Báo Cáo quản trị tại Công ty tư vấn thiết kế Cầu Lớn - Hầm

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM. 2

  1. Tên và địa chỉ Công ty . 2

  2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty . 2

  3. Thành tựu đạt được. 4

  4. Thành lập và đăng ký kinh doanh 6

  4.1 Mục đích: 6

  4.2 Hình thức hoạt động. 6

  4.3 Thành lập và đăng ký kinh doanh. 6

  4.4 Ngành nghề kinh doanh 7

  5. Cơ cấu tổ chức của Công ty . 8

  5.1 Đại hội đồng cổ đông 9

  5.2 Hội đồng quản trị 9

  5.3 Ban kiểm soát. 10

  5.5. Các phòng ban 11

  II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 15

  1. Tình hình sử dụng lao động. 15

  1.1 Cơ cấu lao động. 15

  1.2 Tuyển dụng lao động và sử dụng lao động. 15

  1.3 Công tác nâng lương bậc và việc sử dụng quỹ tiền lương. 16

  2. Tình hình thực hiện và ký kết hợp đồng 17

  3. Công tác tư vấn giám sát 18

  4. Công tác đầu thầu tư vấn 18

  5. Công tác tài chính kế toán 18

  6. Máy móc và công nghệ của Công ty . 20

  III. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 22

  1.Một số tồn tại. 22

  2. Định hướng trong thời gian tới. 22

  KẾT LUẬN 24
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...