Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤCTrang

  Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1

  1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1
  1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 1
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  2.1 KHÁI NIỆN VỀ TÍN DỤNG 3
  2.1.1 Khái niệm . 3
  2.1.2 Chức năng và vai trò của tín dụng 3
  2.1.2.1 Chức năng của tín dụng 3
  2.1.2.2 Vai trò của tín dụng . 3
  2.1.3 Các hình thức tín dụng 4
  2.1.3.1Căn cứ vào thời hạn . 4
  2.1.3.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng . 5
  2.1.3.3 Căn cứ vào đối tượng 5
  2.1.3.4 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 5
  2.1.3.5 Căn cứ vào chủ thể 5
  2.2 NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TÍN DỤNG NGẮN HẠN . 6
  2.2.1 Nguyên tắc cho vay 6
  2.2.1.1 Nguyên tắc thứ nhất 6
  2.2.1.2 Nguyên tắc thứ hai 6
  2.2.2 Điều kiện cho vay . 6
  2.2.2.1 Đối với cá nhân và pháp nhân Việt Nam 6
  2.2.2.2 Đối với cá nhân và pháp nhân nước ngoài . 7
  2.2.3 Hồ sơ cho vay 7
  2.2.3.1 Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp hợp
  doanh . 7
  2.2.3.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác . 8
  2.2.3.3 Khách hàng vay nhu cầu đời sống 8
  2.2.4 Đối tượng cho vay 8
  2.2.5 Thời hạn cho vay 9
  2.2.6 Đảm bảo tiền vay 9
  2.2.6.1 Mục đích của đảm bảo tiền vay . 9
  2.2.6.2 Nguyên tắc đảm bảo tiền vay 9
  2.2.6.3 Điều kiện đối với tài sản bảo đảm . 10
  2.3 QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY . 10
  2.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 11
  2.4.1 Dư nợ tín dụng trên vốn huy động . 11
  2.4.2 Hệ số thu nợ 11
  2.4.3 Tỷ lệ nợ xấu . 11
  2.4.4 Vòng quay vốn tín dụng . 11
  Chương 3:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN . 13
  3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN . 13
  3.1.1 Giai đoạn từ 8/1988 đến 1992 13
  3.1.2 Giai đoạn từ năm 1993 đến nay 13
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC . 14
  3.2.1 Ban Giám đốc . 14
  3.2.2 Phòng Tín dụng 14
  3.2.3 Phòng Kế toán - ngân quỹ . 15
  3.2.4 Phòng Hành chính - nhân sự . 15
  3.2.5 Các chi nhánh cấp 3 ( Phú Hoà, Vọng Thê) 15
  3.3 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 15
  3.3.1 Chức năng 15
  3.3.2 Vai trò . 16
  3.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM
  ( 2005 – 2007) 16
  3.4.1 Tình hình huy động vốn . 16
  3.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 18
  3.5 ĐỊNH HƯỚNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 20
  Chương 4data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJREFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">HÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN . 21[/B]
  [B] 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 21[/B]
  [B] [/B]4.1.1 Phân tích doanh số cho vay . 21
  4.1.2 Phân tích doanh số thu nợ . 23
  4.1.3 Phân tích tình hình dư nợ . 25
  4.1.4 Phân tích tình hình nợ xấu 27
  4.1.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu . 27
  4.1.4.2 Một số nguyên nhân dẫn đến nợ xấu . 29
  [B] 4.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN [/B]
  [B]HẠN 30[/B]
  [B] [/B] 4.2.1 Dư nợ cho vay ngắn hạn trên vốn huy động ngắn hạn . 30
  4.2.2 Hệ số thu nợ . 30
  4.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 31
  [B] [/B]4.2.4 Vòng quay vốn . 31
  [B] 4.3 NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 32[/B]
  [B] 4.4 NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC 32[/B]
  [B] [/B]4.4.1 Nguyên nhân đạt được kết quả . 32
  4.4.2 Nguyên nhân của những tồn tại 32
  [B] 4.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 33[/B]
  [B]CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35[/B]
  [B] 5.1 KẾT LUẬN 35[/B]
  [B] 5.2 KIẾN NGHỊ . 35[/B]
  5.2.1 Đối với Nhà nước 35
  5.2.2. Đối với NHN0 huyện Thoại Sơn . 36
  5.5.3. Đối với khách hàng 36
  [B]TÀI LIỆU THAM KHẢO 37[/B]
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...