Luận Văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên CTCP Du Lịch An Gian

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên CTCP Du Lịch An Giang” được thực hiện với mục tiêu:
  - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực cho nhân viên mà công ty đang thực hiện.
  - Phân tích các yếu tố đó trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.
  - Đề xuất một số kiến nghị giúp công ty có thể khai thác tối đa năng suất làm việc của nhân viên.
  Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bao gồm chính sách công ty (lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo-phát triển) và môi trường làm việc (điều kiện vật chất, công việc, quan hệ đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, văn hóa công ty). Đối tượng nghiên cứu là nhân viên làm việc tại văn phòng công CTCP Du Lịch An Giang.
  Nghiên cứu chủ yếu dựa trên cơ sở lý thuyết về Quản trị nhân sự. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ tài liệu của CTCP Du Lịch An Giang, Internet, sách, giáo trình. Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách tham khảo ý kiến của cán bộ lãnh đạo và phỏng vấn nhân viên làm việc tại văn phòng công ty. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu theo hạn mức. Các dữ liệu sau khi thu thập được tổng hợp, xử lí và phân tích bằng thống kê mô tả với sự hỗ trợ của công cụ phân tích tần số.
  Kết quả nghiên cứu nhằm giải đáp các vấn đề như: chính sách và môi trường làm việc của công ty ảnh hưởng như thế nào đến động lực làm việc của nhân viên. Nhân viên hài lòng với các yếu tố đó ra sao.
  Tổng hợp kết quả cho thấy, chính sách và môi trường làm việc tại công ty có ảnh hưởng lớn đến động lực làm việc của họ, trong đó chính sách tiền lương là yếu tố ảnh hưởng quyết định nhất. Đa số nhân viên đều hài lòng với chính sách và môi trường làm việc tại công ty.
  Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin làm cơ sở cho Ban lãnh đạo công ty có thể biết được nhu cầu và mong muốn của nhân viên, xem công ty có thể đáp ứng họ ở những vấn đề gì. Từ đó có những công cụ hoặc biện pháp để tác động vào nhu cầu hoặc kì vọng của nhân viên để thúc đẩy họ hăng hái và tận tụy hơn với công việc, nhiệm vụ đảm nhận.
  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  MỤC LỤC

  201334930" Chương 1. MỞ ĐẦU 1
  201334931" 1.1. Cơ sở hình thành. 1
  201334932" 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
  201334933" 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 1
  201334934" 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 1
  201334935" 1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin. 1
  201334936" 1.4.2. Phương pháp phân tích. 2
  201334937" 1.5. Kết cấu nội dung đề tài 2
  201334938" Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
  201334939" 2.1. Khái niệm động lực làm việc. 3
  201334940" 2.2. Lợi ích của việc tạo động lực làm việc. 3
  201334941" 2.3. Thuyết nhu cầu của Maslow 4
  201334943" 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc. 7
  201334944" 2.4.1. Chính sách công ty. 7
  201334945" 2.4.1.1. Chính sách tiền lương. 7
  201334947" 2.4.1.2. Chính sách khen thưởng. 8
  201334948" 2.4.1.3. Phúc lợi 9
  201334949" 2.4.1.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 9
  201334950" 2.4.2. Môi trường làm việc. 10
  201334951" 2.4.2.1. Điều kiện vật chất làm việc. 10
  201334952" 2.4.2.2. Công việc. 11
  201334953" 2.4.2.3. Quan hệ đồng nghiệp. 11
  201334954" 2.4.2.4. Phong cách lãnh đạo. 11
  201334955" 2.4.2.5. Văn hóa công ty. 11
  201334956" 2.5. Mô hình nghiên cứu. 12
  201334958" Chương 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CTCP DU LỊCH AN GIANG 13
  201334959" 3.1. Quá trình hình thành và phát triển CTCP Du Lịch An Giang. 13
  201334960" 3.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty. 14
  201334962" 3.3. Tình hình lao động tại công ty. 17  201334967" Chương 4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CTCP DU LỊCH AN GIANG 21
  201334968" 4.1. Chính sách của công ty. 21
  201334969" 4.1.1.Chính sách tiền lương. 21
  201334972" 4.1.2. Chính sách khen thưởng. 26
  201334975" 4.1.3. Phúc lợi 29
  201334978" 4.1.4. Đào tạo – Phát triển. 33
  201334983" 4.2. Môi trường làm việc. 37
  201334984" 4.2.1. Điều kiện làm việc. 37
  201334987" 4.2.2. Công việc. 39
  201334990" 4.2.3. Quan hệ đồng nghiệp. 42
  201334993" 4.2.4. Phong cách của người lãnh đạo. 44
  201334996" 4.2.5. Văn hóa công ty. 45
  201335001" Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
  201335002" 5.1. Kết luận. 50
  201335004" 5.2. Kiến nghị 51
  201335006" 5.3. Hạn chế của đề tài: 52
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...