Luận Văn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện vụ bản thời kỳ đến năm 2010

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mục lục
  Phần thứ nhất : Các yếu tố nguồn lực phát triển 2
  Thực trạng kinh tế xã hội của huyện từ 1996 – 2002 2
  A . Các yếu tố nguồn lực phát triển. 2
  I . Yếu tố tự nhiên , tài nguyên thiên nhiên. 2
  1. Vị trí địa lý kinh tế. 2
  2.Khí hậu - Thuỷ văn 2
  3. Đất đai - Thổ nhưỡng 2
  4. Tài nguyên khoáng sản. 3
  5. Tài nguyên nước. 3
  6. Tiềm năng dịch vụ du lịch. 3
  II . Dân số và nguồn lao động. 3
  1. Dân số. 3
  2. Lao động. 3
  III . Thị trường. 4
  B. Thực trạng phát triển KT-XH. 4
  I. Những kết quả đạt được. 4
  1. Tăng trưởng kinh tế. 4
  2. Đánh giá kết quả sản xuất của các ngành . 4
  2.1.Kết quả ngành nông lâm nghiệp. 4
  2.2.Kết quả ngành thuỷ sản: 5
  2.3. Ngành chế biến nông- lâm- thuỷ sản: 5
  2.4. Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 5
  2.5 Các ngành dịch vụ : 5
  3.Các lĩnh vực xã hội 5
  4. Quốc phòng an ninh. 6
  II. Những tồn tại. 6
  Phần thứ hai : Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010 8
  A> Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của huyện thời kỳ 2001-2010. 8
  I.Bối cảnh chung. 8
  1. Bối cảnh quốc tế. 8
  2.Bối cảnh trong nước. 8
  3. Một số khó khăn và thách thức đối với nước ta. 9
  II. Những thế mạnh & hạn chế trong quá trình phát triển. 9
  1. Những lợi thế. 9
  2. Những hạn chế. 9
  III. Những quan điểm và phương pháp phát triển. 10
  B> Qui hoạch phát triển đến năm 2010. 10
  I. Mục tiêu chung. 10
  II. Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010. 10
  1. Một số mục tiêu chủ yếu. 10
  1.1 Chỉ tiêu kinh tế: 10
  1.2. Chỉ tiêu xã hội. 11
  1.3. Quốc phòng, an ninh. 11
  III. Phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực. 12
  1. Định hướng phát triển. 12
  2. Nông lâm nghiệp thuỷ sản. 12
  2.1: Trồng trọt. 12
  2.2. Chăn nuôi. 13
  2.3. Ngành thuỷ sản 13
  2.4. Ngành lâm nghiệp. 13
  3. Quy hoạch công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn: 14
  3.1. Ngành cơ khí sửa chữa. 14
  3.2. Ngành nghề vật liệu xây dựng. 14
  3.3. Chế biến gỗ lâm sản. 15
  3.4. Chế biến lương thực, thực phẩm. 15
  3.5. Ngành dệt. 15
  3.6. Ngành may thêu . 15
  3.7. Hoá chất- thuỷ tinh. 15
  3.8. Công nghiệp khác . 15
  3.9. Xây dựng phát triển các cụm công nghịêp tập trung trên địa bàn Huyện. 15
  4. Phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành dịch vụ then chốt. 16
  4.1. Thương mại dịch vụ: 16
  4.2. Ngành du lịch: 16
  5. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng: 17
  5.1. Cải tạo mạng lưới giao thôngvận tải. 17
  5.2. Hệ thống thuỷ lợi và cung cấp nước sạch nông thôn: 17
  5.3. Hệ thống cấp điện: 17
  5.4. Quy hoạch phát triển thông tin liên lạc. 17
  5.5. Quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hoá- xã hội. 18
  6. Phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh: 18
  A/ Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch. 19
  I. tiếp tục củng cố, đổi mới quản lý kinh tế trên địa bàn huyện. 19
  II. Cơ chế khuyến khích đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 19
  III. Huy động vốn. 20
  IV.ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. 21
  V. Nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 21
  VI. Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh. 21
  B. Một số chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch ngành. 22
  1. Nông - lâm - ngư nghiệp. 22
  2. Công nghiệp - TTCN : 22
  3. Giao thông - vận tải. 22
  4. Thương mại và dịch vụ. 23
  5. Phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 23
  6. Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 23
  C/ Tổ chức thực hiện. 23

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/4879717b787c7e7c/DA203.Doc.file[/charge]
   
Đang tải...