Thạc Sĩ Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh vĩnh phúc

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  [TABLE="width: 100%"]
  [TR]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 5%"]
  [/TD]
  [TD="width: 90%"]
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa i
  Lời cam đoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình viii
  MỞ ĐẦU 1
  1 – Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1
  2 – Mục tiêu nghiên cứu 2
  3 – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4 – Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn 3
  5 – Bố cục của Luận văn 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  1.1.Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 4
  1.1.1. Cơ sở lý luận 4
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn 8
  1.2. Phương pháp nghiên cứu 21
  1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết 21
  1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 22
  1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 25
  Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP THỦY SẢN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2003-2007
  2.1. Điều kiện tự nhiên 27
  2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 36
  2.3. Tình hình công nghiệp hoá và đô thị hoá 42
  2.4. Thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2003-2007
  2.4.1. Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp 49
  2.4.2. Kết quả sản xuất ngành lâm nghiệp 66
  2.4.3. Kết quả sản xuất ngành thuỷ sản 69
  2.5.4. Hợp tác xã nông nghiệp 72
  2.4.5. Kinh tế trang trại 76
  2.4.6 - Tình hình phát triển kinh tế hộ và hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản 78
  2.4.7 - Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh Vĩnh phúc 83
  2.4.8. Đánh giá chung về thực trạng phát triển ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc 84
  Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP THỦY SẢN TỈNH VĨNH PHÚC
  GIAI ĐOẠN 2008-2015 88
  3.1. Quan điểm-phương hướng-mục tiêu 88
  3.1.1. Quan điểm 88
  3.1.2. Phương hướng 88
  3.1.3. Dự kiến một số mục tiêu chủ yếu ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản đến năm 2015 89
  3.2. Các giải pháp chủ yếu 116
  3.2.1. Nhóm các giải pháp chung 116
  3.2.2. Các giải pháp cho từng vùng sinh thái 121
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 123
  1 – Kết luận 123
  2 – Kiến nghị 124
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 126​
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/3100080503030805/LV_08_KT_NN_DTHL.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...