Luận Văn Nghiên cứu những thành công đạt được hay những tồn tại của hoạt động FDI tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  A. Lời nói đầu
  Việt Nam xác lập quan hệ quốc tế trong đầu tư là một tất yếu khách quan, là đòi hỏi bức xúc của đất nước. Sau bao nhiêu năm đấu tranh chống Pháp rồi chống Mĩ , cho đến khi giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước về cơ bản nền kinh tế Việt Nam vẫn là một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ, manh mún, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn , thu nhập bình quân đầu người vào loại thấp nhất thế giới. Việt Nam đang rất cần nhiều thứ cho việc khôi phục và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người lao động. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn, tận dụng thế mạnh của hợp tác quốc tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là hết sức cần thiết. Nhà nước Việt Nam cũng đã nhận thức được sự cần thiết phải mở cửa nền kinh tế và từ sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI (1986) chính sách mở cửa của Việt Nam được thực hiện. Năm 1987, luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam ra đời .
  Trong thời gian gần đây, hoạt động FDI vào Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể . Trong đề án này, em không đi sâu vào nghiên cứu những thành công đạt được hay những tồn tại của hoạt động FDI tại Việt Nam trong những năm qua nói chung mà chỉ nghiên cứu một khía cạnh của hoạt động FDI . Đó là vấn đề Quản lí nhà nước đối với FDI. Đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến hiệu quả của FDI. Trong thời gian qua, việc thực hiện vai trò quản lí nhà nước với FDI đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại .
  Đề án này có thể có những thiếu xót, em rất mong các thầy cô giáo và các bạn sinh viên cho ý kiến để em có thể sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài.
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đinh Đào ánh Thuỷ đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài !
  Mục lục
  A. Lời nói đầu 1
  Chương I: Những vấn đề lí luận chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
  I. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) 2
  1. Khái niệm và tính tất khách quan của FDI 2
  1.1. Khái niệm 2
  1.2 Tính tất yếu khách quan của đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
  2. Vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển. 4
  2.1 Các tác động: 4
  2.2 Các tác động đặc biệt 8
  II.Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
  1. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung 10
  1.1. Khái niệm. 10
  1.2. Sự cần thiết phải có sự quản lí của nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung và các dự án nói riêng. 10
  2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 11
  2.1. Vai trò của quản lý nhà nước với FDI 11
  2.2. Chức năng quản lý nhà nước với FDI 13
  2.3. Nội dung của quản lý nhà nước với FDI 15
  2.4. Hệ thống tổ chức quản lý hoạt động FDI 16
  3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước với FDI của một số nước trên thế giới 16
  3.1. Thái Lan 16
  3.2. Trung Quốc 17
  Chương II Thực trạng về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 19
  I. Thực trạng về hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời gian qua. 19
  1. Thực trạng thu hút FDI 19
  2. Tình hình thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 23
  II. Thực trạng về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI 24
  1. Nhà nước tạo lập môi trường đầu tư 24
  1.1. Tạo lập môi trường chính trị ổn định. 24
  1.2. Môi trường pháp luật 24
  1.3. Môi trường kinh tế vĩ mô 27
  1.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho sự vận động FDI 29
  2. Quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện dự án FDI 33
  2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 33
  2.2.Điều hành của nhà nước trong giai đoạn thực hiện dự án . 35
  2.2.Điều hành của nhà nước khi dự an FDI đi vào hoạt động. 37
  3. Đánh giá về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI 43
  3.1. Thành tựu 43
  3.2. Hạn chế 43
  3.3. Nguyên nhân 44
  Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới 46
  I. Quan điểm và phương hướng nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI 46
  1. Quan điểm. 46
  2. Phương hướng. 47
  II. Giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI
  1. Đề ra các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài hợp lý. 50
  2. Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài. 51
  2.1. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính. 51
  2.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 52
  3. Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý. 53
  III. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý FDI 54
  C. Kết luận 56
  Tài liệu tham khảo: 57
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7849414b484c4c40/DA188.Doc.file[/charge]
   
Đang tải...