Luận Văn Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty in hàng không

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty in hàng không (87 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI NÓI ĐẦU

  PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG

  I –QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG.

  II-CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY.

  IV -CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ:

  V -KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP QUA MỘT SỐ NĂM

  1- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty in Hàng không

  2-Sản phẩm chủ yếu của công ty in Hàng không


  PHẦN II CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

  I- QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

  1. Khái niệm và phân loại vốn lưu động:

  2. Quản lý vốn lưu động:

  II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI:

  1. Bản chất của hiệu quả:

  2. Các chi tiêu và phương pháp hiệu quả:

  3. Yếu tố thời gian và hiệu quả:


  PHẦN III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG

  I. Phân tích nguồn vốn lưu động

  1. Ý nghĩa của việc phân tích

  2. Phân tích nguồn vốn Công ty in Hàng Không

  II. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO CHO NGUỒN VỐN SXKD

  III. PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY

  IV. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY

  V. PHÂN TÍCH LUÂN CHUYỂN VỐN LƯU ĐỘNG

  VI. Phân tích cơ cấu vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định

  I. Những yêu cầu trong việc nâng cao nhiệu quả sử dụng vốn

  II. Những biên pháp chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động

  1. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

  2. Sử dụng tiết kiệm và hợp lý các nguồn vốn

  3. Tổ chức tốt các quá trình sản xuất kinh doanh

  4. Đổi mới công nghệ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

  5. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế  KẾT LUẬN
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...