Luận Văn Phân tích nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi tại Nhà máy sữa Cần Thơ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1
  1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1
  1.2.1 Mục tiêu chung 1
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu .2
  1.3.1 Giả thuyết cần kiểm định .2
  1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu .2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu .3
  1.4.1 Không gian 3
  1.4.2 Thời gian .3
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
  2.1 Phương pháp luận . 4
  2.1.1 Lý thuyết về hiệu quả thu mua và hiệu quả cung ứng 4
  2.1.2. Một số khái niệm và chỉ tiêu kinh tế liên quan đến quá trình thu
  mua 7
  2.1.3 Mô hình hàm sản lượng thu mua và lỳ thuyết kiểm định . 8
  2.1.4 Các nhân tố tác động đến sản lượng thu mua sữa nguyên liệu của nhà
  máy . 9
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 11
  2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 11
  2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 11
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 12
  GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - v i i - SVTH: Nguyễn Thành Bích Tranh
  Phân tích nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi tại Nhà máy sữa Cần Thơ
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THU MUA SỮA TƯƠI TẠI NHÀ MÁY SỮA
  CẦN THƠ TRONG NHỮNG NĂM QUA 13
  3.1 Sơ lược về công ty 13
  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 13
  3.1.2. Mục tiêu tổng quát của nhà máy 14
  3.1.3. Mục tiêu cụ thể của nhà máy . 14
  3.1.4 Cơ cấu tổ chức . 15
  3.1.5 Chức năng các phòng ban . 17
  3.1.6 Kết quả hoạt động sản xuất của Nhà máy sữa Cần Thơ
  trong những năm qua (2004-2006) 19
  3.2 Thuận lợi và khó khăn của Nhà máy sữa Cần Thơ 21
  3.2.1 Thuận lợi . 21
  3.2.2 Khó khăn . 22
  3.3 Phương hướng hoạt động của Nhà Máy . 22
  3.4. Thực trạng thu mua nguyên liệu sữa tươi của nhà máy 22
  3.4.1 Qui trình thu mua sữa tươi từ những hộ chăn nuôi bò sữa tại Cần Thơ
  và các vùng lân cận 23
  3.4.2 Qui trình thu mua sữa tươi từ Thành Phố Hồ Chí Minh . 31
  3.4.3 So sánh hiệu quả thu mua từ hai khu vực .33
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THU MUA TỪ NÔNG HỘ .39
  4.1 Sơ lược về nông hộ .39
  4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu mua .40
  CHƯƠNG 5:GIẢI PHÁP NHẰM TỐI THIỂU GIÁ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO 44
  5.1 Những thuận lợi và tồn tại của việc phát triển nguồn nhiên liệu gần nhà máy 44
  5.1.1. Thuận lợi 44
  5.1.2 Tồn tại .45
  5.2 Giải pháp nhằm tăng sản lượng sữa thu mua tại khu vực gần nhà máy.46
  5.2.1 Giải pháp nhằm tăng sản lượng và số lượng đàn bò .47
  5.2.2 Giải pháp về quãng đường vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ48
  GVHD: Nguyễn Thị Hồng Liễu - v i i i - SVTH: Nguyễn Thành Bích Tranh
  Phân tích nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi tại Nhà máy sữa Cần Thơ
  5.2.3 Giải pháp về giá thu mua nguyên liệu .48
  5.2.4 Lợi ích mang lại từ giải pháp đề xuất 49
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .51
  6.1 Kết luận .51
  6.2 Kiến nghị .52
  6.2.1 Đối với Nhà Nước .52
  6.2.2 Đối với công ty 53
  6.2.3 Đối với những hộ nuôi bò .54

  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU
  1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
  Với tốc độ phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới, quá trình hội nhập đang là vấn đề chung của toàn cầu. Việt Nam đang từng bước chuyển mình để có thể hòa vào xu thế chung ấy. Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp ngoài nước, Việt Nam phải xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đi đôi với sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để có được sự thành công trong công cuộc hội nhập kinh tế thế giới và có tiếng nói “riêng” trên trường Quốc tế, điều này thật không đơn giản, đòi hỏi ở nền kinh tế nước nhà phải thật sự hùng mạnh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng được nâng cao.
  Vinamilk- Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm 75% thị phần sữa ở Việt Nam. Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô và đa dạng hóa sản phẩm- Nhà máy sữa Cần Thơ là một trong những đơn vị trực thuộc Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam. Tuy còn non trẻ nhưng nhà máy đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công chung của công ty. Đa dạng hoá sản phẩm là điều doanh nghiệp đang hướng đến; tuy nhiên, vấn đề cần đặc biệt quan tâm là yếu tố nguyên liệu đầu vào bởi vì nó trực tiếp cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu của nhà máy là sữa bò tươi. Nhận biết được sự thiết yếu của nhân tố này nên việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi tại Nhà máy sữa Cần Thơ” là điều tất yếu.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...