Luận Văn Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Chương Dương - Hà Nội

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đặt vấn đề
  Theo quan điểm hiện đại, mỗi doanh nghiệp được xem như một tế bào sống cấu thành nên toàn bộ nền kinh tế. Tế bào đó cần có quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài thì mới tồn tại và phát triển được. Vốn chính là đối tượng của quá trình trao đổi đó, nếu thiếu hụt doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán không đảm bảo sự sống cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác vốn là điều kiện tồn tại và phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào.Trong cơ chế cũ các doanh nghiệp nhà nước được bao cấp hoàn toàn về vốn nhưng khi chuyển sang cơ chế thị trường các doanh nghiệp hoàn toàn phải tự chủ về tài chính và chịu trách nhiệm về các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy vấn đề quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp trở nên vô cùng quan trọng. Vốn lưu động là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Do đó hiệu quả sử dụng vốn lưu động có tác động mạnh mẽ tới khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Là một Công ty cổ phần hạch toán kinh doanh độc lập, trong những năm gần đây Công ty cổ phần Chương Dương gặp khó khăn về nhiều mặt nhất là về tình hình sử dụng vốn lưu động. Vấn đề cấp bách của Công ty là tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
  Xuất phát từ nhận thức trên, sau khi học xong trương trình khoá học, được sự nhất trí của khoa Quản Trị Kinh Doanh và thầy giáo hướng dẫn, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: " Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Chương Dương - Hà Nội".
  * Mục tiêu của đề tài:
  - Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .
  * Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
  Chuyên đề nghiên cứu về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty.
  Nghiên cứu trong phạm vi toàn doanh nghiệp từ năm 2001 đến năm 2003.
  * Nội dung nghiên cứu:
  + Đánh giá khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
  + Đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động.
  Phân tích kết cấu vốn lưu động trong các khâu:
  . Vốn lưu động trong khâu dự trữ.
  . Vốn lưu động trong khâu sản xuất.
  . Vốn lưu động trong khâu lưu thông.
  + Phân tích tình hình chu chuyển vốn lưu động.
  . Vòng quay vốn lưu động.
  . Kỳ luân chuyển vốn lưu động.
  . Hệ số đảm nhận vốn lưu động.
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.
  * Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thu thập số liệu và thu thập các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Kế thừa các tài liệu, báo cáo, phỏng vấn trực tiếp cán bộ công nhân viên Công ty.
  - Phương pháp xử lý phân tích.
  + Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế.
  + Sử dụng phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh.
  + Sử dụng máy vi tính để tính toán và chế bản.
  mục lục
  đặt vấn đề 1
  Phần I. Cơ sở lý luận về vốn lưu động . 3
  I. Vốn lưu động, đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp . 3
  1. Vốn sản xuất 3
  2. Vốn lưu động . 3
  3. Đặc điểm của vốn lưu động . 4
  II. Phân loại vốn lưu động . 4
  1. Phân loại vốn lưu động theo nội dung . 5
  2. Phân loại vốn lưu động theo nguồn hình thành . 5
  3. Phân loại vốn lưu động theo thời gian hoạt động và sử dụng 6
  III. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố hợp thành 7
  1. Khái niệm kết cấu vốn lưu động 7
  2. Kết cấu vốn lưu động có thể chia thành 4 loại chính . 8
  IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 9
  1. Chỉ tiêu trực tiếp 9
  2. Chỉ tiêu gián tiếp . 9
  3. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của công ty . 12
  Phần II. Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần Chương Dương .14
  1. Khái quát lịch sử phát triển của công ty 14
  2. Nhiệm vụ của Công ty . 14
  3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty . 14
  3.1. Về lao động 15
  3.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất ở Công ty . 16
  4. Tình hình tổ chức kế toán của Công ty 17
  5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ Phần Chương Dương . 18
  Phần III. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty 19
  1. Phân tích khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty 19
  2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và nguồn hình thành vốn của Công ty 22
  3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 25
  4. Phân tích nội dung mặt quản lý vốn lưu động của Công ty . 29
  5. Phân tích tình hình tài chính của Công ty 32
  5.1. Phân tích khẳ năng độc lập tự chủ về tài chính của Công ty 32
  5.2 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty 34
  6. Phân tích chu kỳ vận động của tiền mặt 37
  7. Phân tích tình hình thừa thiếu vốn của Công ty . 38
  8. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động . 39
  Phần IV: Đề suất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ Phần Chương Dương . 41
  * Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 41
  Kết luận . 46
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/6b5a52585e5f585a/QT125.doc.file[/charge]
   
Đang tải...