Thạc Sĩ Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả tại huyện đ

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Phát triển kinh tế sản xuất cây ăn quả cũng như bất kỳ ngành sản xuất kinh doanh nào, muốn tồn tại và phát triển, đứng vững trên thương trường thì vấn đề hiệu quả kinh tế (HQKT) phải được đặt lên hàng đầu. Qua mỗi thời kỳ sản xuất kinh doanh phải phân tích tìm ra những ưu điểm tồn tại, có hướng khắc phục tổ chức sản xuất, trong chu kỳ sản xuất tiếp theo [17].
  Cùng với xu thế phát triển nông nghiệp hàng hoá hội nhập, bên cạnh việc đầu tư cho sản xuất cây lương thực, một yêu cầu bức thiết với nền nông nghiệp nước ta cần phải đa dạng các sản phẩm cây trồng, thay đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng tỷ trọng các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Do đó, ngành trồng trọt không thể thiếu việc phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất cây ăn quả theo thế mạnh của từng vùng. Đó là nhu cầu thiết thực, phát triển tích cực, khai thác được lợi thế so sánh của các huyện miền núi nói riêng và nông thôn Việt Nam nói chung.
  Xuất phát từ thực tế đó, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách cụ thể khuyến khích đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế vùng, đặc biệt chú trọng đến các vùng có loài cây ăn quả đặc sản.
  Đoan Hùng là huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ được chọn là vùng trọng điểm để phát triển các loại cây ăn quả, tiềm năng phát triển cây ăn quả rất lớn và từ lâu được biết đến với những trái cây đặc sản nổi tiếng như: Bưởi Đoan Hùng, xoài Vân Du, vải Hùng Long . song để những trái cây này được thị trường chấp nhận và có thương hiệu thực sự chưa được quan tâm chú ý, dẫn đến
  tình trạng hiệu quả sản xuất chưa cao, đời sống của người nông dân thấp kém.

  Vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn của huyện.  MỤC LỤC


  Trang


  LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU . vi DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ . vii MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ; PHưƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Vị trí, vai trò của CĂQ trong sự phát triển kinh tế 4
  1.1.1. Ý nghĩa của việc phát triển cây ăn quả 4
  1.1.2. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật sản xuất cây ăn quả 4
  1.2. Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh tế 6
  1.2.1. Các quan niệm khác nhau về hiệu quả kinh tế 6
  1.2.2. Một số loại hiệu quả cơ bản . 8
  1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế 10
  1.3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả trên
  thế giới và ở Việt Nam 12
  1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả trên thế giới 12
  1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam 13
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến HQKT và nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả . 16
  1.4.1. Các yếu tố tự nhiên thuộc hệ sinh thái và môi trường 16
  1.4.2. Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội 17
  1.4.3. Nhóm nhân tố kỹ thuật . 21
  1.5. Phương pháp nghiên cứu 22
  1.5.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết . 22
  1.5.2. Phương pháp nghiên cứu 22
  1.5.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả 30
  Chương 2
  THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG,
  TỈNH PHÚ THỌ . 33
  2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 33
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của huyện Đoan Hùng 33
  2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Đoan Hùng . 42  2.1.3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất và nâng cao
  HQKT sản xuất cây ăn quả của huyện 53
  2.2. Tình hình sản xuất và nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả tại huyện
  Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 54
  2.2.1. Thực trạng sản xuất cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng . 54
  2.2.2. Tình hình cơ bản về tiêu thụ sản phẩm quả của huyện 65
  2.2.3. HQKT và nâng cao HQKT sản xuất cây ăn quả của huyện Đoan Hùng . 68
  2.2.4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến thu nhập và nâng cao hiệu quả kinh tế
  sản xuất cây ăn quả của hộ trồng cây ăn quả của huyện Đoan Hùng . 85
  2.3. Đánh giá chung về tình hình sản xuất và nâng cao HQKT sản xuất
  cây ăn quả tại huện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 87
  2.3.1. Những mặt đạt được .87
  2.3.2. Những mặt còn hạn chế 88
  Chương 3
  PHưƠNG HưỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ
  TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ . 89
  3.1. Những căn cứ, định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế
  sản xuất cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ . 89
  3.1.1. Những căn cứ chủ yếu phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế
  sản xuất cây ăn quả của huyện . 89
  3.1.2. Định hướng phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
  cây ăn quả tại huyện Đoan Hùng đến năm 2015 90
  3.1.3. Mục tiêu phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
  cây ăn quả của huyện Đoan Hùng đến năm 2015 91
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQKT sản xuất
  cây ăn quả của huyện Đoan Hùng đến năm 2015 . 92
  3.2.1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả của huyện . 92
  3.2.2. Giải pháp mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất và sản lượng
  CĂQ của huyện Đoan Hùng 93
  3.2.3. Giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho sản xuất cây ăn quả của huyện . 100
  3.2.4. Giải pháp ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất CĂQ của huyện . 103
  3.2.5. Các giải pháp về khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất
  cây ăn quả của huyện 110
  3.2.6. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc
  nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả của huyện . 111
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 115
  PHỤ LỤC 122

  [charge=450]http://up.4share.vn/f/2b1a121f19181b1a/LV_08_KT_NN_NTTH_2.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...