Thạc Sĩ Tác động của Marketing đến kết quả kinh doanh của DN các tỉnh phía Nam ( slide )

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC MARKETING ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÁC TỈNH PHÍA NAM

  NỘI DUNG TRÌNH BÀY

  LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI

  MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI ĐỀ TÀI

  MÔ HÌNH & CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

  I. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI

  Cạnh tranh ngày càng tăng => nâng cao năng lực cạnh tranh

  Nguồn lực là yếu tố quyết định

  Năng lực marketing là yếu tố quan trọng nhất

  Năng lực Marketing tác động như thế nào đến kết quả kinh doanh?

  Xây dựng năng lực Marketing để có tác động tốt nhất đến kết quả kinh doanh?
  .

  III. MÔ HÌNH & CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CƯU

  H1:Có mối quan hệ dương giữa chất lượng quan hệ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  H2: Có mối quan hệ dương giữa khả năng đáp ứng khách hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  H3: Có mối quan hệ dương giữa khả năng phản ứng với đối thủ cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  H4: Có mối quan hệ dương giữa khả năng thích ứng môi trường và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  H5: Có sự khác biệt trong tác động của chất lượng quan hệ đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau.
  H6: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng đáp ứng khách hàng đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau
  H7: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng phản ứng đối thủ cạnh tranh đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau
  H8: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng thích ứng môi trường đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...