Luận Văn nghiên cứu tập trung vào phân tích thực trạng dạy nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động , số liệu lấy

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  A. Đặt vấn đề
  Thế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế tri thức đòi hỏi ngày càng cao về số lượng đội ngũ công nhân kĩ thuật và nhân viên nghiệp vụ .Việt Nam đang bước vào nền kinh tế thị trường, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu lao động, sự chuyển dịch này đã đạt được một số thành tựu nhưng vẫn còn nhiều bất cập chủ yếu là về nguồn nhân lực.
  Nhận thực được vai trò quan trọng hàng đầu có tính quyết định của yếu tố con người trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động để phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2001-2010 đa chỉ rõ nhiệm trọng tâm của công tác dạy nghề: " Tiếp tục đổi mới chương trình nội dung , phương pháp giảng dạy và phương pháp đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng cao. Gắn với việc hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với các trường đào tạo nghề. Phát triển nhanh và phân bố hợp lí hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn cả nước mở rộng các hình thức đào taọ đa dạng linh hoạt, năng động với số học sinh công nhân kĩ thuật tăng 11%-12%/năm ”
  Thực hiện nghị quyết trung ương 2 ( khoá VIII) , trong những năm qua công tác dạy nghề tuy đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu CNKT , nhân viên nghiệp vụ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH. Tính đến năm 2000 , tỷ lệ lao động qua đào tạo mới chỉ đạt 20% ( qua dạy nghề là 13,4%) để đạt được mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo vào năm 2005 đạt 30% ( qua dạy nghề là 19%), vào năm 2010 đạt 40%( qua dạy nghề là 26%) đòi hỏi phải đánh giá thực trạng công tác dạy nghề hiện nay dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề đến 2010 từ đó đề ra định hướng phát triển dạy nghề đến năm 2010 và các giải pháp thực hiện .
  Từ những hình tình nêu trên cho thấy việc nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng công tác dạy nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta , đề ra định hướng phát triển công tác dạy nghề đến năm 2010 để gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và các giải pháp thực hiện là hết sức cấp thiết
  2.Mục tiêu nghiên cứu
  Làm rõ thực trạng dạy nghề tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 1996_2003 , phân tích những thành tựu , yếu kém và nguyên nhân
  - Trên cơ sở phân tích thực trạng này và dự báo nhu cầu lao động qua đào tạo nghề đến 2010 để đưa ra những định hướng và giải pháp đến năm 2010
  3.Đôí tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu tập trung vào phân tích thực trạng dạy nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động , số liệu lấy trong giai đoạn 1996_2003
  đề tài: Đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động ở việt nam hiện nay
  4.Kết cấu của đề tài
  Đề tài được kết cấu gồm 3 phần:
  A.Đặt vấn đề
  B.Nội dung
  Chương I : Cơ sở lí luận về đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động
  Chương II:Phân tích thực trạng đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động ở VN
  Chương III: Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động đến năm 2010
  C.Kết luận
  TàI liệu tham khảo

  Mặc dù đã có cố gắng để hoàn thiện nhưng không tránh khỏi sai sót trong quá trình thực hiện rất mong được sự xem xét và bổ sung của thầy giáo để đề tài hoàn thiện hơn .
  Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Mai Quốc Chánh đã giúp đỡ em tận tình trong quá trình hoàn thành đề án này .
  - Mục lục -
  A. Đặt vấn đề 1
  B. Nội dung 2
  Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động
  I. Khái niệm về đào tạo nghề 2
  1. Nghề 2
  2. Đào tạo nghề 2
  3.Những nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề 3
  4.Sự cần thiết của công tác đào tạo nghề 5
  II. Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu lao động 6
  1. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu lao động 6
  2.Nội dung chuyển dịch cơ cấu lao động: 6
  3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động: 6
  III. Mối quan hệ giữa đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu lao động 7
  Chương II : Phân tích thực trạng đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu Lao động ở Việt Nam 9
  I. Thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam trong những năm qua 9
  1.Mạng lưới cơ sở dạy nghề 9
  1.2. Quy mô đào tạo nghề: 12
  1.3 Chất lượng đào tạo nghề 13
  2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam trong những năm qua 16
  2.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu lao động theo độ tuổi 16
  2.2. Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ 17
  2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nghành 17
  2.4. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế 18
  III. Mối quan hệ giữa đào tạo nghề và cuyển dịch cơ cấu lao động ở Việt Nam 18
  Chương III : Một số giải pháp phát triển đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động đến năm 2010
  I. Quan điểm đặt ra 20
  II. Mục tiêu của đào tạo nghề 20
  III. Các giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược : 21
  C. Kết luận 27
  Phụ lục 28
  Danh mục tài liệu tham khảo 29

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/2e1f171d1e1a1b1f/DA190.DOC.file[/charge]
   
Đang tải...