Báo Cáo Phân tích các tỷ số sinh lợi của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản an giang

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT

  000000

  Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, tiền thân là Xí nghiệp Đông

  lạnh An Giang được xây dựng năm 1985 do Công ty Thủy sản An Giang đầu tư cơ sở hạ tầng

  và trang thiết bị và chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 1987.

  Công ty Agifish đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tục trong 4 năm

  2003 - 2006 do người tiêu dùng bình chọn. Ngoài ra, Công ty được Thời báo Kinh tế Việt Nam và Triển lãm Thương hiệu Việt Nam bình chọn là thương hiệu mạnh trong

  năm 2004.

  Hiện nay, Công ty Agifish là công ty xuất khẩu cá nước ngọt hàng đầu của ngành thủy

  sản Việt Nam. Sản phẩm chính của Công ty là cá Basa và cá Tra đông lạnh, Công ty đứng thứ

  2 cả nước về xuất khẩu thủy sản với năng lực chế biến xuất khẩu 20.073 tấn

  thành phẩm/năm.

  Lợi nhuận là mục tiêu mà công ty luôn quan tâm đến vì lợi nhuận là hệ quả của các quyết định quản trị, thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ số sinh lợi phản ánh kết quả của hàng loạt chính sách và quyết định của doanh nghiệp. Vậy các tỷ số sinh lợi của công ty biến động như thế nào qua các năm và nguyên nhân gì gây ra biến động ấy sẽ được trình bày trong bài seminar này. Đề tài tập trung phân tích các tỷ số doanh lợi của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang trong 3 năm 2007, 2008 và 2009. Đề tài gồm 5 chương:

  Chương 1: Tổng quan

  Chỉ nêu lên lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu và cuối cùng là ý nghĩa của việc phân tích các tỷ số sinh lợi của công ty.

  Chương 2 : Cơ sở lý thuyết

  Đưa ra những vấn đề chung về phân tích các tỷ số sinh lợi, các khái niệm liên quan đến các tỷ số, giới thiệu về các tỷ số và phương pháp dupont để tiên cho việc phân tích.

  Chương 3: Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

  Nêu khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang như quá trình hình thành và phát triển của công ty, vị thế, chiến lược phát triển của công ty,cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty.

  Chương 4: Phân tích các tỷ số sinh lợi của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

  Chương này tập trung vào phân tích các tỷ số sinh lợi của công ty qua 3 năm 2007, 2008 và 2009. Xong ta cũng đánh giá tình hình đầu tư của công ty ra sao, kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty và những biến động của của các tỷ số để đưa ra giải pháp giúp công ty.

  Chương 5: Kết luận

  Tổng hợp lại những kết quả phân tích tại chương 4. Qua đó đưa ra một số kết luận và kiến nghị.

  MỤC LỤC

  000000

  TÓM TẮT I

  MỤC LỤC II

  DANH MỤC CÁC BẢNG – SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ III

  BẢNG III

  SƠ ĐỒ III

  BIỂU ĐỒ III

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV


  Chương 1. TỔNG QUAN 1

  1.1. Lý do chọn đề tài 1

  1.2. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu 1

  1.3. Phạm vi nghiên cứu 2

  1.4. Phương pháp nghiên cứu 2


  Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

  2.1. Những vấn đề chung về phân tích các tỷ số tài chính 3

  2.2. Các khái niệm liên quan 3

  2.3. Các tỷ số sinh lợi 5

  2.3.1. Tỷ số lợi nhuần thuần trên doanh thu (ROS) 5

  2.3.2. Tỷ số lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) 5

  2.3.3. Tỷ số lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6

  2.4. Phương pháp phân tích Dupont 6


  Chương 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG 9

  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 9

  3.2. Ngành nghề kinh doanh và một số sản phẩm chính 10

  3.2.1. Ngành nghề kinh doanh 10

  3.2.2. Một số sản phẩm chính 11

  3.3. Cơ cấu bộ máy quản lý công ty 12

  3.4. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 13

  3.5. Định hướng chiến lược phát triển của công ty 14


  Chương 4. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ SINH LỢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN AN GIANG 15

  4.1. Tình hình đầu tư của công ty 15

  4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 15

  4.3. Phân tích các tỷ số sinh lợi 16

  4.3.1. Tỷ số lợi nhuần thuần trên doanh thu (ROS) 16

  4.3.2. Tỷ số lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) 17

  4.3.3. Tỷ số lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu (ROE) 18

  4.4. Mô hình phân tích Dupont 20

  4.5. Những nguyên nhân làm tăng, giảm tỷ số sinh lợi 24

  4.6. Giải pháp 25  Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 25

  5.1. Kết luận 25

  5.2. Kiến nghị 26

  PHỤ LỤC

  Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang năm 2007, 2008, 2009

  Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần XNK thuỷ sản An Giang năm 2007, 2008, 2009

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...