Luận Văn Tài chính Ngân hàng và sự phát triển

Thảo luận trong 'Ngân Hàng' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  mục lục
  Phần I: Tổng quan về cải cách hệ thống tài chính 1
  I. Lý thuyết chung về hệ thống tài chính 2
  1. Hệ thống tài chính và vai trò của hệ thống tài chính 2
  2. Cấu trúc của hệ thống tài chính. 2
  2.1. Tài chính doanh nghiệp. 2
  2.2.Ngân sách Nhà nước. 3
  2.3. Tài chính dân cư và các tổ chức xã hội 3
  2.4. Tài chính đối ngoại 3
  2.5. Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian 4
  II. Tính tất yếu khách quan của việc thực hiện cải cách hệ thống tài chính 4
  1. áp lực từ bên ngoài 5
  1.1. áp lực từ các tổ chức tài chính quốc tế 5
  1.2. áp lực trong quá trình hội nhập 5
  2. áp lực từ bên trong 6
  2.1. Các nguyên nhân có tính lịch sử 6
  2.2. Do bản thân yêu cầu nội tại trong hệ thống ngân hàng 6
  III. Xu hướng cải cách hệ thống tài chính 7
  1. Sự lựa chọn kiềm chế tài chính 7
  2. Sự lựa chọn tự do hoá tài chính 7
  IV. Các biện pháp cải cách hệ thống tài chính 8
  1. Cải cách các chính sách tài chính 8
  2. Cải cách hệ thống ngân hàng 8
  3. Phương pháp tiến hành cải cách 8
  3.1. Cải cách đồng bộ hệ thống tài chính 8
  3.2. Cải cách từng bước hệ thống tài chính 8
  Phần II: Thực trạng cải cách Hệ thống tài chính ở một số nước và Việt Nam 9
  I. Xu hướng tài chính - tiền tệ quốc tế đầu thế kỷ XXI 10
  II. Cải cách hệ thống tài chính ở một số nước trên thế giới 10
  1. Cải cách hệ thống tài chính của ASEAN: 10
  1.1. Công cuộc cải cách hệ thống tài chính ở Thái Lan 10
  1.2. Công cuộc cải cách hệ thống tài chính ở Indonesia, 11
  1.3. Công cuộc cải cách hệ thống tài chính ở Malaysia 11
  2. Cải cách hệ thống tài chính của Trung Quốc 12
  3. Cải cách hệ thống tài chính của Liên bang Nga. 12
  4. Cải cách hệ thống tài chính của Hàn Quốc 13
  5. Kinh nghiệm đối với Việt Nam: 14
  6. Quá trình cải cách hệ thống tài chính ở Việt Nam 15
  6.1. Cải cách chính sách tài chính 15
  6.1.1. Chính sách lãi suất 15
  6.1.2 Chính sách tín dụng 16
  6.1.3 Chính sách tỷ giá 17
  6.1.4. Kết quả đạt được 18
  6.1.5. Những vướng mắc cần tháo gỡ 21
  6.2. Cải cách hệ thống Ngân hàng 22
  6.2.1. Tính tất yếu phải cải cách hệ thống Ngân hàng 22
  6.2.2. Nội dung cải cách: 24
  6.2.3. Tình hình thực hiện công cuộc cải cách hệ thống ngân hàng thời gian qua. 25
  Phần III: Một số kiến nghị về cải cách hệ thống tài chính ở Việt Nam 28
  I. Các giải pháp về cải cách các chính sách tài chính 29
  1. Hoàn thiện chính sách tỷ giá 29
  2. Giải pháp cho chính sách lãi suất 30
  3. Giải pháp cho chính sách tín dụng 30
  II. một số Giải pháp về cải cách hệ thống ngân hàng: 31
  1. Xử lý nợ tồn đọng 31
  1.1 Thành lập công ty mua bán nợ tách ra khỏi các ngân hàng thương mại. 31
  1.2 Tách bạch hoạt động cho vay chính sách với cho vay thương mại. 31
  2. Giải pháp tăng vốn cho các Ngân hàng thương mại 31
  2.1 Cổ phần hoá từng bước các ngân hàng thương mại 31
  2.2 Phát hành trái phiếu Chính phủ 32
  3. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý 32
  4. Giải pháp hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và đa dạng hoá các dịch vụ 32
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...