Luận Văn Thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở Việt Nam từ na

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Không làm được như vậy, chúng ta sẽ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế so với các nước xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của nhân dân, sự ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc gia.
  Trong nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay mở cửa kinh tế là cần thiết đối với tất cả các quốc gia, đó là xu thế tất yếu của thời đại, là vấn đề có tính chất quy luật trong thời đại ngày nay. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới để phát triển nền kinh tế Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát huy nội lực để phát triển kinh tế đất nước cho nên vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập knh tế quốc tế càng đặt ra gay gắt. Đây còn là một xu hướng vận động khách quan của các nền kinh tế của các nuớc trên thế giới trong nền kinh tế toàn cầu hoá và khu vực hoá.
  Trong xu thế toàn cầu hoá, quan hệ kinh tế đối ngoại càng phát triển rộng rãi và có hiệu quả bao nhiêu thì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng được tiến hành thuận lợi và thành công nhanh chóng bấy nhiêu.Tuy nhiên vấn đề quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế ẩn chứa rất nhiều phức tạp cho nên cần nhận thức đầy đủ về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như vai trò và tầm quan trọng của nó trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước là điều có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình hội nhập có hiệu quả nền kinh tế Việt Nam vào khu vực và nền kinh tế thế giới. Thực hiện mục tiêu chiến lược của đất nước ta mà Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã đề ra đó là : " Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc phòng an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao".
  Vấn đề mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế vào nền kinh tế chung của thế giới là điều kiện tiên quyết, bắt buộc nếu như muốn nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng, theo kịp trình độ phát triển của thế giới. Nhưng vấn đề này còn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức, nhất là đối với những nước kém phát triển hay đang phát triển, mới bắt đầu bước vào hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt là nước ta.
  Vì vậy qua việc tham khảo tài liệu cùng với những kiến thức đã được học trong nhà trường, em đã lựa chọn đề tài "Thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở Việt Nam từ nay đến 2020". Một mặt, để nghiên cứu thêm thực trạng của nền kinh tế nước ta sau khi bước vào tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, qua đó tìm hiểu những thành tựu và những khó khăn thách thức của nền kinh tế nước ta. Mặt khác, đưa ra các giải pháp của Đảng và nhà nước ta để có thể nâng cao được hiệu quả kinh tế đối ngoại của nước ta từ nay đến năm 2020.
  Nội dung của bài viết được trình bày trong hai phần chính :
  Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về lý luận.
  Phần 2: Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở Việt Nam từ nay đến năm 2020.

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/63525a5053565655/DA293.doc.file[/charge]
   
Đang tải...