Chuyên Đề Thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và TP., thực trạng và giải pháp

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LỜI MỞ ĐẦU:

  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  1. Tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam sau hơn một năm gia nhập WTO

  1.1. Tình hình kinh tế chung

  1.2. Tình hình kinh tế ngành

  1.3. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố ở nước ta hiện nay

  1.3.1. Tổng kết về xuất khẩu hàng Nông sản của Việt Nam 10 năm qua

  1.3.2. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ yếu

  2. Nông sản phẩm và vai trò của Nông sản phẩm trong xuất khẩu của các địa phương và Thành phố

  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố và hệ thống chỉ tiêu đánh giá động thái phát triển XK hàng nông sản của các địa phương

  3.1. Các nhân tố ảnh hưởng hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản

  3.1.1. Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

  3.1.2. Nhân tố thuộc môi trường ngành

  3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sản phẩm Nông sản các địa phương và Thành phố của nước ta hiện nay

  3.2.1. Các nhân tố tự nhiên

  3.2.2. Các nhân tố kinh tế - xã hội

  3.3. Chỉ tiêu cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản

  3.3.1. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh (Thành phố):

  3.3.2. Tỷ trọng xuất khẩu nông sản của Tỉnh( Thành phố).

  3.3.3. Lượng hàng xuất khẩu tăng giảm so với kỳ trước và so với kỳ kế hoạch.

  3.3.4. Giá trị kim ngạch đạt được của từng mặt hàng, từng thị trường, từng khách hàng, so với kỳ trước và kế hoạch.

  3.3.5. Mức độ chiếm lĩnh thị trường đối với những mặt hàng, nhóm hàng quan trọng, tăng giảm và nguyên nhân.

  3.3.6. Các ý kiến phản hồi của khách hàng, của cơ quan quản lý về hàng hoá xuất khẩu.

  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  1. Xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam qua các thời kỳ

  1.1. Tổng kim ngạnh xuất khẩu hàng Nông sản

  1.1.1. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản năm 2007, năm đầu tiên gia nhập WTO

  1.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản năm 2008

  1.2 Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nông sản Việt Nam

  1.2.1 Tình hình xuất khẩu cà phê

  1.2.2 Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

  1.2.3. Gạo và một số mặt hàng khác

  1.3. Thị trường xuất khẩu nông sản chủ yếu của Việt Nam

  2. Phân tích các động thái phát triển xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố

  2.1 Sản phẩm nông sản của các địa phương và thành phố khi Việt Nam gia nhập WTO

  2.2 Tác động của các chính sách phát triển của các địa phương ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu Nông sản của địa phương

  2.3. Những thành tựu đã đạt được và những vướng mắc cần tháo gỡ nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản

  3. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố trong thời gian qua

  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ Ở NƯỚC TA

  1. Phương hướng và mục tiêu xuất khẩu nông sản phẩm Việt Nam trong những năm tới

  1.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Nông sản phẩm của các địa phương và Thành phố

  1.2. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, dự báo thị trường, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu

  1.3. Chuyển hướng xuất khẩu theo cam kết WTO

  1.4. Ba yêu cầu cho sản xuất và xuất khâu nông sản năm 2008

  2. Định hướng phát triển xuất khẩu Nông sản phẩm của các địa phương và Thành phố

  3. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu Nông sản phẩm của các địa phương và Thành phố trong những năm tới

  3.1. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo của các cán bộ địa phương, nhằm quản lý có hiệu quả các chương trình và dự án của Nhà nước

  3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nông sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của Nông sản các tỉnh và Thành phố

  3.2.1. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Đắc Lắc

  3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nông sản thông qua xây dựng các chỉ dẫn địa lý, nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm gạo Tám Nam Định

  3.3. Giải pháp về thị trường xuất khẩu

  3.4. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tiễn, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp trình độ cao

  KẾT LUẬN

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  LỜI MỞ ĐẦU:  Nông nghiệp Việt Nam sau hơn một năm gia nhập WTO đã phát triển theo hướng tích cực với tốc độ tăng trưởng 3,25%, giá trị xuất khẩu nông nghiệp chiếm 19,8% GDP cả nước, đặc biệt 7 chương trình trọng tâm nhằm tăng cường tính bền cững cho nông nghiệp, nông thôn được triển khai hiệu quả, tạo sức bật mạnh mẽ cho nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện. Về xuất khẩu nông sản, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 12,6 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2006, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và đã vượt mục tiêu đề ra cho năm 2010 tới 1,5 tỷ USD.

  Trong quá trình đổi mới, hội nhập kinh tế hàng nông sản Việt Nam đã có mặt trên nhiều nước và đã góp phần thu ngoại tệ để phát triển kinh tế đất nước. Lợi thế phát triển hàng hóa nông sản xuất khẩu của ta có nhiều nhưng cũng không ít khó khăn, bất lợi – mà điều khó khăn bất lợi đó chúng ta có thể khắc phục được nếu như chúng ta có biện pháp thích hợp và kiên quyết. Trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của các nước là thước đo đánh giá kết quả của quá trình hội nhập quốc tế và phát triển trong mối quan hệ tuỳ thuộc vào nhau giữa các quốc gia. Sự độc lập phát triển của các quốc gia là sự phụ thuộc của quốc gia đó vào thế giới phải cân bằng với sự phụ thuộc của thế giới vào quốc gia đó. Hoạt động xuất khẩu còn là yếu tố quan trọng nhằm phát huy mọi nguồn nội lực, tạo thêm vốn đầu tư để đổi mới công nghệ, tăng thêm việc làm, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

  Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nổi lên là một nước xuất khẩu nông sản mạnh so với khu vực và thế giới, có những mặt hàng Việt Nam còn được coi là “đại gia” như cà phê, gạo, hạt điều Tuy nhiên, mức độ tác động của xuất khẩu nông sản đối với tăng trưởng nông nghiệp còn bấp bênh, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của nó.

  Do đó, vấn đề thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của chúng ta là vấn đề cần phải được giải quyết nhằm đạt được những mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra cho ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo, GS-TS Đặng Đình Đào và các cán bộ hướng dẫn của Viện Kinh tế Nông nghiệp, em đã chọn đề tài:

  “ Thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố, thực trạng và giải pháp”

  Chuyên đề tốt nghiệp bao gồm 3 chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và thành phố

  Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố ở nước ta hiện nay

  Chương III: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của các địa phương và Thành phố
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...