Luận Văn Phân tích tính hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh An Giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài nhằm mục đích phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTMCP Đông Á – CNAG, thông qua việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, và nợ quá hạn của ngân hàng.

  Qua quá trình phân tích, hoạt động tín dụng của ngân hàng Đông Á vẫn ổn định và ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao. Điều này được thể hiện cụ thể qua sự tăng trưởng hàng năm của doanh số cho vay và dư nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, thì ngân hàng vẫn có phát sinh nợ quá hạn. Đây là một vấn đề hiển nhiên, vì bất cứ một khoản vay nào cũng có một xác suất rủi ro nhất định, việc kiểm soát được hay không là tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự phán đoán của ngân hàng.
  Tóm lại, đề tài được thực hiện gồm 6 chương, mô hình nghiên cứu đề tài được xây dụng trên cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng.
  Việc thực hiện, nghiên cứu đề tài được tiến hành qua 2 giai đoạn:
  (1) Tìm hiểu tổng quan về ngân hàng và giới thiệu các nội dung cơ bản về hoạt động cấp tín dụng của NHTMCP Đông Á –CNAG
  (2) Thu thập số liệu ở bộ phận tín dụng ngân hàng. Dựa vào những số liệu đó, tiến hành phân tích tình hình về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là phần đánh giá những ưu nhược điểm của hoạt động tín dụng, cụ thể về: doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn, và quy trình tín dụng. Cuối cùng là phần đề xuất giải pháp, kiến nghị về thực trạng của hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng.
  MỤC LỤC
  ------   ------
  Trang
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. Phương pháp nhiên cứu 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng 3
  2.1.1 Khái niệm tín dụng 3
  2.1.2. Phân loại tín dụng 3
  2.1.2.1. Theo thời hạn cho vay 3
  2.1.2.2. Theo mục đích của tín dụng 3
  2.1.2.3. Theo mức độ tín nhiệm của khách hàng 4
  2.1.2.4. Theo phương thức cho vay 4
  2.1.3. Đối tượng khách hàng 4
  2.1.4. Điều kiện cho vay 4
  2.1.5. Các phương thức cho vay 4
  2.1.6. Chức năng và vai trò của tín dụng 5
  2.1.6.1. Chức năng 5
  2.1.6.2. Vai trò 6
  2.1.7. Bảo đảm tín dụng 6
  2.1.7.1. Khái niệm 6
  2.1.7.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng 6
  2.1.8. Quy trình tín dụng 7
  2.1.8.1. Khái niệm 7
  2.1.8.2. Các bước cơ bản trong quy trình 7
  2.1.9. Rủi ro tín dụng 8
  2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 9
  2.2.1 Khái niệm 9
  2.2.1.1. Doanh số cho vay 9
  2.2.1.2. Doanh số thu nợ 9
  2.2.1.3. Dư nợ 9
  2.2.1.4. Nợ quá hạn 9
  2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 9
  2.2.2.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 9
  2.2.2.2. Dư nợ / Tổng nguồn vốn 9
  2.2.2.3. Dư nợ / Tổng vốn huy động 10
  2.2.2.4. Nợ quá hạn / Dư nợ 10
  2.2.2.5. Hệ số thu nợ 10
  CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NHTMCP ĐÔNG Á – CNAG 11
  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 11
  3.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á 11
  3.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Ngân Hàng Đông Á An Giang 11
  3.1.3. Vai trò của NHĐA_AG đối với sự phát triển KT của tỉnh 13
  3.2. Cơ cấu tồ chức – Tình hình nhân sự 13
  3.2.1. Cơ cấu tổ chức 13
  3.2.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng 15
  3.2.2.1. Ban Giám Đốc 15
  3.2.2.2. Phòng Khách Hàng Cá Nhân 15
  3.2.2.3. Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp 15
  3.2.2.4. Phòng Ngân Quỹ 16
  3.2.2.5. Phòng Kế Toán 16
  3.2.2.6. Phòng Hành Chánh – Nhân Sự 16
  3.2.2.7. Phòng Công Nghệ Thông Tin 16
  3.2.2.8. Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh 16
  3.3. Sơ lược tình hình thị trường của lĩnh vực TC – NH tại AG 17
  3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHĐA_AG trong 3 năm qua 17
  3.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và phương hướng KH năm 2008 19
  3.5.1. Thuận lợi 19
  3.5.2. Khó khăn 20
  3.5.3. Phương hướng phát triển năm 2008 20
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HĐ TÍN DỤNG TẠI NHĐA_AG 22
  4.1. Phân tích chung về tình hình huy động vốn tại NHĐA_AG 22
  4.1.1. Tình hình nguồn vốn 22
  4.1.2. Tình hình huy động vốn 23
  4.2. Chính sách tín dụng tại NHĐA_AG 26
  4.2.1. Một số NDCB về quy chế cho vay đối với KH tại NHĐA_AG 26
  4.2.1.1. Đối tượng vay vốn 26
  4.2.1.2. Điều kiện cho vay 26
  4.2.1.3. Mục đích cho vay 27
  4.2.1.4. Thời hạn cho vay 27
  4.2.1.5. Lãi suất cho vay 27
  4.2.1.6. Phương thức cho vay 27
  4.2.1.7. Hạn mức cho vay tối đa 28
  4.2.2. Quy trình tín dụng tại Ngân Hàng Đông Á – CNAG 28
  4.2.2.1. Sơ đồ quy trình tín dụng tại NHĐA_AG 28
  4.2.2.2. Mô tả và giải thích từng bước thực hiện theo sơ đồ 30
  4.3. Phân tích hoạt động tín dụng tại NHĐA_AG 35
  4.3.1 Doanh số cho vay 35
  4.3.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn 35
  4.3.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 37
  4.3.2. Doanh số thu nợ 40
  4.3.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn 40
  4.3.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 42
  4.3.3. Dư nợ cho vay 45
  4.3.3.1. Dư nợ theo thời hạn 45
  4.3.3.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế 47
  4.3.4. Tình hình nợ quá hạn 49
  4.3.4.1. Nợ quá hạn theo thời hạn 50
  4.3.4.2. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế 51
  4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHĐA_AG 53
  4.5. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động tín dụng và công tác huy động vốn tại NHĐA_AG 55
  4.6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng và công tác HĐV 56
  4.6.1. Về hoạt động huy động vốn 56
  4.6.2. Về hoạt động tín dụng 57
  4.6.1.1. Xây dựng chính sách cho vay có hiệu quả 57
  4.6.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 57
  4.6.1.3. Hoàn thiện quy trình tín dụng 58
  4.7.1.4. Tăng cường kiểm soát nợ và hạn chế nợ quá hạn 58
  4.6.3. Các biện pháp khác 59
  4.6.3.1. Đào tạo đội ngũ nhân viên 59
  4.6.3.2. Thu hút và tìm kiếm khách hàng 59
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 60
  5.1. Kết luận 60
  5.2. Kiến nghị
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...