Luận Văn Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Một trong các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 -
  2010, được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định là: Chuyển mạnh sang
  kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình thành đồng bộ
  và hoàn thiện các loại thị trường và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
  phù hợp với đặc điểm của nước ta. Trong đó nhấn mạnh: “Tạo bước phát triển
  mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ nhất là những dịch vụ cao cấp, có
  hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn”.
  Thị trường dịch vụ là một bộ phận cấu thành hệ thống các loại thị trường ở
  nước ta hiện nay. Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có
  nhiều cố gắng tìm kiếm giải pháp và cơ chế cho sự phát triển thị trường dịch vụ.
  Nhờ đó, các loại hình dịch vụ có điều kiện phát triển, doanh thu từ kinh tế dịch
  vụ không ngừng tăng nhanh và ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong tăng
  trưởng kinh tế. Năm 2005, giá trị của khu vực dịch vụ chiếm 38,07% tổng GDP
  của cả nước và năm 2006 chiếm 38,08%. Thị trường dịch vụ ngày càng có vai
  trò quan trọng, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, thị trường dịch vụ vẫn còn nhiều yếu tố tự
  phát, tiêu cực, chưa đồng bộ, một số loại dịch vụ mới ở trình độ sơ khai, tiến
  trình phát triển chậm. Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh
  mẽ hiện nay, việc nhận thức những vấn đề lý luận về thị trường dịch vụ và đánh
  giá đúng thực trạng để tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển thị trường
  này ở nước ta đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là vấn đề
  chung của cả nước, mà còn là một nội dung trong chiến lược phát triển kinh tế -
  xã hội của các vùng, các tỉnh và thành phố lớn, có cảng biển của Việt Nam.
  Hải Phòng là đô thị loại một cấp quốc gia, là thành phố công nghiệp có cảng
  biển lớn. Đồng thời là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển,
  đường hàng không quan trọng và là một cực trong tam giác tăng trưởng của
  vùng kinh tế động lực phía Bắc. Do có nhiều tiềm năng, lợi thế, nên nhiều ngành
  dịch vụ ở Hải Phòng có cơ hội phát triển hơn so với nhiều tỉnh, thành phố khác,
  trong đó nổi trội là dịch vụ bốc, xếp, dỡ, lưu kho bãi, giao nhận, vận chuyển tại
  cảng biển; dịch vụ thương mại và dịch vụ du lịch. Song, trước yêu cầu hội nhập
  kinh tế quốc tế, thị trường dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn đang
  đứng trước những thách thức gay gắt. Vì thế, để góp phần vào việc giải quyết
  vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc này, tác giả chọn đề tài: “Thị trường dịch vụ
  ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” để nghiên cứu làm
  luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế chính trị của mình.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...