Luận Văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Trong bối cảnh tình hình tài chính trong nước đang có nhiều biến động: lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng gia tăng, Bên cạnh đó, với việc điều chỉnh lãi suất cơ bản của Ngân Hàng Nhà Nước trong thời gian gần đây càng làm cho tình hình tài chính trong nước có chiều hướng phát triển rất khó dự đoán.
  Với sự điều chỉnh trên của Ngân Hàng Nhà Nước nhằm mục đích điều hoà lại nguồn vốn cũng như hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông. Để có thể thực hiện tốt chức năng này thì cần phải có sự góp sức của các ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang nói riêng, với công việc cụ thể là các ngân hàng thắt chặt tín dụng và tăng lãi suất huy động vốn nhằm hạn chế bớt lượng tiền mặt trong lưu thông, góp phần làm giảm tỷ lệ lạm phát, bình ổn giá cả thị trường.
  Để làm tốt được điều này, ngoài việc phải tăng lãi suất huy động vốn vừa đảm bảo được lợi nhuận vừa thu hút được lượng tiền gửi của khách hàng so với ngân hàng khác. Bên cạnh đó, ngân hàng còn phải quản lý tốt các hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng. Để làm tốt được cả hai việc trên thì ngân hàng một mặt phải nghiên cứu tình hình hiện tại của thị trường và các chính sách của Ngân Hàng Nhà Nước cũng như của Tỉnh. Mặt khác, các ngân hàng cũng cần đánh giá lại hoạt động của chính ngân hàng mình trong những năm qua nhất là đối với các ngân hàng chỉ vừa mới thành lập hơn hai năm như Sacombank An Giang
  Đề tài phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh An Giang với mục tiêu là làm rõ tình hình hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang bao gồm việc làm rõ nguyên nhân tăng giảm thông qua việc phân tích dư nợ, doanh số cho vay và doanh số thu nợ, cũng như là rõ những nguyên nhân làm gai tăng nợ quá hạn tại Chi nhánh. Từ đó, đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Chi nhánh
  Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề sau trong giai đoạn 2005-2007:
  Phân tích hoạt động tín dụng gồm các nội dung:
   Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân
   Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp
   Phân tích hoạt động bảo lãnh
  Phân tích rủi ro tín dụng gồm các nội dung:
   Phân tích nợ quá hạn tại Chi nhánh giai đoạn 2005-2007
   Phân tích nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn
  Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng, và hạn chế rủi ro tín dụng
  Cuối cùng đưa ra kết luận nhằm đánh giá lại những điều đạt được so với các mục tiêu đề ra

  MỤC LỤC
  TÓM TẮT i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG iii
  DANH MỤC CÁC BIỀU ĐỒ iii
  DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI VIẾT iv
  Chương 1. Phần mở đầu 1
  1.1. Lý do chọn đề tài: 1
  1.2. Mục tiêu và Phạm vi nghiên cứu: 1
  1.3. Phương pháp nghiên cứu: 2
  1.4. Những đóng góp cơ bản của khoá luận: 2
  Chương 2. Cơ sở lý luận 3
  2.1. Lý thuyết 3
  ã Tín dụng ngân hàng 3
  ã Vai trò của tín dụng 3
  ã Chức năng của tín dụng 3
  ã Các hình thức tín dụng: 3
  ã Các loại hình tín dụng: 3
  ã Bảo lãnh ngân hàng: 4
  ã Định nghĩa về rủi ro trong hoạt động của ngân hàng: 4
  ã Các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang: 4
  2.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 5
  Chương 3. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 6
  3.1. Vài nét về: 6
  3.2. Vài nét sơ lược về Sacombank An Giang 7
  3.3. Sơ đồ tổ chức của Sacombank An Giang 9
  3.4. Quy trình cấp tín dụng và xử lý rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang 15
  3.4.1. Quy trình cấp tín dụng Sacombank An Giang 15
  3.4.2. Quy trình xử lý rủi ro tín dụng Sacombank An Giang 18
  Chương 4. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Sacombank An Giang 20
  4.1. Tình hình chung về KT- XH và hoạt động tín dụng của các TCTD tại tỉnh An Giang: 20
  4.1.1. Vài nét sơ lược về tình hình KT- XH của tỉnh An Giang: 20
  4.1.2. Vài nét về tình hình hoạt động tín dụng của các TCTD trong tỉnh An Giang trong năm 2007 21
  4.2. Hoạt động tín dụng tại Sacombank An Giang 22
  4.2.1. Hoạt động tín dụng cá nhân 22
   Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh 22
   Hoạt động cho vay góp chợ 24
   Hoạt động tín dụng tiêu dùng 27
  4.2.2. Hoạt động tín dụng doanh nghiệp 30
  4.2.3. Hoạt động bảo lãnh 31
  4.3. Rủi ro tín dụng: 32
  Chương 5. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Sacombank An Giang 39
  5.1. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 39
  5.2. Giảm thiểu rủi ro tín dụng 40
  Chương 6. Kết luận 42
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
  PHỤ LỤC 44
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...