Tiểu Luận quản lý nhà nước về mặt hàng sữa

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mục lục
  277576620" I. Cơ sở lý luận: 3
  277576621" 1.1 Các khái niệm 3
  277576622" 1.2.Vai trò của quản lý nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa. 4
  277576623" 1.3. Các phương pháp và công cụ quản lí nà nước về thương mại 4
  277576624" a. Các phương pháp quản lý nhà nước về thương mại 4
  277576625" b. Các công cụ quản lý nhà nước về thương mại 5
  277576626" II. Nội dung quản lí nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa. 7
  277576627" 2.1. Tổng quan về mặt hàng sữa. 7
  277576628" a. Cơ cấu mặt hàng sữa trên thị trường Việt Nam hiện nay. 7
  277576629" b. Nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. 8
  277576630" c. Chất lượng sữa: 9
  277576631" d. Giá các loại sữa trên thị trường hiện nay: 3 năm, sữa tăng giá 16 lần. 9
  277576632" 2.2 Nội dung cơ bản của quản lí nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa. 10
  277576633" a. Quản lý, kiểm soát lưu thông mặt hàng sữa trên thị trường. 10
  277576634" b. Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại liên quan tới mặt hàng sữa. 10
  277576635" c. Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại 11
  277576636" d. Quản lý chấp hành chế độ quy định và pháp luật liên quan đến mặt hàng sữa. 11
  277576637" e. Các nội dung quản lý khác. 11
  277576638" III. Thực trạng quản lí nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa. 12
  277576639" 3.1. Nhà nước sử dụng công cụ kế hoạch hóa. 12
  277576640" a. Chiến lược phát triển thương mại 12
  277576641" b) Quy hoạch phát triển: 12
  277576643" c) Chương trình dự án: 14
  277576644" 3.2.Nhà nước sử dụng các chính sách kinh tế và chính sách thương mại 14
  277576645" a. Chính sách tỉ giá hối đoái: 14
  277576646" b. Chính sách giá cả. 15
  277576647" c. Chính sách chất lượng. 16
  277576648" d. Chính sách thuế. 18
  277576649" e. Chính sách chăn nuôi bò sữa. 20
  277576650" 3.3. Nhà nước Sử dụng công cụ pháp luật: 20
  277576651" a. Luật thuế xuất nhập khẩu của mặt hàng sữa. 20
  277576652" b. Luật cạnh tranh. 22
  277576653" c. Pháp lệnh giá. 23
  277576654" d. Các văn bản pháp luật về thương mại khác. 23
  277576655" 3.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa. 23
  277576656" IV.Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về thương mại đối với mặt hàng sữa và kết luận. 24
  277576657" 4.1.Sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ thương nhân hoạt động kinh doanh 24
  277576658" 4.2. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức và phương thức kinh doanh thương mại 25
  277576659" 4.3. Tăng cường hiệu lực của nhà nước đối với thị trường và thương mại trong nước. 26
  277576660" 4.4. Đổi mới, hoàn thiện các chính sách và phương thức bảo hộ sản xuất trong nước và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 26
  277576661" 4.5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối thích ứng với tổ chức, đặc điểm và quy mô thị trường 27
  277576662" 4.6. Bộ Tài chính cần nhanh chóng soạn thảo dự thảo Luật Giá để Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành. 27
  277576663" Kết luận. 27
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...