Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dầu khí Mekong

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  1.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu

  Từ khi gia nhập tổ chức WTO, Việt Nam đã tận dụng được nhiều cơ hội
  để phát triển, nhưng cũng vấp phải nhiều khó khăn. Đặc biệt trong năm 2006 -
  2008, và đầu năm 2009 tình hình kinh tế Thế giới có nhiều biến động đã khiến
  cho không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng lỗ liên tục hoặc phá sản Trước
  tình hình kinh tế biến động đầy rủi ro và phức tạp, đặt ra cho doanh nghiệp
  những thách thức mới, đòi hỏi năng lực cũng như sức cạnh tranh ngày càng gay
  gắt hơn. Do đó một doanh nghiệp muốn tồn tại vững chắc và ngày càng một
  thăng tiến thì cần phải nhạy bén, sáng tạo và hoạt động có chất lượng hơn trong
  điều kiện cạnh tranh hiện nay. Một trong những tiêu chuẩn để xác định vị thế đó
  là hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh
  doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp phải
  thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến kết quả hoạt
  động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt
  còn yếu kém để khắc phục, trong mối quan hệ với môi trường xung quanh tìm ra
  những biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
  mình. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các
  biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp,
  nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai vào quá trình sản
  xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân
  tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự
  báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản
  trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn.

  Trong xu thế phát triển hiện nay, công ty dầu khí Mekong đang ngày càng
  mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
  Để đánh giá được hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian qua thì phân
  tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty là rất quan trọng. Vì vậy em chọn
  đề tài: “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dầu khí
  Mekong” nhằm phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty và đưa ra giải pháp
  nâng cao hiệu quả hoạt dộng kinh doanh hiện nay. Đề tài cũng dựa trên những
  kết quả phân tích được để dự báo tình hình kinh doanh của công ty trong thời
  gian tới.

  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Mekong trong 3 năm
  2006-2008.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích, đánh giá chung tình hinh hoàn thành kế hoạch của công ty
  dầu khí MeKông về doanh thu – chi phí – lợi nhuận qua ba năm (2006–2008)
  - Phân tích một số chỉ tiêu về tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động
  kinh doanh của công ty.
  - Phân tích mức độ ảnh hưởng của một số nhân tố như khối lượng, hàng
  hóa tiêu thụ, giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, thuế
  suất đến lợi nhuận của công ty.
  - Dự báo tình hình kinh doanh trong năm 2009.
  - Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
  đông kinh doanh.
  1.3 CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  1.3.1 Các giả thuyết kiểm định
  - Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
  - Giá bán tăng thì hiệu quả tăng.
  - Khối lượng hàng hóa tăng thì hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng.
  - Chi phí thấp thì hiệu quả tăng.
  1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
  - Doanh thu tăng qua các năm? Tốc độ tăng như thế nào?
  - Tốc độ tăng lợi nhuận như thế nào trong mối quan hệ với doanh thu và
  chi phí?
  - Nhân tố nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận? Nhân tố nào làm ảnh
  hưởng tích cực hay tiêu cực đến lợi nhuận?
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...