Báo Cáo Phân tích tình hình lợi nhuận công ty angimex

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

  1.1 Cơ sở hình thành đề tài

  Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố cạnh tranh được đặc biệt chú ý. Các doanh nghiệp với nhiều hình thức sở hữu khác nhau cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành chỗ đứng trên thị trường và cùng nhau đạt đến một mục tiêu là lợi nhuận. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế, là yếu tố cơ bản quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Lợi nhuận ròng luôn là động cơ để các doanh nghiệp đề ra chiến lược phát triển cho mục tiêu phấn đấu của công ty mình.

  Mặt khác, lợi nhuận được tạo ra là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, đó là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố đầu vào, là sản phẩm của sự tìm tòi, sáng tạo và mạo hiểm. Nó đòi hỏi ở mỗi nhà kinh doanh những kỹ năng toàn diện khả năng tư duy nhạy bén và sự năng động. Vì thế nghiên cứu về lợi nhuận giúp cho những người có tham vọng về kinh doanh và quản lý . bước đầu tìm hiểu về thực tiễn để có cái nhìn toàn diện hơn trong công việc kinh doanh sau này.

  Làm thế nào để một doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận và có các biện pháp tăng lợi nhuận? Đó là một vấn đề bức bách và có tính thời sự cho bất kỳ ai muốn đi vào lĩnh vực kinh tế. Các công ty muốn đứng vững được trên thương trường phải biết linh hoạt, phải thường xuyên phân tích, đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, về vấn đề sử dụng, khai thác các tiềm năng, các ngành hàng có ưu thế nhằm tìm ra những biện pháp, chiến lược phát triển cho sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty và đảm bảo mục tiêu đề ra.

  Xuất phát từ thực tế đó, đề tài: "Phân tích tình hình lợi nhuận công ty Angimex” là cơ sở giúp công ty đề ra những chiến lược thích hợp để tận dụng nguồn lực, tối thiểu hoá chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu

  Phân tích sự thay đổi lợi nhuận qua các hình thức hoạt động kinh doanh, yếu tố chi phí liên quan và các chỉ số lợi nhuận để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, tìm ra các loại chi phí và nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến sự sụt giảm lợi nhuận nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu nâng cao lợi nhuận của công ty Angimex.

  1.3 Đối tượng - Phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng: lợi nhuận và các yếu tố chi phí, hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

  Phạm vi: đi sâu vào phân tích biến động lợi nhuận công ty Angimex qua 3 năm 2007, 2008 và 2009.

  1.4. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp thu thập số liệu:

  o Số liệu sơ cấp: Tìm hiểu thực tế về công ty, thu thập số liệu thực tế hoạt động kinh doanh.

  o Số liệu thứ cấp: thông qua sổ sách kế toán và các bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ 2007, 2008 và 2009.

  o Tham khảo một số sách về chuyên ngành tài chính.


  o Tham khảo sách, báo, trang web: www.angimex.com.vn

  Phương pháp nghiên cứu:

   Phương pháp so sánh:

  Phương pháp so sánh tuyệt đối: so sánh hoạt động qua các năm 2007, 2008 và năm 2009 để thấy được sự biến động lợi nhuận

  Phương pháp so sánh số tương đối: để thấy được mối quan hệ tỉ lệ giữa mức đạt được của 3 năm.

   Phương pháp thay thế liên hoàn: xem xét mối quan hệ của từng nhân tố đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để thấy được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gồm có: khối lượng sản phẩm tiêu thụ; giá bán sản phẩm; giá vốn hàng bán; chi phí tài chính, chi phí quản lí doanh nghiệp và chi phí thuế TNDN.

   Phương pháp tỉ suất lợi nhuận: xem xét mối quan hệ giữa lợi nhuận với các nhân tố: doanh thu, giá vốn.

  1.5 Ý nghĩa của việc nghiên cứu

  Việc nghiên cứu đề tài sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân về việc nâng cao hiểu biết về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

  Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, phân tích các nhân tố ảnh hưởng và xu hướng tác động của từng nhân tố đến lợi nhuận, giúp doanh nghiệp đánh giá đầy đủ, chính xác mọi hoạt động của mình, đề ra các quyết định đầu tư, phát triển đúng đắn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

  Làm tài liệu tham khảo cho công ty và những bạn sinh viên thực tập sau này.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...