Chuyên Đề Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 19/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Kể từ khi đất nước ta thực hiện chính sách mở cửa, chuyển nền kinh tế từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải phát huy triệt để mọi tiềm lực, mọi thế mạnh sẵn có của mình nhằm tạo lợi thế bằng hoặc hơn các doanh nghiệp khác. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Muốn thực hiện được mục tiêu này yêu cầu khách quan đối với mỗi doanh nghiệp là không ngừng tiến hành các hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
  Công ty Cao su Sao vàng là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động dưới sự quản lý thống nhất của Tổng công ty hoá chất Việt nam có năng lực thiết bị sản xuất lớn, hàng năm có thể cung cấp cho thị trường từ 6- 7 triệu bộ săm lốp xe đạp; 400.000 đến 500.000 bộ lốp xe máy; từ 100.000- 120.000 bộ lốp ôtô, máy kéo và các sản phẩm cao su kỹ thuật khác.
  Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty Cao su Sao vàng đang đứng trước những khó khăn và thách thức của vấn đề cạnh tranh. Bởi vì, hiện nay thị trường săm lốp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ và quyết liệt không chỉ giữa các sản phẩm trong nước với nhau mà còn cạnh tranh với các sản phẩm từ nước ngoài tràn vào như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan
  Tuy nhiên, trong những năm vừa qua Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác đầu tư, đó là: tăng thêm năng lực sản xuất mới, đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nâng cao được khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Song song với những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua Công ty còn những tồn tại và khó khăn cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Do đó, việc xem xét và đánh giá thực trạng đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các giải pháp phù hợp để khắc phục có vai trò quan trọng. Vì vậy, chuyên đề này em xin tập trung nghiên cứu tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai.
  Chuyên để thực tập này bao gồm ba phần chính:
  Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.
  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng.
  Do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập có hạn và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên bài viết còn những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phê bình của thầy cô giáo trong bộ môn và các cô, các bác công tác tại Công ty Cao su Sao vàng Hà nội cùng toàn thể các bạn để bài viết này hoàn thiện hơn.
  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 3
  I. Nhận thức cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
  1. Cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
  1.1 Khái niệm và phân loại cạnh tranh 3
  1.2 Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 5
  1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 6
  2. Nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập 10
  2.1 Quan niệm về khả năng cạnh tranh 10
  2.2 Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 11
  2.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 12
  II. Đầu tư – yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp 20
  1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 20
  1.1 Khái niệm đầu tư 20
  1.2 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp 21
  2. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 22
  3. Nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 24
  3.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị (MMTB), dây chuyền công nghệ (DCCN), cơ sở hạ tầng (CSHT) 24
  3.2 Đầu tư vào hàng tồn trữ 26
  3.3 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 27
  3.4 Đầu tư cho tài sản vô hình khác 29
  4. Các yếu tố ảnh hưởng chỉ tiêu đầu tư của doanh nghiệp 30
  4.1. Lợi nhuận –thu nhập kì vọng trong tương lai 30
  4.2. Chi phí đầu tư 30
  4.3 Cầu tiêu dùng 30
  Chương II: thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 32
  I. Một số nét tổng quát về công ty Cao su Sao vàng 32
  1. Qúa trình hình thành và phát triển 32
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Cao su Sao vàng 36
  3. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây 40
  II. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 45
  1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty Cao su Sao vàng 45
  1.1 Một số đặc điểm về thị trường sản phẩm. 45
  1.2 Cơ cấu sản phẩm 47
  1.3 Tình trạng của máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất 47
  1.4 Nguyên vật liệu sản xuất 49
  1.5 Tình hình lao động thực tế của công ty 50
  2. Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 50
  2.1 Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường 50
  2.2.Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 52
  3. Tình hình đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 53
  3.1.Tình hình vốn và nguồn vốn 53
  3.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 60
  4. Kết quả và hạn chế trong hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 77
  4.1 Những kết quả đạt được 77
  4.2 Những mặt hạn chế ảnh hởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng. 78
  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 82
  I. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Cao su Sao vàng trong những năm tới 82
  II. Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2005 82
  1. Định hướng về đầu tư sản xuất 82
  1.1 Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. 82
  1.2 Đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng chuyên môn hoá 83
  1.3 Đầu tư cho công tác tổ chức bộ máy quản lý 83
  1.4 Đầu tư cho việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên 84
  2. Định hướng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 84
  3. Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 2001- 2005 của công ty Cao su Sao vàng 85
  III. Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 87
  1. Giải pháp về vốn đầu tư 88
  1.1 Về vấn đề huy động vốn 88
  1.2 Về vấn đề sử dụng vốn 89
  2. Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ 90
  3. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực 91
  4. Đầu tư cho việc mở rộng thị trường và tăng cường hoạt động Marketing 92
  4.1 Vấn đề nghiên cứu thị trường 92
  4.2 Vấn đề hoàn thiện chính sách phân phối 92
  4.3 Vấn đề hoàn chỉnh sản phẩm 93
  4.4 Vấn đề hoàn thiện chính sách giá 93
  4.5 Vấn đề hoàn thiện chính sách quảng cáo 94
  Kết luận 96
  Danh mục tài liệu tham khảo 97
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/32030b07000b0b0a/TM079.doc.file[/charge]
   
Đang tải...