Luận Văn phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong nông nghiệp ở thời kỳ đổi mới.

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định “Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX) là vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi HTX kiểu cũ theo luật HTX đạt hiệu quả thiết thực, phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp với quá trình CNH – HĐH”.
  Như vậy nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc rõ ràng đã làm sáng tỏ một điều rằng: Nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ bao cấp hay đổi mới nói chung và nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng thì HTX vẫn là nền tảng của nền kinh tế bền vững phát triển. Thực tế đã cho ta thấy rất rõ phong trào hợp tác hoá ở nước ta trải qua nhiều bước thăng trầm. Tuy vậy, sau một thời gian hoạt động đặc biệt là giai đoạn xây dựng đất nước thời bình mô hình HTX kiểu cũ đã ngày càng tỏ ra không phù hợp với yêu cầu lịch sử phát triển kinh tế trong điêù kiện mới. Số HTX làm ăn có hiệu quả chỉ còn chiếm tỷ lệ thấp, đa số không thích ứng được với nền kinh tế thị trường sôi động, nhạy bén. Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra là: làm thế nào để mô hình kinh tế hợp tác, HTX thích ứng được với nền kinh tế thị trường, đem lại hiệu quả cho những người trực tiếp tham gia HTX nói riêng và góp phần thúc đẩy cho nền nông nghiệp Việt Nam phát triển nói chung đang trở thành một đề tài quan trọng, cần thiết phải nghiên cứu, để tìm ra lời giải đáp thực sự sáng tạo và mang tính thuyết phục nhất. Như vậy qua sự phân tích trên cho thấy: việc nghiên cứu mô hình kinh tế hợp tác, HTX là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Đặc biệt là đối với cán bộ và sinh viên thuộc chuyên ngành nông nghiệp. Để phục vụ cho cho kết quả học tập được tốt hơn, đồng thời để góp phần làm phong phú hơn cho quỹ những ý tưởng đã được các cơ quan Nhà nước xem xét và thực hiện em xin trình bày một số ý kiến của mình về việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong nông nghiệp ở thời kỳ đổi mới.
  Vì đây là lần đầu tiên thực hiện nghiên cứu một đề tài nên không thể tránh được những sai sót, em rất mong các thầy cô phê bình và góp ý cho em. Em xin chân thành cám ơn T.S Vũ Thị Minh đã giúp em hoàn thành đề án này.

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Phần một : Một số vấn đề lý luận về kinh tế hợp tác 2
  I. Những vấn đề cơ bản về Kinh tế hợp tác: 2
  1. Định nghĩa 2
  2. Các loại hình kinh tế hợp tác. 2
  2.1. Kinh tế hợp tác giản đơn. 3
  2.2. Hợp tác xã 3
  2.2.1. Định nghĩa 3
  2.2.2.Vai trò của HTX 4
  2.2.3. Những đặc trưng cơ bản của HTX kiểu mới ở Việt Nam 4
  2.2.4 Các loại hình HTX. 7
  II. Kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp 8
  III. Những nhân tố tác động đến quá trình hình thành phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở nước ta 9
  1. Các nhân tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội . 9
  2. Các nhân tố khác 10
  Phần hai: thực trạng kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp ở nước ta 11
  I. Kinh tế HTX nông nghiệp trước thời kỳ đổi mới (1954-1987) 11
  II. Kinh tế HTX sau đổi mới (1988-2003) 16
  1. Kinh tế HTX nông nghiệp khi có Nghị quyết 10 Bộ Chính trị 16
  2. Kinh tế HTX trong nông nghiệp từ khi có luật HTX (1997-2003) 20
  2.1- Những thành tựu đạt được 20
  2.2. Những hạn chế 26
  Phần ba: Phương hướng và những giải pháp để phát triển
  kinh tế HTX nông nghiệp 30
  I/ Phương hướng phát triển hoàn thiện các hình thức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. 30
  II/ Những giải pháp phát triển kinh tế HTX nông nghiệp ở nước ta 33
  Kết luận 42
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5e6f676d6e6d6c6f/DA064.doc.file[/charge]
   
Đang tải...