Luận Văn Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 19/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu

  Lời nói đầu

  Qua hơn mười năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có một bộ mặt thay đổi rõ nét. Để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều vấn đề bức thiết cần phải đặt ra, trong đó có vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  Quy hoạch sử dụng đất đai nói chung và quy hoạch sử dụng đất nông thôn nói riêng là quá trình bố trí, sắp xếp các loại đất đai cho các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn nông thôn một cách hợp lý nhất. Nó là một khâu trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, là một khâu không thể thiếu được trước khi đưa ra các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta.
  Quy hoạch sử dụng đất nông thôn nó giải quyết thoả đáng mâu thuẫn giữa các loại đất, xác định cơ cấu hợp lý sử dụng đất nông thôn. Mặt khác có thể kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài, giúp cho quá trình sử dụng đất nông thôn đầy đủ, tiết kiệm và hiệu quả cao hơn.
  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung cũng như từng vùng, từng địa phương và các đơn vị cơ sở. Quy hoạch sử dụng đất nông thôn là căn cứ không thể thiếu được để quy hoạch phát triển các ngành, các đơn vị kinh tế cơ sở.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại phòng Địa chính - Nhà đất huyện Thanh trì, được sự giúp đỡ của thầy giáo Hoàng Cường và cán bộ địa chính của huyện, xã. Em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.
  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần I: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất đai 2
  1. Vai trò và ý nghĩa của sử dụng đất đai 2
  2. Khái nịêm và đặc điểm của qui hoạch sử dụng đất đai 2
  2.1. Khái niện về qui hoạch và sử dụng đất đai 2
  2.2. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. 2
  a. Tính lịch sử - xã hội. 2
  b. Tính tổng hợp 2
  c. Tính dài hạn 2
  d. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô. 2
  e. Tính chính sách 2
  f. Tính khả biến 2
  3. Những căn cứ quy hoạch sử dụng đất đai. 2
  3.1. Căn cứ vào qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. 2
  3.2. Căn cứ pháp lý của qui hoạch sử dụng đất đai 2
  a. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập kế hoạch sử dụng đất đai 2
  b. Trách nhiệm lập qui hoạch sử dụng đất đai 2
  c. Nội dung lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. 2
  d. Thẩm quyền xét duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. 2
  3.3. Căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất đai và tiểm năng đất đai. 2
  4. Nội dung của qui hoạch sử dụng đất đai. 2
  4.1. Tổ chức điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. 2
  4.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và kinh tế xã hội 2
  4.3. Dự báo các nhu cầu sử dụng đất đai 2
  4.4. Xây dựng phương án qui hoạch sử dụng đất đai 2
  4.5. Tổng hợp các phương án qui hoạch sử dụng từng loại đất đai. 2
  4.6. Kế hoạch thực hiện sử dụng đất đai. 2
  5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với các qui hoạch khác 2
  5.1. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 2
  5.2. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch phát triển nông nghiệp. 2
  5.3. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch đô thị. 2
  5.4. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai cả nước với qui hoạch sử dụng đất đai của địa phương. 2
  5.5. Quan hệ giữa qui hoạch sử dụng đất đai với qui hoạch các ngành 2
  6. Những phương pháp chính xây dựng qui hoạch. 2
  6.1. Phương pháp cân đối. 2
  6.2. Các phương pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong qui hoạch sử dụng đất đai. 2
  7. Vài nét tổng quát về qui hoạch sử dụng đất đai của một số nước. 2
  7.1. Philippin 2
  7.2. Braxin 2
  7.3. Đức 2
  7.4. Bê-nanh 2
  7.5. Hung-ga-ri 2
  7.6. Pháp 2
  Phần II: Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp- Thanh trì - Hà Nội. 2
  I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội. 2
  1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường. 2
  1.1. Vị trí địa lý. 2
  1.2. Địa hình, địa mạo. 2
  1.3. Khí hậu. 2
  1.4. Thuỷ văn, nguồn nước. 2
  1.5. Các nguồn tài nguyên. 2
  1.5.1. Tài nguyên đất. 2
  1.5.2. Tài nguyên nước. 2
  1.5.3. Tài nguyên nhân văn. 2
  1.6. Cảnh quan và môi trường. 2
  1.7. Đánh giá chung về đặc điểm điều kiện tự nhiên. 2
  2. Điều kiện kinh tế xã hội. 2
  2.1. Tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế xã hội. 2
  2.1.1. Sản xuất nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, thả cá. 2
  2.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 2
  2.1.3. Thu nhập và đời sống. 2
  2.2. Dân số, lao động và việc làm. 2
  2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 2
  2.3.1. Giao thông, phương tiện vận tải thông tin liên lạc. 2
  2.3.2. Thuỷ lợi. 2
  2.3.3. Hệ thống điện sinh hoạt và điện sản xuất 2
  2.3.4. Hệ thống nước sạch cho sinh hoạt. 2
  2.3.5. Hệ thống sử lý nước thải và vệ sinh môi trường. 2
  2.3.6. Các vấn đề phúc lợi xã hội 2
  2.4. Nhận xét chung về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội. 2
  II. Thực trạng quỹ đất và sử dụng quỹ đất xã Tam Hiệp. 2
  1. Đất nông nghiệp. 2
  2. Đất khu dân cư. 2
  3. Đất chuyên dùng. 2
  4. Đất chưa sử dụng. 2
  5. Tiềm năng đất đai của xã. 2
  5.1. Tiềm năng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp. 2
  5.2. Tiềm năng đất cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 2
  5.3. Tiềm năng phát triển du lịch - dịch vụ. 2
  III. Phương hướng quy hoạch sử dụng đất đai xã Tam Hiệp. 2
  1. Định hướng triển kinh tế - xã hội. 2
  1.1. Các quan điểm khai thác sử dụng đất. 2
  1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. 2
  2. Các căn cứ thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất. 2
  3. Phương án quy hoạch sử dụng đất. 2
  3.1. Quy hoạch đất khu dân cư. 2
  3.1.1. Dự báo phát triển dân số và nhu cầu đất ở. 2
  3.1.2. Phân bổ đất khu dân cư. 2
  3.1.3. Quy hoạch kế hoạch mở rộng đất ở nông thôn. 2
  3.2. Quy hoạch đất chuyên dùng. 2
  3.2.1. Quy hệ thống giao thông. 2
  3.2.2. Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi. 2
  3.2.3. Quy hoạch đất xây dựng cơ bản. 2
  3.2.4. Quy hoạch đất bãi giác. 2
  3.2.5. Quy hoạch đất chuyên dùng khác. 2
  3.2.6. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất chuyên dùng theo các giai đoạn. 2
  3.3. Quy hoạch đất nông nghiệp. 2
  a. Đất trồng cây hàng năm. 2
  b. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 2
  c. Kế hoạch thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp theo từng giai đoạn. 2
  3.4. Quy hoạch sủ dụng đất chưa sử dụng. 2
  4. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất. 2
  Phần III: Một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp giai đoạn 2000-2020. 2
  1. Xác định tiến độ thực hiện và mức độ ưu tiên các công trình. 2
  2. Hình thành phát triển quy hoạch chi tiết cho các lĩnh vực. 2
  3. Hình thành các ban chỉ đạo và quy định rõ trách nhiệm cho từng ngành, lĩnh vực. 2
  4. Giải pháp về thu hồi và chuyển đổi đất trong quy hoạch. 2
  5. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ đất đai chặt chẽ. 2
  6. Các giải pháp cụ thể cho từng loại đất. 2
  6.1. Đối với đất nông nghiệp. 2
  6.2. Đối với đất ở, đất chuyên dùng. 2
  6.3. Đầu tư khai thác đất chưa sử dụng. 2
  7. Biện pháp tuyên truyền giáo dục. 2
  8. Giải pháp đầu tư. 2
  9. Giải pháp về chính sách. 2
  Kết luận 2

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/35040c0006040002/TM104.doc.file[/charge]
   
Đang tải...