Chuyên Đề Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Techconvina

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  ỤC LỤC
  LỜI GIỚI THIỆU 1
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 5
  1. Nguồn nhân lực. 5
  1. 1 Khái niệm và phân loại nguồn nhân lực. 5
  1. 1. 1. Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cư. 6
  1. 1. 2. Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế. 6
  1. 1. 3 . Nguồn nhân lực dự trữ. 7
  1. 2. Vai trò nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình hội nhập. 8
  1. 2. 1 Con người là động lực của sự phát triển. 9
  1. 2. 2 Con người là mục tiêu của sự phát triển. 10
  1. 2. 3 Yếu tố con người trong phát triển kinh tế xã hội . 11
  2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện nay. 12
  2. 1 Đào tạo nguồn nhân lực. 14
  2. 1. 1. Khái niệm. 14
  2. 1. 2 Thực trạng về đội ngũ lao động được đào tạo ở việt nam. 16
  2. 1. 2. 1 Cấu trúc đội ngũ lao động được đào tạo. 16
  2. 2. Phát triển nguồn nhân lực. 19
  2. 2. 1 Khái niệm. 19
  2. 2. 2 Hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 20
  3. Phân loại hình thức đào tạo và phát triển. 20
  3. 1. Phân loại 20
  3. 2. Xu hướng đào tạo và phát triển thế kỷ 21. 24
  4. Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 25
  4. 1 Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhânlực. 25
  4. 2 Tiến trình đào tạo và phát triển. 26
  4. 3 Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 26
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TECHCONVINA 31
  1. Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của tổ chức. 31
  1. 1 Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. 31
  1. 2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của tổ chức. 32
  1. 2. 1. Nguồn nhân lực đối với các tổ chức kinh tế. 32
  1. 2. 2. Thực trạng về nguồn nhân lực của CôngTy têchconvina. 35
  3. Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 36
  3. 1 Cấu trúc đội ngũ lao động được đào tạo. 36
  3. 2. Vấn đề sử dụng đội ngũ lao động sau đào tạo, bồi dưỡng. 40
  4. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. 42
  4. 1 Một số đặc điểm của con người, người lao động việt nam . 42
  4. 2 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về đào tạo và phát triển. 44
  4. 21 Đặc trưng dân số và nguồn nhân lực Việt nam. 44
  4. 2. 2 Đánh giá thực trạng về đào tạo và phát triển. 45
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TECHOCONVINA. 48
  1. Phương hướng trong thời gian tới. 48
  2. Một số giải pháp khả thi về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công Ty Techconvina. 50
  2. 1 Xu hướng chung của thị trường. 50
  2. 2 Một số giải pháp khả thi về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty techconvina. 51
  3. Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng các giải pháp trên. 61


  Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

  1. PTS. Mai Quốc Khánh –Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước –NXB :Chính trị quốc gia.
  2. PTS. Trần Văn Tùng, Lê Ai Lâm – Phát triển nguồn nhân lực kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta - NXB :Chính trị quốc gia – Hà nội 1996, Viện kinh tê thế giới.
  3. Trần Kim Dung –Quản trị nguồn nhân lực – NXB Thống kê, quý 4-2003.
  4. Chủ biên PGS –TS Pham Đức Thành – Giáo trình quản trị nhân lực –NXB Thống kê –Hà nội 1998.
  5. Chủ biên PGS. PTS Phạm Đức Thành, PTS. Mai Quốc Chánh – Giáo trình kinh tế lao động – NXB Giáo dục -1998.
  6. Chủ biên GS TS :Nguyễn Minh Đường –Bồ dưỡng và đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới -Chương trình khoa hoc công nghệ cấp nhà nước kx -07-Hà nội 1996.
  7. Lê Thị Aí Lâm –Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo kinh nghiệm đông á -NXB Khoa học và xã hội –Hà nội 2003.
  8. Nguyễn Hữu Thân –Quản trị nhân lực –NXB Thống kê – Quý 4 năm 2003.
  9. Đồng chủ biên GS TS Nguyễn Văn Đính, TS Trần Thị Minh Hoà -Giáo trình kinh tế du lịch –NXB Lao động và xã hội –Trường Đại học kinh tế quốc dân, khoa du lịch và khách sạn.
  10. Phạm Thanh Nghị, Vũ Hồng Ngân – Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam Một số vấn đề và thực tiễn –Viện khoa học xã hội việt nam, Viện nghiên cứu con người.
  11. PGS TS kinh tế Đỗ Văn Phúc –Quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp –NXB Khoa học và kỹ thuật.
  12. Triệu Tuệ Anh, Lâm Trạch Vân –Thiết kế tổ chức và quản lý chiến lược nguồn nhân lực –NXB Lao động và xã hội.
  13. TS Hà Văn Hội –Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp –NXB Bưu điện.
  14. BUSINESS/EDGC –Đánh giá hiệu quả làm việc phát triển năng lực của nhân viên, bộ sách quản trị nhân lực –NXB Trẻ.
  15. Đình Phúc –Khánh Linh –Quản lý nhân sự –NXB Tài chính.
  16. Giáo trình Khoa học Quản lý tập 1, 2 – Trường Đại học KTQD.
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...