Chuyên Đề Phân tích biến động chi phí sản xuất tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản afiex

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Nội dung Trang

  Chương 1: TỔNG QUAN 1

  1.1. Lý do chọn đề tài1

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1

  1.3. Phương pháp nghiên cứu. 2

  1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2


  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

  2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất3

  2.1.1. Khái niệm chi phí3

  2.1.2. Phân loại chi phí3

  2.1.2.1. Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí3

  2.1.2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. 3

  2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh4

  2.1.2.4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí5

  2.1.2.5. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí5

  2.2. Trình tự phân tích biến động chi phí sản xuất7

  2.2.1. Xác lập chỉ tiêu phân tích biến động. 7

  2.2.2. Xác định đối tượng phân tích biến động. 7

  2.2.3. Tính toán mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chi phí sản xuất kinh doanh7

  2.2.4. Xác định nguyên nhân và giải pháp. 8

  2.3. Định mức chi phí sản xuất8

  2.3.1. Khái niệm 8

  2.3.2. Các loại định mức. 8

  2.3.3. Các định mức chi phí sản xuất8

  2.4. Phân tích biến động chi phí sản xuất10

  2.4.1. Mô hình chung. 10

  2.4.2. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 10

  2.4.3. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp. 11

  2.4.4. Phân tích biến động của chi phí sản xuất chung. 12

  2.4.4.1. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung khả biến. 13

  2.4.4.2. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung bất biến. 13

  2.5. Ý nghĩa của phân tích biến động chi phí sản xuất14

  2.6. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14


  Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀXÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX15

  3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. 15

  3.1.1. Lịch sử hình thành. 15

  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp. 16

  3.2. Tổ chức quản lý tại xí nghiệp. 16

  3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây của xí nghiệp. 18

  3.4. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của xí nghiệp. 19

  3.4.1. Thuận lợi19

  3.4.2. Khó khăn. 20

  3.4.3. Phương hướng phát triển. 20

  3.5. Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 21

  3.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 21

  3.5.2. Hình thức tổ chức kế toán tại xí nghiệp. 22


  Chương 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤTTẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH THỦY SẢN AFIEX 24

  4.1. Đặc điểm tổ chức quy trình sản xuất sản phẩm của xí nghiệp. 24

  4.2. Xác định định mức chi phí sản xuất sản phẩm 26

  4.3. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 27

  4.3.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX27

  4.3.2. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 30

  4.4. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp. 33

  4.4.1. Chi phí công nhân trực tiếp trong kỳ tại xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 33

  4.4.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp. 35

  4.5. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung. 37

  4.6. Tổng biến động chi phí sản xuất39

  4.7. Tính giá thành sản phẩm cá tra fillet đông lạnh đóng gói trong kỳ tại XN 39


  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÁC BIẾN ĐỘNGCHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNHTHỦY SẢN AFIEX 42

  5.1. Đánh giá chung. 42

  5.2. Một số giải pháp kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX 42

  5.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 42

  5.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp. 43

  5.2.3. Chi phí sản xuất chung. 43

  5.3. Kiến nghị 44

  5.4. Kết luận 44
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...