Thạc Sĩ So sánh thành phần hóa sinh trứng và trình tự vùng điều khiển D-Loop của ba giống gà Ri, gà Mông và

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 11/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 17/9/11
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi gia cầm nước ta Phát triển nhanh, đạt được những tiến bộ rõ rệt, số lượng đầu gia cầm cũng như sản lượng thịt, trứng của ngành tăng hàng năm. Theo Hoàng Kim Giao và Nguyễn Thanh Sơn (Cục chăn nuôi - Bộ nông nghiệp: Thông tin Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam - 2005) trong những năm gần đây tốc độ tăng đầu con của đàn gia cầm từ năm 1990 đến năm 2000 là 5%/năm, năm 2002 là 6,69%, năm 2003 là 8,9%. Tổng đàn gia cầm trong cả nước 254,057 triệu con năm 2003, sản lượng trứng 4,85 tỷ quả năm 2003.
  Bên cạnh việc Phát triển các giống gà nhập nội có năng suất cao như gà Lergho, Lương Phượng, Lương Phượng Sasso, gà Brow nick, Tam hoàng . thì việc bảo tồn và Phát triển các giống gà nội có khả năng thích ứng tốt với điều kiện chăn nuôi của địa phương, chất lượng thịt, trứng tốt như gà Đông Tảo, gà Ác, gà Tè, gà Ri, gà Mông, gà Mía, gà Tre, gà Hồ, gà Tàu vàng, gà Móng, gà Chọi . cũng đang được quan tâm. Gần đây việc nhập nội các giống gà có năng suất cao, chất lượng thịt, trứng tốt, có khả năng thích ứng cao với điều kiện chăn nuôi ở địa phương như gà Sao, gà Ai cập cũng đã và đang thu hút sự chú ý của người nông dân.
  Việc đánh giá chất lượng trứng, thịt cũng như tìm hiểu sự đa dạng di truyền ở mức phân tử của các giống gà trên là cần thiết cho ngành chọn giống gia cầm.
  Hiện nay đã có các công trình nghiên cứu về thành phần hóa sinh trứng gà Ri, gà Ác, Lergho . [5], [9], [10], [27], [32], [36].
  Xác định sự đa dạng di truyền ở mức phân tử của các giống gà qua nghiên cứu vùng điều khiển D-loop ty thể trên thế giới được chú ý từ những năm 1990 và đang Phát triển rộng rãi. Ở Việt Nam các xác định đa dạng di truyền ở mức phân tử ở gà qua các nghiên cứu liên quan đến vùng điều khiển D-loop mới bắt đầu từ những năm 1999 trên đối tượng gà lôi [4]. Đến nay việc giải trình tự nucleotide vùng D-loop để đánh giá mức đa dạng di truyền đang được quan tâm. Hiện nay TS. Lê Thị Thúy - Viện Chăn Nuôi đang làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước "Nghiên cứu sự đa dạng di truyền các giống gà nội" trong đó có giống gà Mông và gà Ri.
  Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này chúng tôi lựa chọn đề tài: " So sánh thành phần hóa sinh trứng và trình tự vùng điều khiển D-Loop của ba giống gà Ri, gà Mông và gà Sao nuôi tại Thái Nguyên".
  2. Mục tiêu của đề tài
  - So sánh chất lượng trứng của ba giống gà.
  - So sánh trình tự đoạn điều khiển trong DNA ty thể giữa các giống gà.
  - Xác định mối Quan hệ di truyền của một số giống gà.
  3. Nội dung nghiên cứu
  - Xác định các chỉ tiêu hóa sinh trứng: Hàm lượng vật chất khô; tỷ lệ lòng trắng; lòng đỏ; hàm lượng lipit; protein.
  - Tách DNA tổng số từ máu của các giống gà trên.
  - Nhân toàn bộ vùng D-loop bằng kỹ thuật PCR.
  - Tạo dòng phân tử vùng D-loop.
  - Phân tích, so sánh trình tự vùng D-loop gen ty thể với trình tự đã được công bố trong Ngân hàng genbank.
  - Vẽ cây phát sinh về mối Quan hệ di truyền của một số giống gà.
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu của đề tài
  3. Nội dung nghiên cứu
  Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. NGUỒN GỐC GIA CẦM
  1.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁC GIỐNG GÀ NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Gà Ri
  1.2.2. Gà Mông
  1.2.3. Gà Sao
  1.3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
  1.3.1. Cơ sở của việc nghiên cứu các tính trạng ở trứng
  1.3.2. Phân tích trình tự vùng điều khiển (D-loop) ty thể
  1.3.2.1. Ty thể - đặc điểm cấu tạo DNA ty thể
  1.3.2.2. Đặc điểm cấu tạo hệ gen ty thể gà
  1.3.2.3. Ý nghĩa của DNA ty thể trong nghiên cứu phân loại ở gà
  1.3.2.4. Tình hình nghiên cứu DNA ty thể gà trên thế giới
  13.2.5. Tình hình nghiên cứu DNA ty thể gà ở Việt Nam
  Chương 2 VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. VẬT LIỆU
  2.2. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
  2.2.1. Hóa chất
  2.1.2. Thiết bị
  2.3. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.3.1. Các phương pháp hóa sinh
  2.3.1.1. Phương pháp xác định tỷ lệ lòng trắng, lòng đỏ, vỏ
  2.3.1.2. Phương pháp xác định hàm lượng vật chất khô
  2.3.1.3. Định lượng lipid tổng số
  2.3.1.4. Định lượng Protein
  2.3.1.5. Phương pháp xử lý số liệu
  2.3.2. Các phương pháp sinh học phân tử
  2.3.2.1. Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số từ máu động vật
  2.3.2.2. Kĩ thuật điện di DNA trên gel agarose
  2.3.2.3. Nhân vùng điều khiển D-loop bằng kỹ thuật PCR
  2.3.2.4. Kĩ thuật tách dòng gen
  2.3.2.5. Phương pháp xác định trình tự DNA
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  3.1. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH TRỨNG CỦA 3 GIỐNG GÀ
  3.1.1. Tỷ lệ lòng trắng, lòng đỏ, vỏ tươi
  3.1.2. Hàm lượng vật chất khô
  3.1.3. Hàm lượng lipit tổng số
  3.1.4. Hàm lượng protein tổng số
  3.2 . ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA BA MẪU GIỐNG GÀ
  3.2.1. Tách chiết và tinh sạch DNA tổng số từ máu gà
  3.2.2. Nhân đoạn trình tự của vùng D-loop của DNA ty thể
  3.2.3. Tách dòng và xác định trình tự vùng D- loop của DNA ty thể
  3.2.3.1. Tách dòng vùng D-loop
  3.3.2.2. Xác định trình tự vùng D-loop của DNA ty thể
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  Kết luận
  Đề nghị
  CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/73424a4742424441/LV_08_SP_SH_BTKV.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...