Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần FPT

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Khoa Khoa Khoa, 17/10/21.

 1. Khoa Khoa Khoa

  Khoa Khoa Khoa New Member

  Bài viết:
  2
  Được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  3
  Xu:
  0Xu
  #1 Khoa Khoa Khoa, 17/10/21
  Last edited by a moderator: 26/10/21
  Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần FPT

  MỤC LỤC
  Trang
  A. PHẦN MỞ ĐẦU 4
  1. Lí do chọn đề tài 4
  2. Mục tiêu 5
  3. Phạm vi và đối tượng thảo luận 5
  4. Phương pháp thảo luận 5
  5. Cấu trúc đề tài 5
  B. PHẦN NỘI DUNG 6
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 6
  I. Khái quát chung về hoạch định nguồn nhân lực 6
  1. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực 6
  2. Mục tiêu của hoạch định nguồn nhân lực 6
  3. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 6
  4. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực 8
  5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định nguồn nhân lực 8
  II. Nội dung hoạch định nguồn nhân lực 8
  1. Môi trường kinh doanh, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp 8
  2. Chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực 10
  3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 11
  4. Dự báo cung nguồn nhân lực 14
  5. Dự toán ngân sách 14
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA FPT 15
  I. Khái quát về công ty FPT 15
  1. Quá trình hình thành và phát triển 15
  2. Cơ cấu tổ chức 16
  3. Hoạt động kinh doanh 20
  II. Phân tích môi trường hoạt động về hoạch định nguồn nhân lực của FPT 22
  1. Môi trường vi mô 22
  2. Môi trường vĩ mô 26

  III. Thực trạng hoạt dộng hoạch định nguồn nhân lực FPT 29
  1. Hoạch định nguồn nhân lực ở FPT 29
  2. Môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của Tập đoàn FPT 30
  3. Chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn FPT 37
  4. Vai trò của các Ban lãnh đạo ở FPT 41
  5. Dự báo nhu cầu NNL ở FPT 42
  6. Dự toán ngân sách 46
  IV. Đánh giá kết quả hoạt động hoạch định NNL ở FPT 47
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 51
  C. PHẦN KẾT LUẬN 53
  Tài liệu tham khảo 53
  Phụ lục 54
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...