Luận Văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được mở rộng làm cho nhu cầu thông tin ngày càng nâng cao đối với những đối tượng tham gia trong ngành kinh tế. Đặc biệt công việc phân tích tài chính-kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức để phục vụ cho nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức, có vai trò cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho nhà quản lý. Với nguồn thông tin hữu ích đó thì nhà quản lý có thể đánh giá chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính, khả năng sinh lãi, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp.
  Với môi trường kinh doanh khắc nghiệt hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thương trường bằng uy tín, bằng sức mạnh tài chính, bằng chất lượng sản phẩm Trong đó, vấn đề tài chính là quan trọng nhất và nó chi phối tất cả các mặt còn lại của doanh nghiệp. Để biết tình hình tài chính thực tiễn cũng như tình hình sử dụng vốn, quản lý nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán, khả năng xoay vòng vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải đi sâu phân tích các bảng số liệu, phân tích các chỉ số tài chính và các công cụ khác để có thể rút ra những kết luận phù hợp với nhu cầu hiện tại. Từ kết quả phân tích kế toán tài chính đó doanh nghiệp có thể nhận ra những ưu khuyết điểm của mình mà định hướng, lập kế hoạch sản xuất và quản lý nguồn vốn, nguồn nhân lực trong tương lai. Nhằm mong muốn hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại của Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ và đưa ra những kết luận phù hợp với nhu cầu hiện tại nên em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp của mình
  11
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích tình hình tài chính mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính đặc trưng và sử dụng các công cụ phân tích để có cái nhìn khách quan từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá kết quả bảng số liệu vừa phân tích các chỉ số tài chính để tìm hiểu một cách chính xác tình hình sản xuất , tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán thực tiễn tại doanh nghiệp.
  Thông qua các kết quả phân tích vừa tổng hợp được để đề xuất với nhà quản lý những ý kiến giúp cải thiện những hạn chế còn tồn đọng và góp phần cải thiện tình hình tài chính, thúc đẩy công việc sản xuất kinh doanh ngày càng đi lên.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thâm nhập thực tế tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ, em đi sâu tìm hiểu và hoàn thành các mục tiêu sau:
  Tìm hiểu sơ lược về Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ để có cái nhìn tổng quát về môi trường kinh doanh của công ty và rút ra những thuận lợi, khó khăn, phương hướng của chính bản thân công ty.
  Phân tích tình hình tài chính mà chủ yếu bao gồm:
  - Phân tích tình hình tài chính.
  - Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.
  - Phân tích tình hình luân chuyển vốn.
  - Phân tích khả năng sinh lời
  Thông qua các kết quả phân tích vừa tổng hợp được đề xuất với nhà quản lý những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1 Không gian
  Luận văn chỉ phân tích số liệu báo cáo tài chính chủ yếu trong phạm vi Công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ
  1.3.2 Thời gian
  Thời gian thâm nhập thực tế tại đơn vị chỉ với 3 tháng ngắn ngủi bắt đầu từ ngày 05/03/2007 đến ngày 11/06/2007.
  12
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn đánh giá khái quát tình hình tài chính thực tế tại công ty thông qua các báo cáo tài chính chủ yếu trong các năm qua, đồng thời thực hiện xem xét tình hình công nợ và khả năng thanh toán để xác định doanh nghiệp hiện có khả năng thanh toán các khoản nợ vay hay không. Tiếp theo đó là phân tích tình hình luân chuyển vốn trong ngắn hạn lẫn dài hạn nhằm thấy được hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp về lâu dài có tốt không, và cuối cùng là phân tích khả năng sinh lời qua các năm có tăng trưởng đều đặn hay không. Từ các kết quả đó rút ra kết luận chính xác về thực trạng tài chính tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
  (1) “Phân tích hoạt động doanh nghiệp” _ Nguyễn Tấn Bình (NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – 2003). Nội dung: Hệ thống các phương pháp nghiên cứu, nội dung cơ bản và công cụ phân tích, cùng một số kiến thức nâng cao về quản trị tài chính. Bao gồm các phần chính như sau: Phân tích kinh doanh; Phân tích báo cáo tài chính; Phân tích kinh tế các dự án.
  (2) “Giáo trình kế toán và phân tích tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ” _ TS. Nguyễn Trọng Cơ – PGS.TS. Ngô Thế Chi (Phó giám đốc Học viện Tài chính) (NXB Thống kê – Hà Nội). Nội dung: Hướng dẫn phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Cung cấp phương pháp lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
  (3) “Giáo trình quản trị tài chính ”_ Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết- (Tủ sách đại học Cần Thơ – 2001). Nội dung: Khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính có kế thừa trong tác phẩm “Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính” của E.F.Brigham, gồm 4 phần chính: Phần 1- Giới thiệu về quản trị tài chính ; Phần 2- Những khái niệm cơ bản về quản trị tài chính; Phần 3- Đầu tư chiến lược, các quyết định hoạch định ngân sách vốn; Phần 4- Quyết định tài trợ đầu tư chiến lược.
  (4) Báo cáo tài chính của công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ, như là: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho chuyên đề mang tính thực tế và đạt hiệu quả phân tích cao hơn.

  MỤC LỤC
  Chương 1 Giới thiệu .1
  1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1 Mục tiêu chung .2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1 Không gian .2
  1.3.2 Thời gian 2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan 3
  Chương 2 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .4
  2.1 Phương pháp luận .4
  2.1.1 Phân tích tình hình tài chính 4
  2.1.2 Các tỷ số về thanh toán .5
  2.1.3 Các tỷ số về nợ 7
  2.1.4 Các tỷ số về hoạt động 8
  2.1.5 Các tỷ số về lợi nhuận .10
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 11
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .11
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .11
  Chương 3 Giới thiệu công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ 15
  3.1 Sơ lược về công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ .15
  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .15
  3.1.2 Nội dung hoạt động và các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu .16
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban 16
  3.1.4 Bộ máy kế toán và hình thức kế toán .18
  3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2004-2006 19
  3.3 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng hoạt động trong thời gian tới 22
  3.3.1 Thuận lợi 22
  3.3.2 Khó khăn 22
  3.3.3 Định hướng 23
  Chương 4 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ
  24
  6
  4.1 Phân tích tình hình tài chính 24
  4.1.1 Phân tích mối quan hệ và sự biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán .24
  4.1.2 Phân tích mối quan hệ và sự biến động của các khoản mục trong Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .36
  4.2 Các tỷ số về thanh toán 41
  4.2.1 Tỷ lệ thanh toán hiện hành .41
  4.2.2 Tỷ lệ thanh toán nhanh .42
  4.2.3 Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt .42
  4.2.4 Nguồn vốn lưu động thường xuyên .42
  4.3 Các tỷ số về nợ .43
  4.3.1 Phân tích tình hình phải thu, phải trả trong ngắn hạn .43
  4.3.2 Hệ số thanh toán lãi nợ vay .46
  4.3.3 Tỷ lệ nợ và tỷ lệ tự tài trợ 47
  4.4 Các tỷ số về hoạt động .48
  4.4.1 Vòng luân chuyển các khoản phải thu .48
  4.4.2 Vòng quay hàng tồn kho 49
  4.4.3 Vòng quay vốn lưu động 50
  4.4.4 Vòng quay vốn cố định 51
  4.4.5 Vòng quay toàn bộ tài sản 51
  4.4.6 Vòng quay vốn chủ sở hữu 52
  4.5 Các tỷ số về lợi nhuận 52
  4.5.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 52
  4.5.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản .53
  4.5.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu .53
  4.5.4 Phương trình Dupont 54
  Chương 5 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ .58
  5.1 Giảm bớt vốn chiếm dụng trong việc mua bán xe lắp ráp .58
  5.2 Giảm bớt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để tăng doanh thu nâng cao lợi nhuận .58
  5.3 Giảm bớt lãi vay phải trả để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 59
  5.4 Nâng cao khả năng thanh toán bằng tiền mặt 59
  Chương 6 Kết luận và kiến nghị .61
  6.1 Kết luận 61
  7
  6.2 Kiến nghị 62
  6.2.1 Đối với Nhà nước .62
  6.2.2 Đối với công ty .62
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...