiện CNC
  đôi khi không còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng c ao của sự phát triển sản phẩm
  trong thời kỳ hiện đại nữa. Ngày nay trong sản xuất và đời sống xuất hiện ngày
  càng nhiều các sản phẩm hoặc chi tiết có hình dáng hình học rất phức t ạp, ho ặc
  được làm từ các vật liệu cứng r ất khó gia công cắt gọt. Thực tế đó đòi hỏi phải phát
  triển các công nghệ mới, trong đó có gia công tia lửa điện. P hương pháp này gọi là
  gia công EDM ( Electrical Discharge Machine). Thực r a phương pháp gia công tia
  lửa điện không phải là công nghệ mới đối với thế giới vì nó được áp dụng hơn một
  nửa thế kỷ qua. Ngày nay nhờ sự phát triển của điều khiển số và công nghệ thông
  tin, công nghệ này đ ã được hiện đại hó a rất cao và được trang bị hệ thống điều
  khiể n số CNC.
  Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, rất nhiều doanh nghiệ p trong nước
  đã trang bị các loại máy, thiết bị sử dụng công nghệ EDM nhằm cải tiến phương
  pháp gia công, nâng cao giá trị của sản phẩm. Bê n cạnh những kết quả đạt được về
  mặt công nghệ thì nói chung còn gặp những khó khăn nhất định về kỹ thuật và hiệu
  quả kinh tế khi sử dụng c ác máy và thiết bị này bởi vì các nguyên nhân sau:
  - Việc chuyển giao công nghệ chưa đầy đủ
  - Đầu tư thiế u đồng bộ và phần lớn thiết bị không rõ nguồn gốc
  - Giá thành đ ầu tư lớn nên mức khấu hao cao
  - Số lượng sản xuất trên máy thường theo loạt vừa và nhỏ
  - Chưa chủ động được về bảo dưỡng, bảo trì máy .
  Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng loại máy
  này?
  Qua tìm hiểu c ác doanh nghiệp s ản xuất cơ khí có sử dụng các máy và thiết bị
  gia công tia lửa điện EDM, xét về mặt xác định chế độ công nghệ thì thấy có một số
  vấn đề s au:
  - Các doanh nghiệ p 100% vố n nước ngo ài hoặc liên do anh thì các máy gia
  công sử dụng kỹ thuật EDM chủ yếu để sản xuất các mặt hàng truyền thống
  như khuô n mẫu, có tính ổn định c ao. Chương trình gia công trên máy được
  chuyên gia nước ngoài đưa vào nên chế độ công nghệ thiết lập trong chương
  trình đã được hoàn chỉnh.
  - Các do anh nghiệ p và cơ sở trong nước sử dụng máy EDM thì việc lập trình
  gia công do người lập trình thực hiện. Chế độ công nghệ, được xác định bằng
  cách dựa vào các tài liệu kèm theo máy ho ặc mò mẫm.
  Chính vì lẽ đó, chế độ công nghệ gia công trên máy chưa thể khẳng định là hợp
  lý. Vì vậy hiệu quả khai thác, sử dụng máy còn hạn chế.
  Chế độ công nghệ khi gia công trên máy cắt dây phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu
  chi tiết gia công (tính dẫn điện, dẫn nhiệt, .). Tro ng thực tế, ngày nay thép khô ng gỉ
  được ứng dụng rất nhiều trong c uộc sống, đặc biệt là trong công nghệ xe hơi, xây
  dựng, thực phẩm, ho á học, dầu khí, c hế tạo máy (khuôn mẫu, dưỡng kiểm, bàn
  cán), . Thép không gỉ là loại thép có hàm lượng hợp kim c ao, việc gia công nó bằng
  các phương pháp gia công truyề n thống đòi hỏi chi phí lớn, năng suất và chất lượng
  gia công khô ng cao . Khi gia công bằng tia lửa điện (EDM) , do tính dẫn điện và
  nhiệt của thép không gỉ khác so với các thé p chế tạo thông thường khác, làm c ho
  năng suất và c hất lượng gia công thay đổi. Vì vậy cần nghiên cứu và tìm r a các giá
  trị công nghệ tối ưu nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng (độ nhám bề mặt) khi
  gia công thép không gỉ trên máy cắt dây bằng tia lửa điện.
  Đề tài “ Tối ưu hoá các thông số c ông nghệ trên máy cắt dây EDM khi gia công thép không gỉ ” được lựa chọn để nghiên cứu nhằm mục đích xác định chế độ
  công nghệ hợp lý và tiến tới tối ưu ho á chế độ công nghệ khi gia công thé p khô ng gỉ
  trên máy cắt dây là một việc cần thiết, góp phần vào việc nâng cao hiệ u quả khai
  thác, sử dụng máy cắt dây EDM trong sản xuất cơ khí nói riêng và là cơ sở để
  nghiên cứu cho các máy khác và c ác vật liệu khác.
  II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Xuất phát từ đề tài nghiên cứu, ngoài phần mở đầu, kết luận chung và các phụ lục luận văn này có nội dung như sau:
  Chương 1. Tổ ng quan về gia công tia lửa điện
  - Nghiê n cứu tổng quan về kỹ thuật EDM
  Chương 2. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công
  - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quá trình cắt và các hiện tượng xảy ra trong quá trình c ắt .
  - Nghiên cứu sự ảnh hưởng c ủa các yếu tố công nghệ đến quá trình c ắt.
  Chương 3. Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của c ác thông số công nghệ đế n năng suất và c hất lượng bề mặt khi gia công thép không gỉ trên máy cắt dây EDM

  - Xây dựng mô hình to án xác định độ nhám bề mặt và năng suất khi gia
  công bằng cắt dây khi gia công thép không gỉ.
  - Nghiên c ứu thực nghiệm xây dựng hàm toán học biểu diễn mối quan hệ
  giữa chế độ công nghệ với độ nhám bề mặt và n ăng suất gia công khi gia công
  thép không gỉ.
  III. ĐỐI TưỢNG VÀ P HẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu là tìm hiể u sự ảnh hưởng của chế độ công nghệ đối với
  quá trình cắt nói chung và mối quan hệ giữa chế độ công nghệ với các yếu tố của
  quá trình cắt cụ thể là: độ nhám bề mặt và năng suất gia công. Việc nghiên cứu thực
  nghiệm được tiến hành với các điều kiệ n sau:
  - Máy thực nghiệm: là máy c ắt dây CNC.
  - Vật liệ u gia công là thép không gỉ AISI 304.
  - Vật liệ u làm điện cực là dây CuZn 0,25mm.
  - Đối tượng gia công là cắt biên dạng cung tròn.
  - Đo độ nhấp nhô tế vi bề mặt và tính toán năng suất gia công.
  IV. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Dùng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm.
  - Nghiê n cứu lý thuyết để tìm hiểu mối quan hệ giữa các chế độ công nghệ với
  độ nhám bề mặt và năng s uất gia công.
  - Thực nghiệm cắt thử để kiểm chứng cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa chế
  độ công nghệ với năng suất và độ nhám bề mặt.
  - Thực nghiệm trên máy để xây dựng các hàm toán học biểu diễn mối quan hệ
  giữa chế độ công nghệ với độ nhám bề mặt và n ăng s uất khi c ắt thé p khô ng gỉ.
  Ngo ài ra, trong quá trình nghiên cứu còn trao đổi với Giáo viên hướng dẫn, c ác
  bạn đồng nghiệ p, c ác kỹ thuật viên và c ác Nhà kho a học chuyên ngành.
  V. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN
  Ý NGHĨA KHOA HỌC:
  Bằng c ách nghiên cứu cơ sở lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, luận văn đã đưa
  ra được các hàm to án học mô tả mối quan hệ giữa điện áp đ ánh lửa Ui, thời gian
  xung ti và khoảng các h xung to với độ nhám bề mặt và năng s uất cắt khi gia công
  thép không gỉ, từ đó đưa r a cơ sở cho việc tối ưu hoá quá trình cắt c ũng như cho c ác
  nghiên cứu khác của quá trình cắt.
  Làm cơ sở cho việc nghiê n cứu các khía cạnh khác của quá trình gia công bằng
  tia lửa điện.
  Đề tài góp phần vào việc hoàn thiện việc xác định và điều chỉnh các thô ng số
  công nghệ khi gia công trên máy c ắt dây nói chung và gia công thé p khô ng gỉ trên
  máy c ắt dây nói riêng.
  Ý NGHĨA THỰC TIỄN :
  Kết quả nghiê n cứu xây dựng c hế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy cắt dây
  EDM -CNC có ý nghĩa thực tiễn trong nghiên cứu kho a học cũng như trong sản
  xuất như s au:
  - Giúp cho việc lựa chọ n chế độ công nghệ khi gia công thé p khô ng gỉ trên
  máy cắt dây được hợp lý hơn, hiệu quả khai thác, sử dụng máy tốt hơn. Gó p
  phần vào việc nâng c ao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Đây là một yế u
  tố có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong môi trường
  sản xuất kinh doanh luô n phải đối mặt với s ự cạnh tranh khốc liệt hiện nay trên
  thị trường cũng như trong quá trình hội nhập.
  - Đạt được khả năng c ho năng suất cao nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bề mặt
  theo yêu cầu khi gia công thép không gỉ trong s ản xuất, ngay cả khi số lượng
  sản phẩm không nhiề u.

  MỤC LỤC

  Nội dung Trang
  Phầ n mở đầu 6
  Chương 1. Tổng quan về gia công tia lửa điện 12
  1.1. Đặc điểm của phương pháp gia công tia lửa điện 12
  1.1.1. Các đặc điểm chính của phương pháp gia công tia lửa điện 12
  1.1.2. Khả năng công nghệ của phương pháp gia công tia lửa điện 12
  1.2. Các phương pháp gia công tia lửa điện 13
  1.2.1. Phương pháp gia công xung định hình 13
  1.2.2. Phương pháp gia công cắt dây bằng tia lửa điện 13
  1.2.3. Các phương pháp khác 13
  1.3. Cơ chế của phương pháp gia công tia lửa đ iện 15
  1.3.1. Bản chất vật lý 15
  1.3.2. Cơ chế bóc tách vật liệu 20
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình gia công tia lửa điện 20
  1.4.1. Các đặc tính về điện của sự phóng tia lửa điện 20
  1.4.2. Dòng điện và bước của dòng điện 25
  1.4.3. Ảnh hưởng của khe hở phóng điện  25
  1.4.4. Ảnh hưởng của điện dung C 27
  1.4.5. Ảnh hưởng của diện tích vùng gia công 28
  1.4.6. Ảnh hưởng của sự ăn mòn điện cực 29
  1.5. Lượng hớt vật liệu khi gia công tia lửa điện 29
  1.6. Chất lượng bề mặt 30
  1.6.1. Độ nhám bề mặt 30
  1.6.2. Vết nứt tế vi và cá c ảnh hưởng về nhiệt 31
  1.7. Độ chính xác tạo hình khi gia công tia lửa điện 32
  1.8. Các hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện 33
  Luận văn thạc sỹ kỹ thuật 4 Chuyên ngành Công nghệ CTM
  1.8.1. Hồ quang 33
  1.8.2. Ngắn mạch, sụt áp 34
  1.8.3. Xung mạ ch hở, không có dòng điện 35
  1.8.4. Sự quá nhiệt của chất điện môi 35
  1.9. Các yếu tố không điều khiển được 35
  1.9.1. Nhiễu hệ thống 35
  1.9.2. Nhiễu ngẫu nhiên 36
  1.10. Chất điện môi trong gia công tia lửa điện 36
  1.10.1. Nhiệm vụ của chất điện môi 36
  1.10.2. Các loại chất điện môi 37
  1.10.3. Các tiêu chuẩn đánh giá chất điện môi 37
  1.10.4. Các loại dòng chẩy của chất điện môi 40
  1.10.5. Hệ thống lọc chất điện môi 42
  Kết luận chương 1 44
  Chương 2. Má y cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công 45
  2.1. Sơ bộ về máy cắt dây tia lửa điện 45
  2.1.1. Công dụng của máy cắt dây 46
  2.1.2. Đặ c điểm của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện 46
  2.2. Độ chính xác khi gia công cắt dây tia lửa điện 47
  2.3. Điện cực và vật liệu điện cực 50
  2.3.1. Yêu cầu của vật liệu điện cực 50
  2.3.2. Các loại dây điện cực 51
  2.4. Sự thoát phoi trong cắt dây tia lửa điện 51
  2.5. Nhám bề mặt khi cắt dây 52
  2.6. Các thông số về điện trong điều khiển máy cắt dây tia lửa điện 53
  2.6.1. Dòng phóng tia lửa điện Ie và bước của dòng điện 53
  2.6.2. Độ kéo dài xung ti: 53
  2.6.3. Khoảng cách xung t0 53
  2.6.4. Điện áp đánh lửa Ui 54
  Luận văn thạc sỹ kỹ thuật 5 Chuyên ngành Công nghệ CTM
  2.6.5. Khe hở phóng điện 54
  2.7. Lập trình gia công trên máy cắt dây 55
  2.7.1. Các trục điều khiển và hệ toạ độ 55
  2.7.2. Các chức năng “G” 56
  Kết luận chương 2 67
  Chương 3. Thực ng hiệm nghiên cứu ả nh hưởng của các thông s ố
  công nghệ đến năng s uất và c hất lượng bề mặt
  khi gia công thép không gỉ trên má y cắt dây EDM
  68
  3.1. Thép không gỉ 68
  3.1.1. Sơ lược về thép không gỉ 68
  3.1.2. Thép AISI 304 70
  3.2. Thiết kế thí nhiệm 70
  3.2.1. Các giả thiết của thí nghiệm 71
  3.2.2. Điều kiện thực hiện thí nghiệm 71
  3.3. Nhóm thí nghiệm 74
  3.3.1. Mô hình định tính quá trình cắt dây tia lửa điện 74
  3.3.2. Các thông số đầu vào của thí nghiệm 75
  3.4. Nghiên cứu quy hoạch thực nghiệm xác định độ nhám bề mặt và năng
  suất gia công trong gia công cắt dây bằng tia lửa điện
  76
  3.4.1. Độ nhám bề mặt 77
  3.4.2. Năng suất gia công 82
  Kết luận chương 3 89
  Kết luận chung 90
  Tài liệu tham khảo 93
  Phụ lục 95
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...