Chuyên Đề Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty Dệt- May Hà Nội

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu.
  Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn luôn là một vấn đề “ thời sự nóng bỏng”. Nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối trao đổi, giữa tích luỹ và tiêudùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của các thành phần dân cư.
  Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự hạch toán chi phí mà trong đó chi phí tiền lương chiếm phần không nhỏ, thì tiền lương càng trở thành vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp đó.
  Đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, để tồn tại và phát triển thì họ phải tìm mọi cách nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn vậy thì công tác lý lao động và tiền lương phải được chú ý đúng mức. Những việc làm khác sẽ không phát huy được tác dụng, thậm chí không có hiệu quả nếu công tác này không được quan tâm đúng mức và không thường xuyên được củng cố.
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định số lượng, chất lượng sản phẩm hàng hoá. Tổ chức công tác, sử dụng tiền lương giúp cho việc quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nền nếp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời cũng tạo cơ sở tính lương đúng với nguyên tắc phân phối theo lao động. Nếu tổ chức tốt công tác lao động - tiền lương, quản lý tốt qũy lương và đảm bảo trả lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách thì sẽ tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành được chính xác, đặc biệt đối với doanh nghiệp có quy mô và số lượng cán bộ công nhân viên lớn. Công ty Dệt-May Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất những mặt hàng phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Do đó yêu cầu đặt ra với Công ty là phải có một đội ngũ công nhân viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao và năng lực làm việc tốt để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngưng trệ nhằm tạo cho Công ty chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh nóng bỏng hiện nay. Chính vì lẽ đó mà công tác quản lý lao động tiền lương ở Công ty rất được coi trọng.
  Qua việc nghiên cứu tình hình thực tế tại Công ty Dệt- May Hà Nội, bằng những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường cùng sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và các cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức, phòng Kế toán của Công ty tôi đã chọn vấn đề:
  Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty Dệt- May Hà Nội” để làm luận văn tốt nghiệp.
  Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bản luận văn được kết cấu thành 3 phần:
  Phần I: Cơ sở lý luận chung về quản lý lao động và tiền lương trong doanh nghiệp.
  Phần II: Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong Công ty Dệt May Hà Nội
  Phần III: Một số kiến nghị liên quan đến tình hình lao động và chế độ tiền lương hiện nay của Công ty Dệt May Hà Nội

  Do kiến thức cũng như kinh nghiệm của một sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế nên khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn sinh viên để bản luận văn này được hoàn thiện hơn.
  Lời mở đầu. 1
  Phần I: Cơ sở lý luận chung về quản lý lao động và tiền lương. 3
  I. Quản lý lao động và tiền lương trong doanh nghiệp. 3
  1. Cơ sở lý luận chung về quản lý lao động. 3
  2. Cơ sở lý luận chung về tiền lương. 6
  II. Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong doanh nghiệp. 19
  1. Mối quan hệ giữa lao động và tiền lương. 19
  2. Các nguyên tắc quản lý, sử dụng lao động và tiền lương. 20
  Phần II: Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong Công ty Dệt – May Hà Nội. 23
  A. Vài nét khái quát về Công ty. 23
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 23
  II. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 25
  1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 25
  2. Về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. 25
  III. Mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy của Công ty. 26
  1. Đặc điểm về bộ máy quản lý. 26
  2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 28
  IV. Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây. 29
  B. Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong Công ty. 30
  I. Công tác tổ chức quản lý, sử dụng lao động. 30
  1.Đặc điểm về lao động. 30
  2. Tổ chức và quản lý sử dụng lao động trong Công ty. 35
  3. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 37

  II. Công tác tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 39
  1.Công tác quản lý tiền lương. 39
  2 Xác định quỹ tiền lương của đơn vị theo mức lương cấp bậc công việc bình quân và lao động định biên. 39
  3. Phương pháp trả lương của Công ty 42
  4.Những chi phí tính theo lương cán bộ công nhân viên. 47
  III. Những đánh giá chung về tình hình lao động và mức thu nhập của công nhân viên tại Công ty. 49
  1.Tình hình lao động. 49
  2.Mức thu nhập của công nhân viên. 50
  3.Công tác tổ chức quản lý sử dụng lao động và tiền lương đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 51
  Phần III:Một số kiến nghị liên quan đến tình hình lao động và chế độ tiền lương hiện nay của Công ty. 52
  I. Một số kiến nghị về tình hình lao động. 52
  1. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động. 52
  2. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực. 54
  II . Một số kiến nghị về chế độ tiền lương của Công ty. 55
  1. Hoàn thiện việc xây dựng cấp bậc công việc. 55
  2.Đánh giá thực hiện công việc một cách khoa học. 57
  Kết luận. 60
  Tài liệu tham khảo. 61

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/6150585254555053/QT109.doc.file[/charge]
   
Đang tải...