Luận Văn Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 14/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách sạn. Ngành kinh doanh khách sạn đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh,đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước
  Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách sạn, các nhà quản lý khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường.
  Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung của công việc. Do vậy, một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có khoa học và hiệu quả nhất
  Qua thời gian thực tập tại khách sạn Đông á em đã chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp” do khách sạn Đông Á là nơi có một đội ngũ công nhân viên đông đảo- một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng và cần thiết.
  Mục tiêu của quản trị nhân sự là làm sao phải quản lý, sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất, đồng thời cũng đảm bảo được cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần cho ngừơi lao động, tạo động lực trong lao động góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.
  Trong chuyên đề này, dựa trên những số liệu thực tế của công ty và với sự nhìn nhận của mình, em sẽ phân tích những điểm mạnh, yếu trong công tác quản trị nhân sự tại khách sạn, từ đó đưa ra một số giải pháp .
  Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 chương:
  Chương 1: những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự trong khách sạn
  Chương 2: Thực trạng về quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á
  Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á

  Qua thời gian thực tập tại khách sạn Đông á do sự hạn chế về mặt kiến thức, về thời gian tiếp cận công việc nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em còn có nhiều thiếu sót, vấn đề nghiên cứu chưa sâu. Em rất mong có được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô cũng như ban lãnh đạo khách sạn để cho chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.

  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu 1
  Chương I 3
  Những lý luận cơ bản về quản trị nhân lực trong khách sạn 3
  1.1.Những đặc trưng cơ bản của kinh doanh khách sạn. 3
  1.1.1. Khái niệm và các chức năng. 3
  1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn: 3
  1.1.3. Các loại hình dịch vụ trong khách sạn 4
  1.2. Đặc điểm của lao động trong du lịch và trong khách sạn 5
  1.2.1. Đặc điểm của lao động trong du lịch nói chung 5
  1.2.2. Đặc điểm của lao động trong khách sạn 7
  1.3. Quản trị nhân lực trong khách sạn 8
  1.3.1. Nội dung của quản trị nhân lực trong khách sạn 8
  1.3.2. ý nghĩa của quản trị nhân lực 16
  Chương 2 18
  Thực trạng về quản trị nhân lực tại khách sạn Đông á 18
  2.1. Khái quát về khách sạn Đông á 18
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 18
  2.1.3. Điều kiện sản xuất kinh doanh: 18
  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Đông á. 25
  Biểu 7: Tình hình khách của khách sạn trong 3 năm gần đây 27
  2.2. Thực trạng nhân sự và quản trị nhân sự tại khách sạn Đông á 27
  2.2.1. Thực trạng về nhân sự 27
  2.2.2. Thực trạng về quản trị nhân lực trong khách sạn Đông á. 32
  2.2.3. Nhận xét về quản trị nhân lực tại khách sạn Đông á 39
  Chương 3 43
  Những giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Đông á 43
  3.1. Thị trường du lịch khách sạn ở Sầm Sơn hiện nay 43
  3.2. Các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Đông á
  3.3.Một số giải pháp khác
  3.4 Một vài kiến nghị đối vơi nhà nước 44
  3.3.1. Cơ cấu tổ chức nhân sự 44
  3.3.2. Một số giải pháp riêng đối voí một số bộ phận. 50
  3.3.3. Kiến nghị thuộc tầm vĩ mô 53
  Kết luận 54
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/2819111b1d1b101c/QT087.doc.file[/charge]
   
Đang tải...