Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
  Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay thì vấn đề cạnh tranh giữa các
  doanh nghiệp là vấn đề được đặt lên hàng đầu, cạnh tranh là để tồn tại và phát
  triển, đặc biệt sau ba năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới
  WTO thì sự cạnh tranh này càng trở nên khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam
  đứng trước một môi trường kinh doanh mà ở đó cơ hội đến rất nhiều và đồng
  thời là những thách thức rất lớn đi kèm. Hiện nay, nước ta là một điểm thu hút
  đầu tư từ phía các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh tế.
  Trong đó xăng dầu là một lĩnh vực kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận do đó đã
  trở thành một lĩnh vực tâm điểm cho các nhà đầu tư; đặc biệt là năm nay, năm
  2009 theo cam kết của nước ta khi gia nhập WTO thì thị trường xăng dầu sẽ mở
  cửa hoàn toàn chào đón sự đầu tư từ các doanh nghiệp ngoài nước. Chính môi
  trường cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nổ lực
  vươn lên, hoạt động kinh doanh mang lại nhiều hiệu quả, nâng cao năng lực
  cạnh tranh, tạo dựng niềm tin đối với khách hàng và đối tác từ đó giành lấy vị
  thế trên thương trường. Sự nổ lực phát triển này cần được đòi hỏi cao hơn đối
  với doanh nghiệp nhà nước bởi vì trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập
  trung thì doanh nghiệp nhà nước luôn được sự bảo hộ, ưu đãi từ phía nhà nước.
  Từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp hoạt động
  bình đẳng, độc lập, không còn sự ưu đãi nào do vậy doanh nghiệp nào hoạt động
  kém hiệu quả sẽ bị loại khỏi cuộc chạy đua chung của thương trường.
  Tiêu chuẩn để đánh giá vị thế của mỗi doanh nghiệp trong môi trường
  kinh doanh như hiện nay là việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần
  thiết đối với doanh nghiệp mà nhất là các nhà quản trị, các nhà quản trị phải
  thường xuyên kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện về nguồn nhân lực, vật lực,
  tài lực tại doanh nghiệp đồng thời tìm những điểm mạnh để phát huy, khắc
  phục những điểm yếu. Doanh nghiệp cần tìm ra các giải pháp thiết thực để tăng
  cường các hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp một cách hợp lý, hiệu
  quả. Mặt khác, phân tích hoạt động kinh doanh còn giúp cho nhà quản trị dự
  báo, dự đoán tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo từ đó đưa
  ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.
  Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động
  kinh doanh nên em đã chọn đề tài tốt nghiệp “Phân tích hiệu quả hoạt động
  kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ” để làm đề tài nghiên cứu, tìm hiểu
  tình hình kinh doanh cụ thể từ đó đề xuất một số giải pháp kinh doanh phù hợp
  và hiệu quả cho công ty.

  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu . 1
  1.1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu 1
  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 5
  1.2.1 Mục tiêu chung . 5
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 5
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu . 6
  1.4 Phạm vi nghiên cứu . 6
  1.4.1 Không gian . 6
  1.4.2 Thời gian . 6
  1.4.3 Đối tượng nghiên cứu . 6
  1.5 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu 7

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
  2.1Phương pháp luận8
  2.1.1 Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh . 8
  2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính . 14
  2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh . 19
  2.2 Phương pháp nghiên cứu . 24
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 24
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 24

  Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ . 31
  3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty xăng dầu Tây Nam Bộ . 31
  3.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 32
  3.2.1 Chức năng . 32
  3.2.2 Nhiệm vụ 33
  3.3 Môi trường vi mô công ty xăng dầu Tây Nam Bộ 33
  3.3.1 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự 33
  3.3.2 Khái quát chung về tình hình kinh doanh của công ty . 38
  3.3.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 – 2008 42
  3.3.4 Thuận lợi, khó khăn của công ty hiện nay 45

  Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ . 47
  4.1 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm
  2006 – 2008 . 47
  4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu . 47
  4.1.2 Phân tích tình hình chi phí 71
  4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận 78
  4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đánh gía hiệu quả hoạt động kinh doanh 92
  4.2.1 Phân tích các tỷ số thanh toán 92
  4.2.2 Phân tích các tỷ số quản trị tài sản . 95
  4.2.3 Phân tích các tỷ số quản trị nợ 98
  4.2.4 Phân tích các tỷ số về khả năng sinh lời . 100
  4.3 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 102
  4.3.1 Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty 102
  4.3.2 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công
  ty . 111

  Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ . 115
  5.1 Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới 115
  5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
  xăng dầu Tây Nam Bộ 115
  5.2.1 Biện pháp làm tăng sản lượng tiêu thụ . 116
  5.2.2 Điều chỉnh giá bán phù hợp 117
  5.2.3 Kiểm soát và quản lý các chi phí 117
  5.2.4 Công ty cần giảm các khoản nợ phải thu . 118
  5.2.5 Nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho một số cửa hàng 118

  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 119
  6.1 Kết luận . 119
  6.2 Kiến nghị . 119
  6.2.1 Đối với công ty . 119
  6.2.2 Đối với Nhà nước . 120
  Tài liệu tham khảo 122
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...