Chuyên Đề nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất Công ty VT, XD và chế biến lương th

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu

  Xã hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh vì thế mà ngày càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các hoạt động kinh doanh một cách toàn diện sẽ giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ và sâu sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công tác quản lý của Công ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các Công ty tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý Công ty nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai . của Công ty vào quá trình sản xuất kinh doanh.

  Được sự hướng dẫn của cô Tô Thị Phượng và sự giúp đỡ của Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty VT, XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà em đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua Báo cáo này, em đã có được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này giúp em có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn “Chuyên đề thực tập tốt nghiệp” của mình. Song, do thời gian thực tập còn hạn chế nên em chưa thể đi sâu vào phân tích từng vấn đề cụ thể của Công ty. Đồng thời, không thể tránh khỏi những sai sót trong bài báo cáo của mình, em rất mong nhận được sự đóng góp của Thầy Cô.


  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
  I. Giới thiệu chung về Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  2
  II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
  III. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 4
  1. Chức năng 4
  2. Nhiệm vụ 4
  IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà trong thời gian qua
  5
  Phần II: Công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 9
  I. Đặc điểm về công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 9
  II. Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 13
  Phần III: Cơ cấu sản xuất của Công ty 14
  I. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất của Công ty 14
  II. Đánh giá về cơ cấu sản xuất của Công ty 15
  Phần IV: Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16
  I. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16
  II. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 16
  Phần V: Hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển Công ty 20
  I. ảnh hưởng của các nhân tố đến công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển doanh nghiệp 20
  II. Công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  Phần VI : Công tác quản trị nhân lực trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  I. Phân tích công việc 35
  II. Tổ chức tuyển chọn nhân viên 37
  III. Những nội dung chính về tuyển chọn lao động trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  40
  IV. Định mức lao động và năng suất lao động 42
  V. Tình hình lao động và tiền lương tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  VI. Các hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong Công ty
  Phần VII: Công tác quản trị kỹ thuật trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  I. Quản trị chất lượng 51
  II. Quản trị chất lượng ở Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  III. Quản trị máy móc thiết bị 57
  Phần VIII: Công tác quản trị tài chính trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  I. Quản trị vốn cố định, vốn lưu động 59
  II. Nguồn tài trợ Công ty 62
  III. Doanh thu, lợi nhuận 64
  IV. Phân tích báo cáo tài chính Công ty 65
  Phần IX: Công tác quản trị vật tư kỹ thuật trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  I. Công tác mua sắm, dự trữ vật tư kỹ thuật 74
  II. Công tác cấp phát và sử dụng vật tư trong sản xuất của Công ty 75
  Phần X: Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  I. Đặc điểm công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp của Công ty 76
  II. Mục tiêu của công tác quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty 77
  III. Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty 77
  Phần XI: Quản trị Marketing của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
  83
  I. Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của Công ty 83
  II. Công tác Marketing của Công ty
  phần XII: kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

  I. Về cơ cấu tổ chức
  II. Về hoạch định chiến lược
  III. Về quản trị nhân lực
  IV. Về quản trị kỹ thuật
  V. Về quản trị tài chính
  VI. Về quản trị vật tư kỹ thuật
  VII. Về quản trị tác nghiệp 84

  Kết luận
  Tài liệu tham khảo 95
  96
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...