Luận Văn Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế V

Thảo luận trong 'Đầu Tư' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Trong giai đoạn hiện nay, vốn là một hoạt động vật chất quan trọng cho mọi hoạt động của nền kinh tế. Nhu cầu về vốn đang nổi lên như một vấn đề cấp bách. Đầu tư và tăng trưởng vốn là một cặp phạm trù của tăng trưởng kinh tế, để thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta cần đến một lượng vốn lớn.
  Vốn cho phát triển kinh tế- xã hội luôn là vấn đề quan trọng và cấp bách trong cuộc sống hiện nay và nhiều năm tới ở nước ta. Đương nhiên để duy trì những thành quả đã đạt được của nền kinh tế nhờ mấy năm đổi mới vừa qua, giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, tránh cho đất nước rơi vào tình trạng lạc “tụt hậu” so với nhiều nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới. Trong giai đoạn hiện nay nước ta đang tìm mọi cách khơi dậy mọi nguồn vốn trong nước từ bản thân nhân dân và việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã có tại các cơ sở quốc doanh. Nguồn nước ngoài từ ODA, NGO và từ đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên cần thấy rõ nguồn vốn trong nước là chủ yếu, nguồn vốn trong nước vừa phong phú vừa chủ động nằm trong tầm tay. Nguồn trong nước vừa là tiền đề vừa là điều kiện để “ đón” các nguồn vốn từ nước ngoài. Nguồn vốn nước ngoài sẽ không huy động được nhiều và sử dụng có hiệu quả khi thiếu nguồn vốn “bạn hàng” trong nước.
  Mặc dù điều kiện quốc tế thuận lợi đã mở ra những khả năng to lớn để huy động nguồn vốn từ bên ngoài, nhưng nguồn vốn ở trong nước được xem là quyết định cho sự phát triển bền vững và độc lập của nền kịnh tế.
  Qua nghiên cứu thực tế, và với cơ sở kiến thức đã tích luỹ được trong thời gian qua em nhận thấy tầm quan trọng của việc huy động nguồn vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay. Cũng như xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề này, em chọn đề tài: “Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay”.

  Nội dung của đề tài này bao gồm các nội dung sau:
  Phần I: Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn.
  PHầN II: Thực trạng huy động vốn trong nước trong thời gian qua ở Việt nam.
  Phần III: Định hướng và giải pháp huy động vốn trong nước ở Việt nam trong thời gian tới.

  Em xin chân thành cảm ơn cô PGS.TS. Lưu Thị Hương đã tận tình hướng dẫn em và tạo mọi điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Vì thời gian cũng như khả năng có hạn, cho nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu xót . Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy, cô và của các bạn.
  Mục lục

  Phần I
  Cơ sở phương pháp luận để huy động nguồn vốn .
  I. Những vấn đề lý luận về vốn phục vụ cho phát triển kinh tế Việt Nam 2
  II.Các bộ phận cấu thành vốn trong nước. 4
  1.Huy động từ ngân sách Nhà nước. 4
  2.Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp Nhà nước. 6
  3.Nguồn vốn huy động từ trong dân cư. 7
  4.Thu hút từ vốn đầu tư nước ngoài. 7
  III.Vai trò của vốn trong nước với phát triển kinh tế và ý nghĩa của vấn đề huy động vốn trong nước. 8
  1.Vốn trong nước với vấn đề đáp ứng nhu cầu của đầu tư cho phát triển kinh tế. 8
  2.Huy động vốn trong nước với vấn đề xã hội 10
  IV.Kinh nghiệm của một số nước về huy động vốn đầu tư trong nước. 11
  1.Kinh nghiệm của Nhật Bản. 11
  2.Kinh nghiệm của Hàn Quốc. 12
  3.Kinh nghiệm của Anh. 13
  4.Những bàI học vận dụng vào Việt Nam. 13
  Phần II
  Thực trạng của việc huy động vốn trong nước của Việt Nam trong thời gian vừa qua.
  I. Thực trạng của việc huy động vốn trong nước. 14
  1.Tình hình chun 14
  2. Sau cải cách kinh tế. 15
  II. Hiệu qủa sử dụng nguồn vốn trong nước trong thời gian qua. 15
  1.Trong lĩnh vực nông nghiệp 15
  2.Trong lĩnh vực công nghiệp . 16
  3.Trong lĩnh vực dịch vụ. 16
  4.Các chính sách được sử dụng để huy động nguồn vốn trong nước thời gian qua. 16
  III.Kết luận. 17
  Phần III
  Định hướng và giảI pháp huy động vốn trong nước ở Việt Nam trong thời gian tới.
  I.Mục tiêu phát triển kinh tế trong thời gian tới. 20
  II.Nhu cầu phát triển vốn đầu tư trong nước ở nước ta trong thời gian tới 21
  III.Phương hướng huy động vốn đầu tư trong nước trong thời gian tới. 23
  IV. Những giải pháp cụ thể để huy động nguồn vốn trong nước trong thời gian tới. 25
  Kết luận
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/66575f5556525654/DA145.doc.file[/charge]
   
Đang tải...