Tiểu Luận Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC


  Lời mở đầu


  Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG THÚC THANH TOÁN TÍN DỤNG

  CHỨNG TỪ

  I. Khái niệm

  1. Khái niệm

  2. Các bên tham gia vào phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

  II. Cơ sở pháp lý của thanh toán tín dụng chứng từ

  III. Điều kiện mở L/C

  IV. Bản chất và ý nghĩa của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

  1. Bản chất

  2. Ý nghĩa

  V. Nội dung chủ yếu của một thư tín dụng thương mại

  VI. Đặc điểm của giao dịch L/C

  VII. Quy trình thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

  1. Quy trình mở L/C

  2. Quy trình thanh toán L/C

  VIII. Các loại thư tín dụng thương mại 9

  1. Thư tín dụng có thể hủy ngang (Revocable L/C)

  2. Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)

  3. Thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận (Confirmed irrevocable letter of credit)

  4. Thư tín dụng không thể hủy ngang, miễn truy đòi (Irrevocable without recourse letter of credit)

  5. Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving letter of credit)

  6. Thư tín dụng giáp lưng (Back to back letter of credit)

  7. Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C )

  8. Thư tín dụng thanh toán chậm (Deferred payment L/C)

  9. Thư tín dụng dự phòng (Stand – by L/C )

  10. L/C có thể chuyển nhượng được (Irrevocable transferable L/C)

  11. Thư tín dụng với điều khoản đỏ ( Red clause L/C )

  12. Thư tín dụng có điều khoản T/TR (Telegraphic transfer reimbursement)


  Chương 2 : LỢI ÍCH, RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  I. Lợi ích và rủi ro 10

  1. Đối với người nhập khẩu

  2. Đối với người xuất khẩu

  3. Đối với ngân hàng mở L/C

  II. Một số biện pháp hạn chế rủi ro

  Chưong 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L/C TẠI NGÂN HÀNG ĐT-PTVN CHI NHÁNH QUANG TRUNG

  I. Một vài nét về quá trình thành lập, phát triển và hoạt động của ngân hàng ĐT-PTVN và chi nhánh Quang Trung

  1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển

  2. Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng ĐT-PT Việt Nam

  II. Thực trạng thanh toán bằng L/C tại chi nhánh Quang Trung

  1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C

  NỘI DUNG QUY TRÌNH

  2. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng ĐT-PTVN chi nhánh Quang Trung

  3. Đánh giá chung
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...