Thạc Sĩ Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch

Thảo luận trong 'Khoa Học Công Nghệ' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời cam đoan

  Xuất phát từ thực tế với đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo Cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển”. Từ nghiên cứu lý thuyết và làm thực nghiệm, tôi xin cam đoan rằng những nội dung trong luận án này là công trình nghiên cứu của tôi. Nội dung luận án là trung thực và cha từng đợc công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.

  MỤC LỤC

  Nội dung Trang
  Phần mở đầu 10
  Chương I. Tổng quan về dề tài 13
  1.1. Các khái niệm cơ bản về đo lường 13
  1.1.1. Đo lường 13
  1.1.2. Đơn vị đo – Hệ thống đơn vị đo 13
  1.1.3. Phương pháp đo 13
  1.1.4. Kiểm tra 14
  1.1.5. Phương tiện đo 15
  1.1.6. Các chỉ tiêu đo lường 15
  1.2. Nguyên tắc cơ bản trong đo lường 16
  1.2.1. Nguyên tắc Abbe 16
  1.2.2. Nguyên tắc chuỗi kích thước ngắn nhất 16
  1.2.3. Nguyên tắc chuẩn thống nhất 17
  1.2.4. Nguyên tắc kinh tế 17
  1.3. Sai số của phép đo 17
  1.3.1. Sai số hệ thống của phép đo 18
  1.3.2. Sai số ngẫu nhiên của phép đo 21
  1.4. Tổng quan về sai số trên máy công cụ 24
  1.4.1. Các nghiên cứu về sai số trên máy công cụ 24
  1.4.2. Các nguồn gây sai số trên máy công cụ 28
  1.5. Kết luận chương I 30
  Chương II. Dụng cụ đo và hệ thống đo dịch chuyển trên máy vạn năng 31
  2.1. Các dụng cụ đo dịch chuyển cơ khí 31
  2.1.1. Khái quát về các dụng cụ đo cơ khí 31
  2.1.2. Một số dụng cụ đo cơ khí 31
  2.1.2.1. Dụng cụ đo kiểu trực tiếp 31
  2.1.2.2. Dụng cụ đo kiểu gián tiếp 40
  2.2. Các hệ thống đo dịch chuyển cơ khí sử dụng trên máy vạn năng 47
  2.2.1. Đo dịch chuyển thẳng 47
  2.2.2. Đo dịch chuyển góc 50
  2.3. Sai số của hệ thống đo dịch chuyển cơ khí 51
  2.3.1. Sai số của hệ thống đo trực tiếp 51
  2.3.2. Sai số của hệ thống đo gián tiếp 53
  2.4. Kết luận chương II 54
  Chương III. Dụng cụ đo và phương pháp đo dịch chuyển dùng thiết bị đo
  55
  Cơ điện tử
  3.1. Các phương pháp đo dịch chuyển 55
  3.1.1. Một số khái niệm liên quan đến phép đo vị trí 55
  3.1.2. Các phương pháp đo 55
  3.2. Các thiết bị đo vị trí trên máy NC 59
  3.2.1. Các dạng xác định chỉ tiêu vị trí 60
  3.2.2. Đo điểm và cảm biến dữ liệu 60
  3.2.3. Dụng cụ đo vị trí kiểu số 62
  3.2.4. Dụng cụ đo kiểu tương tự 68
  3.2.5. Giao thoa kế Laze 72
  3.2.6. Đấu kích quang điện động 73
  3.3. Kết luận chương 3 72
  Chương IV. Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp đo dịch chuyển thằng
  78
  cho chạy dao dọc và chạy dao ngang trên máy tiện ren vít vạn năng
  4.1 Đánh giá và lựa chọn phương pháp đo dịch chuyển thẳng trên máy
  78 tiện ren vít vạn năng
  4.2. Đánh giá sai số của phương án đo đã chọn 81
  4.3. Biện pháp khắc phục sai số gá đặt dung cụ đo sau cải tiến 83


  4.4 Kết luận chương 4 84
  Chương 5. Kết luận và thảo luận 85
  1. Kết luận chung 85
  2. Hướng nghiên cứu tiếp 86
  Tài liệu tham khảo 87 .

  [charge=450]http://up.4share.vn/f/7948404d48484848/LV_09_CN_CTM_TTPT.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...