Luận Văn Thúc đẩy sự tăng trưởng của nước nhà Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời núi đầu
  Từ khi nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta cú nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dõn mỗi năm một tăng cao, thu nhập bỡnh quõn đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sụi động và khốc liệt hơn. Do đú để đứng vững trong nền kinh tế mang đầy tớnh cạnh tranh khốc liệt này là một điều hoàn toàn khụng hề đơn giản đối với một đơn vị kinh doanh, đặc biệt là đối với cỏc doanh nghiệp đã quen với sự bao cấp của Nhà nước. Trước tỡnh hỡnh đú, nhiều doanh nghiệp đã khụng trụ nổi và đã bị phỏ sản. Nhưng bờn cạnh đú vẫn cú khụng ớt cỏc doanh nghiệp khụng chỉ đứng vững trong thị trường mà cũn đưa ra được những biện phỏp hữu hiệu làm tăng doanh thu hàng năm cho doanh nghiệp, nõng cao đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn, gúp phần thực hiện tốt cỏc chủ trương chớnh sỏch của Đảng, Nhà nước, thỳc đẩy sự tăng trưởng của nước nhà. Cụng ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex là một trong cỏc doanh nghiệp đú. Đõy là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật tư thiết bị xăng dầu. Trong những năm qua Cụng ty đã luụn phỏt triển và tạo uy tớn tốt với cỏc bạn hàng trong và ngoài nước, và nhập khẩu đã gúp phần khụng nhỏ vào sự thành cụng này của Cụng ty. Doanh thu bỏn hàng nhập khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn Cụng ty do đú nhập khẩu là một lĩnh vực thực sự quan trọng của toàn Cụng ty.

  Mục lục

  Lời nói đầu 1
  chương I:Tổng quan về công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex 2
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
  II. Phạm vi kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty 3
  II. Hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty Error! Bookmark not defined.
  Chương II: Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá
  tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex Error! Bookmark not defined.
  I. Tình hình nhập khẩu xăng dầu của Công ty Error! Bookmark not defined.
  1. Thị trường nhập khẩu của Công ty Error! Bookmark not defined.
  2. Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty Error! Bookmark not defined.
  II. Tình hình phân phối hàng hoá nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex Error! Bookmark not defined.
  III. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 4
  1. Phân tích đánh giá hiệu quả nhập khẩu của Công ty 4
  2. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty 9
  3. Nguyên nhân của những tồn tại. 11
  Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex 12
  I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới. Error! Bookmark not defined.
  1. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty Error! Bookmark not defined.
  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex Error! Bookmark not defined.
  1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường nhập khẩu và thị trường xuất bán trong nước 12
  2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh nhập khẩu 13
  3. Nhóm giải pháp tín dụng thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu 14
  4. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện kinh doanh nhập khẩu và hợp lý hoá cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 14
  5. Nhóm biện pháp về tổ chức cán bộ 15
  II. Một số kiến nghị đối với Nhà nước Error! Bookmark not defined.
  1. Tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế Error! Bookmark not defined.
  2. Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu Error! Bookmark not defined.
  3. Tăng cường công tác quản lý ngoại tệ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động nhập khẩu Error! Bookmark not defined.
  4. Nhà nước nên hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu Error! Bookmark not defined.
  5. Nhà nước nên tổ chức thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp Error! Bookmark not defined.
  Kết luận 16
  Tài liệu tham khảo 17
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7b4a42484b4f4e4f/DA194.doc.file[/charge]
   
Đang tải...