Báo Cáo Thực trạng quản lí và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Thực trạng quản lí và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài (112 trang)  MỤC LỤC  Lời mở đầu

  Chương I: Tổng quan về cảng hàng không sân bay

  I.1.2 Những đặc điểm kinh tế chủ yếu của cảng hàng không

  I.2. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của cảng hàng không

  I.3. Đặc điểm quản lí và khai thác cảng hàng không

  I.4. Các hoạt động trong cảng hàng không

  I.4.1. Các hoạt động hàng không

  I.4.2. Các hoạt động phi hàng không

  I.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, khai thác cảng hàng không

  I.5.1. Giá thành tổng hợp

  I.5.2. Năng suất lao động

  I.5.3. Hiệu quả vốn đầu tư đã sử dụng

  I.5.4. Năng lực tạo thu nhập

  I.5.5. Tổng doanh lợi

  I.6. Vai trò của cảng hàng không đối với nền kinh tế

  I.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến khai thác cảng hàng không

  I.7.1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

  I.7.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô

  I.8. Xu hướng phát triển cảng hàng không trong tương lai

  I.8.1. Khai thác ưu thế vị trí địa lý của cảng

  I.8.2. Thu hút hãng vận chuyển, hành khách thông qua cảng

  I.8.3. Đầu tư, xây dựng mở rộng cảng hàng không

  I.8.3. Đầu tư, xây dựng mở rộng cảng hàng không

  I.8.4. Tổ chức kinh doanh khai thác cảng

  I.8.5. Điều phối hoạt động tại cảng hàng không

  I.8.6. Thực tế tại một số cảng hàng không trên thế giới


  Chương II: Thực trạng quản lí và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài

  II.1. Sự hình thành và phát triển cảng hàng không quốc tế Nội Bài

  II.1.1. Cơ sở pháp lý để triển khai công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Cảng bao gồm

  II.1.2. Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không đối với hoạt động của các Doanh nghiệp

  II.2. Cơ sở hạ tầng và năng lực thông qua tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài

  II.2.1.Hệ thống các công trình khu bay

  II.2.2.Hệ thống các công trình khu nhà ga

  II.2.3.Hệ thống các công trình giao thông tại cảng

  II.3. Thực trạng quản lí và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong 3 năm (1998-1999-2000)

  II.3.1. Thực trạng quản lí cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong 3 năm (1998-1999-2000)

  II.3.2. Thực trạng khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài

  II.3.3. Một số nội dung chính trong quy định về giá tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện nay

  II.3.4. Một số nội dung chính trong quy định về giá tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện nay

  II.3.5. Thực tiễn hoạt động kinh doanh của một số cảng hàng không

  II.3.6. Một số kết luận về thực trạng quản lý và khai thác Cảng hàng không quốc tế Nội Bài những năm qua

  II.4. Phân tích kết quả các hoạt động khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong 3 năm (1998-1999-2000)

  II.5. Đánh giá hiệu quả trong quản lý và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài

  II.6. Những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện quản lý và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài


  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài

  III. Cảng phải có cơ cấu tổ chức hợp lý theo mô hình thương mại

  III.1/ Cảng cần khai thác hết công suất

  III.2/ Nâng cao chất lượng dịch vụ – yêu cầu không thể thiếu của CHK

  III.3/ Cảng HKQT Nội Bài nên đẩy mạnh công tác Marketing

  III.4./ Một số kiến nghị về hệ thống văn bản pháp lý

  III.4.1 Phương hướng

  III.4.2 Hệ thống văn bản quản lý cảng khai thác nhà ga (thuộc thẩm quyền

  III.4.2.1 Lĩnh vực điều hành khai thác

  III.4.2.2 Lĩnh vực quản lý khai thác kỹ thuật

  III. 4.2.3 Qui định về quản lý khai thác thương mại

  III.4.3 Phương pháp tiến hành

  III. 5 Một số kiến nghị về tổ chức quản lý của cảng

  III.5.1 Cơ chế tổ chức và quản lý

  III.5.2 Tổ chức hoạt động điều hành khai thác

  III. 6. Các giải pháp đồng bộ khác
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...