Luận Văn Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LỜI MỞ ĐẦU
  Lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam không còn xa , điều này đặt cho nền kinh tế Việt Nam trước những thời cơ , vận hội và thách thức mới.
  Với vai trò là con chim đâù đàn của ngành dệt may Việt Nam .Công ty cổ phần may Thăng Long đã và đang thực hiện nhiều chương trình , kế hoạch và chiến lược mới để bắt nhịp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của nước nhà .Một trong những công tác quan trọng phải kể đến là nâng cao chất lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty .
  Đối với một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch là chức năng đầu tiên của quá trình quản lý , có vai trò rất quan trọng . Lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai , là cơ sở để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức , lãnh đạo , kiểm tra .Bởi vậy chất lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doang được nâng cao sẽ là điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trinh kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.
  Xuất phát từ vai trò quan trọng của việc lập kế hoạch và trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động lập kế hoạch tại Công ty cổ phần may Thăng Long nên em đã chọn đề tài : “Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long “ làm chuyên đề tốt nghiệp của mình .
  Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , nội dung của chuyên đề gồm 3 phần sau :
  Phần I : Lý luận chung về kế hoạch , lập kế hoạch trong quản lý.
  Phần II : Thực trạng lập kế hoạch tại Công ty cổ phần may Thăng long.
  Phần III : Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng lập kế hoạch tại công ty .

  Em xin chân thành cảm ơn Khoa khoa học quản lý – Trường Đại học Kinh tế quốc dân , Phòng kế hoạch vật tư Công ty cổ phần may Thăng Long và cô giáo hướng dẫn – Th.s Nguyễn Thị Lệ Thuý đã giúp đỡ , hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này .
  MỤC LỤC
  I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH 3
  1. Khái niệm 3
  2. Vai trò của lập kế hoạch 5
  3. Hệ thống kế hoạch của tổ chức 7
  3.1 Theo mức độ tổng quát 7
  3.1.1. Sứ mệnh 8
  3.1.2. Kế hoạch chiến luợc 8
  31.3.Kế hoạch tác nghiệp 9
  3.2. Theo thời gian thực hiện kế hoạch 11
  3.3.Theo mức cụ thể 12
  II. QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH 12
  1. Nghiên cứu và dự báo 12
  2. Thiết lập các mục tiêu 13
  3. Phát triển các tiền đề 14
  4. Xây dựng các phương án 14
  5. Đánh giá các phương án 15
  6. Lựa chọn phương án và ra quyết định 15
  III CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH
  1. Quan điểm của các nhà lập kế hoạch 15
  3. Chu kì kinh doanh của doanh nghiệp 16
  4. Tính không chắc chắn của môi trường kinh doanh 17
  5. Hệ thống mục tiêu , chiến lược của doanh nghiệp 18
  6. Sự hạn chế của các nguồn lực 18
  7. Hệ thống thông tin 19
  8. Hệ thống kiểm tra đảm bảo cho quá trình lập kế hoạch đạt kết quả và hiệu quả 20
  9. Năng lực của các chuyên gia lập kế hoạch 20
  10. Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hoá của Nhà nước 20
  IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 20
  1. Những yêu cầu đối với công tác lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp 20
  2. Các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 21
  2.1. Căn cứ vào chủ trương , đường lối , chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước 21
  2.2.Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu thị trường 22
  2.3 Căn cứ vào kết quả phân tích và dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh , về khả năng nguồn lực có thể khai thác. 22
  3. Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 23
  3.1.Phương pháp cân đối 23
  3.2. Phương pháp tỷ lệ cố định 23
  3.3 Phương pháp lập kế hoạch từ việc phân tích các nhân tố tác động 24
  3.4. Phương pháp lợi thế vượt trội 24
  3.5. Phương pháp mô hình PIMS (Profit Impact Market Strategy) 25
  3.6. Phương pháp phân tích chu kỳ sống của sản phẩm 26
  I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 27
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 27
  2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty 30
  2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 30
  2.1.1 Cấp công ty 31
  2.1.2.Cấp xí nghiệp 33
  2.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 34
  2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 36
  2.4.Đặc điểm loại hình sản xuất ,ngành nghề kinh doanh của Công ty 37
  2.4.1.Loại hình sản xuất 37
  2.4.2. Ngành nghề kinh doanh 37
  2.4.3.Thị trường hoạt động,tiềm năng về vốn ,lao động . 38
  3.Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian qua 40
  4. Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2010 41
  II. THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY 42
  1. Hệ thống kế hoạch hiện nay của Công ty 42
  2. Các căn cứ lập kế hoạch của Công ty 43
  2.1 Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch do Tập Đoàn Dệt –May giao. 43
  2.2 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và dự báo thị trường 43
  2.3 Căn cứ vào năng lực hiện có của Công ty 45
  2.4 Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước 48
  3. Các phương pháp lập kế hoạch của Công ty 52
  III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY 52
  1. Đánh giá công tac lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuát kinh doanh của Công ty trong những năm qua và xây dựng kế hoạch cho năm 2006. 52
  2. Những kết quả đạt được 57
  4. Những nguyên nhân 60
  PHẦN III.CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NƯNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY
  I. QUAN ĐIỂM VỀ VAI TRÒ CUA LẬP KẾ HOẠCH 61
  II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY 62
  1.Hoàn thiện bộ máy tổ chức trong Công ty 62
  2. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường 62
  4. Tăng cường hoạt động thu thập và xử lý thông tin 64
  5. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty 66
  6. Đánh giá chính xác việc thực hiện các kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh để rút ra bài học kinh nghiệm 66

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/3a0b03090f0e0d02/QT160.doc.file[/charge]
   
Đang tải...