Thạc Sĩ Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ pyrophotphat bằng phương pháp ICP – MS

Thảo luận trong 'Hóa Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 13/9/11
  Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  M ĐÂU
  1. Xác định được điều kiện đo các NTĐH bằng phương pháp ICP-MS.
  2. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phương pháp. Xác định được giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp.
  3. Chế tạo được lớp phủ pyrophotphat có khả năng chống ăn mòn tốt, làm giảm đáng kể thời gian nung và nhiệt độ nung mẫu.
  4. Phân tích được thành phần lớp phủ (phân tích hóa học).
  5. Phân tích được cấu trúc, tính chất lớp phủ (phân tích hóa lí).
  Các nguyên tô đât hiêm (NTĐH) có vai trò rât quan trng trong viec tang kh
  nang chông an mòn kim loi. Chúng rât có ích trong viec bo ve vat lieu chông li
  s an mòn trong nh
  ng môi trýng khác nhau hoac
  nhiet đo cao (môi trýng oxi
  hóa hay sunfit hóa, hoac các muôi nóng chy), hoac
  nhiet đo thâp (các dung dch
  có cha clorua hay nýc bien). Các NTĐH ci thien đáng ke kh nang chông an
  mòn cho các vat lieu, bât ke dng an mòn nào. Mat khác, chúng là các chât không
  đoc hi và đýc xem là chât thay thê Cr, Zn, Cd, nitrit trong viec bo ve chông an
  mòn. Do đac điem này nên ngành công nghiep đât hiêm đã sang trang mi. Ngày
  càng nhiêu công trình nghiên cu vê NTĐH đe ng dng vào bo ve các vat lieu,
  chông s an mòn ca môi trýng. Điem đáng chú ý là: ch cân thêm mot lýng rât
  nh đât hiêm (thýng
  dng oxit kim loi hoac muôi) cung có tác dng bo ve rât
  tôt.
  Tuy nhiên khi chê to lp ph bo ve kim loi, NTĐH có mat trong lp ph
  vi hàm lýng rât thâp. Vì vay, các phýõng pháp phân tích thông thýng gap nhiêu
  khó khan.
  Phýõng pháp ICP-MS có ýu điem là phân tích đông thi đýc nhiêu nguyên

  dng vêt vi đo chính xác cao, ít b nh hý
  ng ca các nguyên tô khác. Do đó,
  chúng tôi chn đê tài: Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ pyrophotphat bằng phương pháp ICP – MS vi các nhiem v sau:
  - Nghiên cu điêu kien phân tích lýng nh các NTĐH bang phýõng
  pháp ICP-MS.
  - Nghiên cu nh hý
  ng ca các nguyên tô đa lýng có trong thành
  phân lp ph pyrophotphat nh hý
  ng đên phép đo lýng nh các NTĐH bang
  phýõng pháp ICP-MS.
  - Đánh giá kh nang chông an mòn ca lp ph pyrophotphat .
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/43727a777571737b/luan van -da xong.pdf[/charge]
   
Đang tải...