Luận Văn Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu

  Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của một quốc gia là do con người quyết định.
  Việt nam là quốc gia có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nông thôn hiện đang chiếm hơn 70% lao động xã hội và đây là một nguồn lực lao động dồi dào, đầy tiềm năng cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thành công quá trình CNH - HĐH (công nghiệp hoá hiện đại hoá) đất nước. Nhưng đây cũng là thách thức lớn cho vấn đề sử dụng lao động ở nông thôn, khi mà tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm đang còn rất lớn và có nguy cơ ngày càng gia tăng làm kìm hảm sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà em chọn đề tài ‘Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn’ để có thể góp một phần ý kiến của mình vào việc giải quyết việc làm ở nông thôn nước ta hiện nay.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Vĩnh Giang đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Tuy nhiên hiểu biết của em về vấn đề còn hạn chế nên em hy vọng thầy có thể cho em ý kiến để lần sau để em có thể hoàn thiện đề tài hơn và có thể áp dụng nó vào giải quyết việc làm ở nông thôn quê hương em một cách tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần I: Cơ sở lý luận về nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở nông thôn 2
  I. Các khái niệm cơ bản liên quan đến nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động ở nông thôn. 2
  1. Các khái niệm cơ bản: 2
  a) Khái niệm chung về lao động. 2
  b) Khái niệm nguồn lao động ở nông thôn. 2
  2. Vai trò của nguồn lao động nông thôn 5
  a. Nguồn lao động nông thôn tham gia vào quá trình phát triển các ngành trong nền kinh tế quốc dân. 5
  b. Nguồn lao động nông thôn tham gia vào sản xuất lương thực thực phẩm. 6
  c. Nguồn lao động nông thôn tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến Nông - Lâm - Thuỷ sản . 7
  d. Lao động nông thôn là thị trường tiêu thụ sản phẩm của các ngành khác. 8
  3. Đặc điểm của nguồn lao động ở nông thôn 8
  a. Lao động nông thôn mang tính thời vụ. 8
  b. Nguồn lao động nông thôn tăng về số lượng. 8
  c. Chất lượng nguồn lao động nông thôn chưa cao. 9
  II. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động ở nông thôn 10
  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động 10
  a. Dân số 10
  b.Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. 11
  c. Thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. 11
  d. Dòng di chuyển nông thôn – thành thị. 11
  e. Dòng di chuyển lao động ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 12
  2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động ở nông thôn. 12
  III. Kinh nghiệm sử dụng lao động của Trung Quốc. 14
  Phần II: Thực trạng sử dụng nguồn lao động nông thôn của nước ta hiện nay 19
  1. Sự chuyển dịch lao động nông thôn. 19
  a. Sự chuyển dịch lao động nông thôn theo vùng. 19
  b. Sự chuyển dịch lao động theo ngành. 20
  2. Quy mô nguồn lao động nông thôn. 21
  3. Chất lượng nguồn lao động nông thôn. 22
  4. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực 24
  6. Đánh giá 28
  a. Những mặt đạt được. 28
  b. Những hạn chế còn tồn tại. 28
  Phần III: Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lao động nông thôn Việt Nam 30
  I. Quan điểm sử dụng nguồn lao động 30
  1. Quan điểm phát triển nguồn lao động 30
  a. Giáo dục giữ vị trí quyết định trong phát triển nguồn lao động 31
  b. Phát triển nguồn nhân lực là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 31
  2. Để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nông thôn cần chú trọng giải quyết việc làm trong những năm tới. 32
  II. Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lao động nông thôn nước ta hiện nay. 35
  1. Xây dựng lại cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở từng địa phương. 35
  2. Phân bổ lao động hợp lý giữa các vùng là biện pháp quan trọng để sử dụng đầy đủ và hợp lý nguồn nhân lực trong nông thôn. 36
  3. Phát triển công nghiệp nông thôn bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ nông thôn có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống lao động nông thôn. 37
  4. Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn. 37
  5. Phát triển dạy nghề, nâng cao trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ nghiệp vụ của người lao động trong nông thôn. 38
  6. Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp trong nông thôn. 39
  7. Tổ chức lao động trẻ trong nông thôn đi xây dựng kinh tế mới ở những nơi còn quỹ đất đai. 39
  Kết luận 39
  Tài liệu tham khảo 39
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/3809010b080b0809/DA045.doc.file[/charge]
   
Đang tải...