Chuyên Đề Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu

  Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có một lượng vốn lưu động nhất định như là tiền đề bắt buộc. Vốn lưu động có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  * Tính cấp thiết của Đề tài :
  Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động trong điều kiện nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng cao và sự kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ. Do vậy, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, nhất là nhu cầu vốn dài hạn của các doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn. Trong khi nhu cầu về vốn lớn như vậy thì khả năng tạo lập và huy động vốn của doanh nghiệp lại bị hạn chế. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành pháp luật.
  * Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài :
  Đối với các Doanh nghiệp , đặc biệt là các Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Quốc Doanh trong nền kinh tế mới phải chủ động hơn trong việc huy động và sử dụng vốn .Ngoài vốn ngân sách nhà nuớc cấp còn phải huy động từ nhiều nguồn khác .Vì vậy việc quản lý và sử dụng Vốn lưu động một cách hiệu quả là hết sức quan trọng .Vì nó thể hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
  Vì vậy mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty, khẳng định những mặt tích cực đã đạt được đồng thời tìm ra một số hạn chế cần khắc phục và có biện pháp hoàn thiện.
  * Phương pháp nghiên cứu :
  Công ty vật tư kỹ thuật xi măng là một thành viên trong Tổng công ty xi măng Việt Nam . Công ty được giao nhiệm vụ tổ chức lưu thông tiêu thụ xi măng , giữ bình ổn giá cả thị trường trên các địa bàn được phân công .Như vậy việc tiêu thụ Xi măng là công việc chủ yếu , đẩy nhanh tốc độ hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng Công Ty giao luôn là nhiệm vụ hàng đầu của công ty vật tư kỹ thuật Xi măng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vốn lưu động, Công ty đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác tổ chức quản lý vốn lưu động để sao cho việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.
  Xuất phát từ vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, cần thiết, tối thiểu, phải biết được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mình ra sao, Các giải pháp cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp mình.
  Sau thời gian thực tập tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng –Tổng công ty Xi măng Việt Nam , Em đã chọn đề tài “Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng ”.
  * Kết cấu của Luận Văn :
  Nội dung chính của luận văn được kết cấu thành ba chương:
  Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung của vốn lưu động
  Chương 2 - Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng –Tổng công ty Xi măng Việt Nam
  Chương 3 - Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi Măng .


  Mục lục
  Nội dung Trang
  Lời mở đầu 4
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản trị vốn lưu động 7
  1.1 – Khái quát chung về vốn lưu động : 7
  1.1.1 Khái niệm của vốn lưu động 7
  1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động 9
  1.1.3 Phân loại vốn lưu động 10
  1.1.3.1- Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong qúa trình sản xuất kinh doanh 10
  1.1.3.2- Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện 11
  1.1.3.3- Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn 12
  1.1.3.4- Phân loại theo nguồn hình thành 13
  1.2 – Các phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động 14
  1.2.1 phương pháp trực tiếp 14
  1.2.2 Phương pháp gián tiếp 17
  1.3 - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18
  1.3.1- Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 18
  1.3.2- Mức tiết kiệm vốn lưu động 19
  1.3.3- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động 19
  1.3.4- Hàm lượng vốn lưu động 20
  1.3.5- Mức doanh lợi vốn lưu động 20
  1.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động 20
  1.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền 21
  1.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ 25
  1.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả 27
  1.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác 28

  Chương 2: thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật xi măng- tổng công ty xi măng việt nam

  30
  2.1 - Khái quát chung về Công ty 30
  2.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty vật tư kỹ thuật xi măng – Tổng công ty xi măng Việt nam 30
  2.1.2 – Một số đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 31
  2.1.2.1– Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty 31
  2.1.2.2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 33
  2.1.2.3– Đặc điểm về cơ cấu bộ máy tổ chức 36
  2.1.2.4- Đặc điểm về vốn của Công ty 37
  2.2 – Thực trạng quản trị Vốn lưu động của Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 38
  2.2.1 – Cơ cấu Vốn lưu động 38
  2.2.2 – Cơ cấu nguồn Vốn lưu động 41
  2.3 – Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động tại Công ty 44
  2.4 – Nội dung quản trị Vốn lưu động tại Công ty 45
  2.4.1 – Quản trị vốn bằng tiền 45
  2.4.2 – Quản trị hàng tồn kho dự trữ 47
  2.4.3 – Quản trị khoản phải thu, phải trả 48
  2.4.4 – Quản trị vốn lưu động khác 50
  2.5 – Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 51
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị Vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 56
  3.1 - Đánh giá ưu , nhược điểm của quản trị Vốn lưu động 56
  3.1.1 - Ưu điểm 56
  3.1.2 – Nhược điểm 58
  3.2 – Phương hướng của Công ty trong thời gian tới 59
  3.2.1 – Phương hướng của Công ty trong sản xuất KD 59
  3.2.2 – Phương hướng về quản trị Vốn lưu động 61
  3.3 – Một số giải pháp và kiến nghị 62
  3.3.1 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 62
  3.3.1.1 – Các giải pháp chung. 62
  3.3.1.2 – Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty 63
  3.3.2 - Một số kiến nghị mang tính hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty vật tư kỹ thuật Xi măng 66
  3.3.2.1 - Một số kiến nghị đối với Công ty 67
  3.3.2.2 - Một số kiến nghị đối với Tổng Công Ty Xi măng và Nhà nước. 68
  Kết luận 69

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/77464e4442444343/QT049.doc.file[/charge]
   
Đang tải...